Home > > Sheldan Nidle - 13 juni 2017

Sheldan Nidle - 13 juni 2017

10 Cauac, 2 Kayab, 13 Caban

Dratzo! Weet gewoon diep in je hart dat jullie goddelijk zijn voorbestemd uiteindelijk de noodzakelijke fondsen te ontvangen die jullie van alle middelen zullen voorzien om te kunnen slagen. Met dit succes zullen jullie deze realiteit je verbazingwekkende potentieel laten zien. Houd altijd de fundamentele besluitvaardigheid om alle obstakels te overwinnen en gezamenlijk jullie geweldige dromen te manifesteren, voor ogen! Wij zijn, net als de Hemel, hieraan volledig toegewijd. Weet eveneens dat bepaalde elementen bijeenkomen die de handlangers van het duister van jullie gaan isoleren en die de nieuwe NESARA Republiek tot stand laten komen.

De monetaire middelen die jullie nodig hebben, bewegen zich opnieuw met een werkelijk goddelijke snelheid vooruit. Er bouwt zich momentum op dat, voor degenen die bij de uitlevering betrokken zijn, nu de tred van deze buitengewoon belangrijke middelen laat versnellen. Ons pleiten wordt ter harte genomen en we verwachten dat een paar geweldige verbazingwekkende gebeurtenissen in de zeer nabije toekomst gaan plaatsvinden. Bovendien zullen degenen die deze acties zo achterbaks hebben vertraagd uit hun steeds groter wordende misère worden verlost. Blijf dus vol vertrouwen dat het beste nog gaat komen.

De vooruitgang die nu wordt geboekt is tekenend voor de nieuwe houding die onze bondgenoten laten zien. Ze realiseren zich ten volle hoe belangrijk het is om ervoor te zorgen dat de huidige vooruitgang inderdaad onvoorwaardelijk is. Het is bekend dat het duister in het verleden in staat is geweest dit leveringsproces te manipuleren. We vertrouwen erop dat dit niet langer het geval is. Nieuwe veiligheidsmaatregelen zijn in stelling gebracht om ervoor te zorgen dat een constante, gestage beweging de norm is. Met deze procedure zal deze ongelooflijk complexe situatie volgens het oorspronkelijke goddelijke schema worden voltooid. Wees derhalve voorbereid op de tijd waarin jullie je beloofde welvaart en nieuw bestuur zullen ontvangen.

Het is een lange weg geweest die we, door de omstandigheden gedwongen, hebben moeten voltooien. We zijn ons zeer bewust van wat jullie hebben doorgemaakt. Verheug je er daarom op dat dit alles spoedig zal worden voltooid en jullie waarlijk feest kunnen vieren. Bewaar tot dan toe je geduld en weet in je hart dat dit het wachten inderdaad waard is geweest. Vele grootse gebeurtenissen zijn nabij. Derhalve zullen jullie spoedig de vele sleutelarrestaties waarop jullie hebben gewacht, kunnen zien. Veel dat werd verwacht heeft iets langer geduurd dan aanvankelijk aan jullie werd uitgelegd. Halleluja! Halleluja!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Spirituele gebeurtenissen staan op het punt zich te manifesteren. We hebben opgemerkt hoe de Hemel heeft besloten de vele facetten van onze nieuwe realiteit naar een passende voorgrond te brengen. Een belangrijke sleutel hiertoe is de manier waarop de overvloed aan nieuwe valuta naar voren kan worden geschoven. Zoals we al eerder hebben gezegd stroomlijnen zij die de leiding hebben dit proces. Opnieuw verwachten we dat veel van de eerdere problemen nu op een spirituele manier gecorrigeerd zullen worden. Deze procedures zullen de Hemel en diens bondgenoten toestaan de RV af te ronden, maar tevens om snelle ingangen mogelijk te maken die nodig zijn om de spirituele programma’s voor de NESARA-Republiek en ook het nieuwe financiële systeem in te voeren. God Zegene ons Allen!!

Derhalve verwachten we op een gezegende manier dat alles goed zal verlopen zoals goddelijk werd gepland! De liefdevolle intentie van de Hemel is dat jullie je grootste zegeningen zullen ontvangen. Dit bijzondere proces heeft talloze aanpassingen ondergaan en ondanks onvoorziene gebeurtenissen wordt ervan uitgegaan dat alles zoals gepland op een succesvolle manier zal plaatsvinden. We vragen jullie daarom vast te houden aan jullie schitterende visualisaties. Vele werkelijk wonderbaarlijke zaken, zoals het isoleren van de handlangers van het duister, zijn gaande. Jullie zullen dit alles gaan ervaren op een manier die op een schitterende manier door de Hemel is voorbereid! Deze benadrukken een paar van de gebeurtenissen die jullie je nieuwe realiteit zullen brengen. Er is voor jullie veel om dankbaar voor te zijn.

Wij Meesters willen jullie graag oprecht bedanken voor wat jullie op een zo genadevolle manier doen. Het is niet eenvoudig om dergelijke hoge toekomstvisies in stand te houden zonder dat daar onmiddellijk resultaat op volgt. Het is een teken van een zich verhogend bewustzijn binnenin jullie. Jullie grootste beloning is, uiteraard, om daadwerkelijk getuige te zijn van de arrestaties en als allerbelangrijkste: het ontvangen van de gelden die jullie lange tijd werden beloofd. In deze schitterende momenten zullen de geboorte-weeën ontstaan van een lang voorbestemde toekomst! Het is in dit Licht van jullie goddelijke genade dat alles zich zal ontvouwen! Hosanna! Hosanna!

Vandaag staan we werkelijk aan de rand van de tijden die lange tijd door de Hemel werden voorspeld. Besef allemaal dat jullie zijn voorbestemd om dit te voltooien. Zet vervolgens jullie grote innerlijke kracht in om je een weg te banen door alles wat nog overblijft. Weet, , lieve mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!