Home > > Sheldan Nidle - 6 juni 2017

Sheldan Nidle - 6 juni 2017

3 Eb, 5 Pax, 13 Caban

Selamat Balik! Alles vordert voorspoedig. De verschillende Chinese Ouderengroepen hebben vriendelijk ingestemd met een grondiger en snellere procedure voor het leveringssysteem. Het is het bewijs dat de Chinese Ouderen luisteren naar enkele dingen die we tegen hen zeggen. Desalniettemin is naar onze wens de gekozen methodiek nog steeds een te trage. We hopen dat de door ons gewenste algemene benadering voor deze zeer complexe operatie meer de algemene blauwdruk wordt.

Zoals al besproken, geloven wij ten stelligste dat een snellere methode om de fondsen te verdelen formeel dient te worden aangenomen. Hoewel sommige veranderingen werden toegestaan zijn er zelfs nog veel meer stappen nodig om de procedures voor het systeem, die we eerder hebben voorgesteld, te implementeren. Tot dan verwachten we dat de knelpunten die in dit systeem liggen ingekapseld alles zullen blijven vertragen. Onze voorkeur gaat ernaar uit dat dit systeem zich versnelt om daarna de NESARA Republiek formeel tot stand te brengen. Tegen die tijd kunnen een aantal positieve zaken plaatsvinden. De meest belangrijke voor ons is uiteraard disclosure.

Wat we voor jullie wensen, is succes. Deze tijd zal er een zijn waarin jullie waarlijk in staat zijn je diepste wensen en dromen na te jagen. Dit land zal er niet langer een zijn waar jullie worden belemmerd in het volgen van jullie vele verschillende passies. Gebruik deze momenten om nieuwe realiteiten te smeden, evenals nieuwe besturen om de oude werkwijzen te laten verdwijnen en nieuwe te creëren. Het is onze diepste hoop dat jullie separate interesses het mogelijk maken jullie naar zaken te leiden die niet alleen deze nieuwe realiteit vormgeven, maar jullie tevens op een vreugdevolle manier naar Eerste Contact en naar jullie spirituele- en ruimtefamilies voeren!

Deze nieuwe realiteit is ons belangrijkste doel. We denken dat dit, door jullie in staat te stellen snel vorderingen te maken, slechts kan resulteren in een variëteit aan belangrijke consequenties. Jullie nieuwgevonden welvaart zal voorwaarden scheppen die nieuwe regeringen kan ondersteunen, alsmede de arrestatie van allen die de oude realiteit, die haar verschrikkelijke werkwijzen handhaafden, hebben verdedigd. Jullie gewijde taak is in vreugde richting volledig bewustzijn te bewegen, evenals een hereniging met ons, de Agarthanen en de Hemel. Hierin steunen wij jullie en de komende creatie van jullie nieuwe galactische samenleving volledig. Ga hiermee verder terwijl we jullie met onze Liefde en ons Licht omringen. Halleluja! Halleluja!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Vandaag komen we in de wetenschap dat jullie grote zoektocht bijna voorbij is. Het Goddelijke heeft jullie met een welvaartspakket gezegend dat een begin betekent van eindeloze rijkdom. Degenen die de hemelse taak hebben ontvangen om eenieder met de middelen te zegenen om hun passies te financieren zullen jullie binnenkort helpen je grootste dromen te vervullen. We danken de Hemel en verklaren dat we al het nodige zullen doen om jullie zegeningen te manifesteren! Blijf positief en sta klaar om je passies te vervullen!

Koester deze innerlijke magische wensen en bereid jezelf voor op zaken om je taken snel te kunnen vervullen. We hebben begrip voor de paar obstakels die er nog steeds bestaan. Sta voor altijd klaar, Gezegende Mensen, om jullie uiteenlopende dromen werkelijkheid te zien worden. Door dit te doen zullen jullie een heel scala aan zaken over jezelf en elkaar te weten komen. Zoals al eerder gezegd, wij zijn hier om jullie te helpen wanneer jullie daar om vragen en om succes te garanderen. Wij zijn verheugd dat alles zich op een genadevolle manier zal aandienen om de manifestatie van een nieuwe en schitterende realiteit mogelijk te maken. Het is daadwerkelijk een tijd van Wonderen en Mirakels!

Er moest veel gebeuren voordat dit alles plotseling kon verschijnen. Degenen in de Hemel en in het Licht hebben het nodige gedaan zodat dit allemaal kon ontstaan. Eenieder van de Meesters heeft eraan meegewerkt om ervoor te zorgen dat er eindelijk een einde kon worden gemaakt aan de oude gewoonten. Neem, in dit nieuwe land van eindeloze mogelijkheden, de tijd om iedereen die deze verbazingwekkende wonderen mogelijk heeft gemaakt simpelweg en ijverig te Bedanken. In dit Licht danken wij tevens eenieder van jullie voor je goddelijke visualisaties en wonderbaarlijke spirituele hulp. Hosanna! Hosanna!

Vandaag hebben we jullie een algemeen verslag gegeven van wat er op deze blauwgroene bol gaande is. We naderen het punt waarop dit rijk inderdaad een tijd van grote voorspoed, evenals het verschijnen van een aantal verbazingwekkende wonderen kan manifesteren. Laat ons tezamen dit nieuwe tijdperk binnenlaten om het oude achter ons te laten!! Weet, Lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!