Home > > Sheldan Nidle - December 11, 2012

Sheldan Nidle - December 11, 2012

4 Oc, 18 Yaxk'in, 9 Eb

Selamat Balik! We zijn er weer! Jullie wereld blijft op koers naar het moment van de ontbinding van het duister en het begin van jullie nieuwe tijdperk. We ontvangen dagelijks bemoedigende verslagen van onze verbindingsteams die ons adviseren dat het tijdschema, dat kort geleden is vastgesteld, op schema is om te worden gemanifesteerd. De uitvoerders van de vele heilige geheime genootschappen in jullie wereld zijn bezig om verschillende projecten naar het aangewezen punt te brengen waar ze kunnen worden gematerialiseerd. De alternatieve tijdlijnen van jullie werkelijkheid zijn in een dergelijk tempo aan het instorten zodat jullie op de enige positieve weg zijn beland die, lang geleden, door de Maya’s is voorspeld. De nieuwe rasters zijn eveneens versterkt en duwen jullie rijk in de gekozen richting. De tijd voor een aantal speciale uitzendingen naderen, en deze dag zal jullie officieel bevrijden van de duistere gevangenis die jullie decennialang heeft ingekapseld. Voordat jullie een volledige verklaring in deze uitzendingen ontvangen, zal eerst het nieuwe bestuur worden geïnstalleerd met de nieuwe humanitaire wetten, en natuurlijk met de nieuwe universele welvaart en het daarbij behorende nieuwe financiële stelsel. Deze onderwerpen zullen vervolgens uitgebreid worden met de waarheid over jullie recente geschiedenis en over degenen die jullie wereld op zo’n schandalige manier controleerden. Wanneer dit gebeurd is, kan de officiële publieke bekendmaking plaatsvinden.

Onze aankomst zal plaatsvinden zodra de verschillende NESARA-achtige maatregelen volledig aan jullie zijn uitgelegd en in praktijk gebracht. Het vereist voor jullie een bepaalde hoeveelheid tijd om al het nieuws op te nemen. Waarschijnlijk zullen al die nieuwe dingen steeds opnieuw aan jullie moeten worden uitgelegd om er aan gewend te raken. Jullie kunnen veel van deze documenten ook op het Internet vinden, zodat je ze op je gemak kunt lezen om een dieper begrip te krijgen van wat er op lokaal, regionaal en mondiaal niveau gebeurt. Jullie wereld zal zo snel veranderen dat het voor jullie misschien lijkt op een ‘overkill’ aan informatie, maar het is echt nodig. Ieder van jullie zal diep over dit alles moeten nadenken en bespreken met je omgeving. Wij zijn ons volledig bewust van jullie behoefte om zoveel nieuwe informatie te integreren, en wij steunen dan ook helemaal een volledige en open onthulling van alles wat op jullie wereld moet gebeuren. Bovendien zijn dergelijke enorme transformaties slechts het begin! In dit stadium begin je pas de omvang te begrijpen van wat onder jullie besproken moet worden voordat wij in beeld komen. Op dat punt zullen wij onvermijdelijk jullie volledige aandacht verlangen. Ook hebben wij nog zoveel informatie aan jullie te geven, voordat we zelfs de kwestie van een massaal eerste contact met jullie planeet kunnen aansnijden.

Deze eerste-contact-missie heeft zich ontwikkeld tot een proces van jullie terugkeer naar volledig bewustzijn, en dit proces heeft veel langer geduurd dan wij in het begin werden geadviseerd. Echter, deze 'Welkom thuis' missie is waarom we hier zijn. Deze opdracht heeft zes belangrijke wijzigingen ondergaan in zijn hoofdrichting, maar het doel is nooit veranderd. Wij hebben ons verplicht om jullie met ons te herenigen en jullie wereld te integreren in een volledige 5-D werkelijkheid. Tijdens het verloop hiervan zullen jullie opnieuw kennismaken maken met jullie Agarthaanse familie, met wie jullie je nieuwe sterrenstaat zullen creëren. Jullie zullen ook vele onlichamelijke zielen en wezens ontmoeten die deel uitmaken van de werkelijkheid van dit zonnestelsel. Jullie moeten veel dingen bespreken met deze wijze wezens en deze wijsheid gebruiken om jullie nieuwe Galactische maatschappij op te bouwen. De Hemel verzekert ons dat deze grote educatie die jullie moeten ontvangen jullie voorbereiden op jullie eerste grote missie - namelijk het helpen van veel niet-menselijke samenlevingen bij het bereiken van het volledig bewustzijn. Bij dit streven zullen jullie veel wijze assistenten hebben.

De niet-menselijke sterrennaties in deze organisatie zijn heel blij om jullie hierbij te helpen. Ze beginnen al met dat datgene wat jullie van plan zijn te voltooien, dus kunnen zien dat deze hele operatie afhankelijk is van jullie succesvolle terugkeer naar volledig bewustzijn. Jullie dragen binnenin je ontelbare RNA/DNA die nu door ons correct geactiveerd en correct gereorganiseerd moeten worden. Deze verbazingwekkende bewerking moet worden bereikt door middel van onze Lichtkamers. Deze levende entiteiten zullen samenwerken met jullie mentoren en hun hemelse tegenhangers om jullie letterlijk te reconstrueren als volledig bewuste wezens. Zodra jullie je volledig-bewuste vermogens hebben verkregen, zullen jullie je bij ons voegen en beginnen aan jullie goddelijke dienstverlening naar AEON. Jullie zullen bepaalde unieke kwaliteiten bezitten die jullie in staat stellen om snel en gemakkelijk deze galaxy naar het Licht terug te brengen, en haar voorbereiden op haar volgende bestaanscyclus. Nogmaals, jullie kunnen een glimp van de grote betekenis opvangen van wat jullie te wachten staat. Veel wordt verwacht van degenen aan wie veel is gegeven!

Namaste! Wij zijn jullie Verlichte Meesters! We komen in vreugde en bij de gratie van de Hemel om jullie te informeren over de vele glorieuze gebeurtenissen die nu gereed zijn om zich te manifesteren. Dit vakantieseizoen gaat een aantal speciale wonderen vervullen die de eerste acties creëren om jullie te bevrijden van de duistere kliek en die jullie een permanente welvaart gaan bezorgen! Onze heilige medewerkers hebben hard gewerkt om taken te voltooien die decennia in beslag hebben genomen om dit punt te bereiken. Het is geen eenvoudige zaak om een eind te maken aan een politieke en economische werkelijkheidsconstructie die zo uitvoerig is geregeld door een almachtige, negatieve groep. In het afgelopen decennium bereikte de duistere kliek een bijna totale controle, en toch … zal deze nu verdwijnen. Wij verheugen ons, en anticiperen verblijd op de heilige instellingen die de oude gaan vervangen, en die jullie je kostbare vrijheid en soevereiniteit teruggeven. Dit zal gepaard gaan met jullie terugkeer naar volledig bewustzijn en jullie hereniging met jullie spirituele en ruimtefamilie. Wij zegenen jullie eindeloos in de Liefde en het Licht van de Schepper!

Deze nieuwe realiteit is niet een droom! Het is volkomen echt! We hebben gezien wat de manifestatie van deze gebeurtenissen werkelijk voor jullie betekent en hoe vreugdevol jullie hierop reageren. Deze gebeurtenissen zijn een goddelijke zegen en reflecteren het belang van de verordeningen van AEON. Jullie moeten nog veel doen, zoals we allemaal doen! We zijn gezegend met de geheime kennis die ons in de millennia werd toevertrouwd, en we moeten nu deze belangrijke leringen en wijsheid aan de mensheid doorgeven. Het is een boek van instructies voor iedereen die het pad naar volledig bewustzijn en goddelijke onsterfelijkheid afleggen, en tijdens de eonen bewaarden en verborgen we deze voor het duister en hielden het dicht bij ons hart. Kort na de eerste aankondigingen zullen onze heilige medewerkers jullie voorbereiden op onze officiële verschijning en op een wereldwijde serie lessen. Zij zal naar jullie telepathisch worden uitgezonden, en ook via Internet, radio en televisie.

We blijven benadrukken dat dit alles slechts het begin is van wat aan jullie onthuld moet worden; bijvoorbeeld, er is een immense hoeveelheid kennis door het duister bij jullie weggehouden. Wat wij jullie zullen vertellen zal jullie beter in staat stellen om de waarheid te begrijpen van alles waarvan jullie getuige zullen zijn. Jullie werkelijkheid is zo door het duister gemanipuleerd dat je niet weet wat echt is en wat niet, en jullie zijn onderworpen aan een mist van verwarring. Wij leveren jullie de middelen om helder de waarheid te onderscheiden van toekomstige informatie, openbaringen en acties. Het is tijd voor jullie om stevig in het Licht te stappen en te beginnen met het ongedaan maken van wat het duister deed om jullie thuiswereld te vernietigen. Jullie kunnen Gaia terugbetalen met jullie goddelijke gaven van wonderbaarlijke energie die haar kan terugbrengen naar haar volledige potentieel. Samen zullen we een heilige alliantie smeden tussen de gehele mensheid van de aarde en de grote hemelse Wezens die ons nu terugleiden naar het Licht!

Vandaag, gaven we jullie meer informatie van de Verlichte Leraren en onszelf. De tijd voor wonderbaarlijke gebeurtenissen is gearriveerd. Dus, sta klaar om jullie kennis van dit alles te gebruiken om jullie vrienden en familie te helpen bij datgene wat ons te wachten staat. De tijd voor de eerste-contact-missie is eindelijk gekomen! Besef, dierbaren, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Het zij zo! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!