Home > > Sheldan Nidle - 3 december, 2013

Sheldan Nidle - 3 december, 2013

10 Manik, 10 Yaxk'in, 10 Caban

Selamat Jalwa! We komen weer bij jullie om een aantal onderwerpen te bespreken. Momenteel ziet het duister een serie gebeurtenissen plaatsvinden die jullie wereld zal veranderen. Het zal jullie wereldwijde bankensysteem transformeren en een herwaardering van jullie wereldvaluta beginnen. Deze wijzigingen zijn slechts de eerste stappen in de veranderingen richting nieuw bestuur en de bevrijding van millennia-lange lijfeigenschap die we eerder met jullie hebben besproken. Of het nu een of ander soort onderhorigheid of de schuldenslavernij van de laatste paar eeuwen was, deze verschillende structuren hielden jullie gekluisterd aan een bovenklasse die jullie en je kinderen regelmatig misbruikte. Deze instrumenten van slavernij worden opgeheven zodat jullie waarlijk vrij kunnen worden. Op dat moment zal de macht van rijkdom eindelijk eindigen, zodat je in staat bent een individu te zijn die weer soeverein en welvarend is in lichaam en Geest. Deze gebeurtenissen zullen je voorbereiden op een feest dat zal worden bijgewoond door jullie spirituele en ruimtefamilies!

Met de komst van vrijheid en persoonlijke soevereiniteit kunnen we vrijelijk onze opwachting maken. Sinds de ondergang van Atlantis hebben we jullie in de gaten gehouden en jullie soms zelfs direct begeleid. We begrepen wat de hemel deed, maar desalniettemin wensten wij jullie te begeleiden. Derhalve zonden we een aantal Avatars, “Engelen” en zelfs profeten om jullie te helpen op het pad te blijven dat de Hemel voor jullie besloten had. De aardse handlangers van het duister verachtten ons en deden wat ze konden om ons te ontmoedigen. Deze strenge censoren hadden slechts gedeeltelijk succes toen we vele grote mannen en vrouwen aanmoedigden naar voren te komen om onze boodschappen te verspreiden. Toen deze dapperen verschenen, vormden zich vele gewijde genootschappen om ons te helpen bij onze goddelijke missies om een onderdrukte mensheid te verlichten. Deze missies bestaan al millennia en leiden tegenwoordig naar het nieuwe tijdperk dat jullie bijna gaan omarmen. Deze tijd is er een waarin vele goddelijke wonderen zullen gebeuren!

Hoewel jullie slechts glimpen zien van wat er gebeurt, blijf sterk in je geloof. Omstandigheden komen samen om een goddelijke symfonie te smeden die deze realiteit zal transformeren. Wees bereid om wat aanvankelijk vreemd kan lijken te accepteren. De duisteren geloven dat jullie nog niet klaar zijn om de manier waarop jullie leven te veranderen. Dit is iets dat deze duistere handlangers niet kunnen begrijpen. Het Licht heeft een speciaal scenario gecreëerd dat zich momenteel ontvouwt en dit proces verwart de duistere cabal. Zelfs hun vele pogingen om oorlog te creëren falen. Hun oude manieren werken niet meer. De militairen van jullie wereld willen dat vrede neerdaalt op dit rijk. Dit zal geen tijd van verwarring zijn maar veeleer een moment wanneer grootse helderheid over deze aardbol waart. Het is een tijd waarin overeenkomsten die jullie bevrijden van deze duisteren je zullen toestaan je te verheugen in de macht van het Licht. Het zal tevens een tijd zijn waarin jullie je openlijk opnieuw zullen verbinden met jullie broeders van de sterren en jullie familie van Binnenaarde – een moment gevuld met hoop en wonderen!

Dit grootse reüniemoment is iets waar we vele van onze levens op hebben gewacht. Jullie kwamen bijna een miljoen jaren geleden hierheen om een geweldig rentmeesterschap met Gaia te vormen. Er ontstond diepe wroeging vanwege wat er gebeurde toen het duister de planeten van jullie zonnestelsel ernstig had geteisterd. De Aarde bleef achter als de enige wereld waarop mensen met succes op de oppervlakte konden blijven wonen. De grote oceanen van Venus, Mars en zelfs de vroegere wereld Pax (Maldek) waren verdwenen. Zij waren voor enige tijd verbannen naar de binnenrijken. De tijd komt spoedig dat deze andere waterwerelden naar hun vroegere ongerepte staat zullen terugkeren. Dan zullen jullie uit elkaar gaan en jullie rentmeesterschap over deze andere werelden opnieuw opnemen. Jullie gaan je verheugen in de uitgebreide wonderen van de Hemel en in de enorme schoonheid van deze herstelde werelden. Jullie zullen een wonderbaarlijke nieuwe sterrennatie smeden, haar vormen en al doende een veelheid aan nieuwe flora en fauna laten herleven.

Gezegend! We zijn jullie Verlichte Meesters! We komen deze dag met nieuws en enige gezegende informatie. Gebeurtenissen komen er snel aan. De belangrijkste betreffen het monetaire en financiële systeem van dit rijk. Dit werk is het begin van de eerste domino die gaat vallen. Het betekent dat de geheime gewijde genootschappen klaar zijn voor de volgende grote transformaties. Kortom, de wijzigingen van deze wereld zijn een teken voor wat er spoedig volgt. In 1776 stelde Graaf St. Germain een blauwdruk op van wat er nu gebeurt. Jefferson, door hem geïnspireerd, schreef: “We zien deze waarheden als vanzelfsprekend, dat alle mensen zijn geschapen als gelijken, dat ze door hun Schepper zijn begenadigd met onvervreemdbare Rechten, dat hiertoe behoren Leven, Vrijheid en het streven naar Geluk. Dat om deze rechten te verzekeren, Besturen zijn gevormd onder de Mensen, die hun rechtvaardige macht ontlenen aan de goedkeuring van degenen die ze besturen…”

Deze glorieuze woorden hebben de weg geëffend voor een verandering die uiteindelijk leidde tot een nieuw concept in besturen. Lincoln heeft dit concept later briljant afgebakend. “…Dat dit besturen van de mensen, door de mensen, niet van de Aarde zal wegkwijnen.” Dit gewijde geloof dat soevereiniteit uit de mensen ontspringt en dat deze soevereiniteit door allen gelijkelijk wordt gedeeld ligt aan de basis van hetgeen het Goddelijke momenteel voor jullie bewerkstelligt. Elke vorm van slavernij is fundamenteel onwettig en dientengevolge godslastering door het duister op ons gepleegd. Gedurende onze vele levens, die uiteindelijk tot onze gezamenlijke verlichting leidden, kwamen we talloze vormen van deze heiligschennis tegen. We zijn gezamenlijk toegewijd deze verdorvenheid uit dit rijk te verwijderen. Onze volgelingen zijn vastbesloten om jullie te voorzien van een realiteit die waarlijk vrij is van deze voor het Licht ijzingwekkende gruwelen!

Toewijding aan het Licht zal de geboorte van een nieuwe realiteit bewerkstelligen. Door dit te doen worden jullie aan de rand van een transformatie naar volledig bewustzijn gezet. We hebben lang gestreefd om dit op deze prachtige bol voor elkaar te krijgen. De duistere heerschappij van subtiele terreur is bijna op zijn eind. Dit geeft jullie de gelegenheid om volledig te begrijpen wie en wat jullie zijn. Derhalve zijn we van plan om op de juiste goddelijke tijd naar voren te komen en jullie tot in detail te leren wat vele gewijde teksten nu weglaten. Deze lessen gaan jullie voorbereiden op een nieuwe bewustzijnsstaat en jullie zullen letterlijk in staat zijn om je “Engelenvleugels” te manifesteren. Onze taak is deze transformatie goddelijk te begeleiden en liefdevol te overzien. Vele gewijde Wonderen zijn hiervoor verantwoordelijk. Onze talloze gebeden zijn beantwoord. We hebben nu spirituele en galactische bondgenoten die jullie naar een zeer luisterrijke triomf zullen voeren! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Vandaag hebben we verder duidelijk gemaakt wat er rond deze wereld gebeurt. Grote veranderingen gaan plaatsvinden. Deze transformatie brengt jullie de openbaring van een grootse reünie met jullie spirituele en ruimtefamilies. Deze wonderbaarlijke reünie zal snel leiden tot jullie terugkeer naar volledig bewustzijn. Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob

NB: Mocht je geïnteresseerd zijn in meer informatie over hoe ons zonnestelsel naar haar oorspronkelijke 5D systeem zal worden hersteld, kijk in Sheldan’s webinar archief ~ Resetting Our Solar System. Hier is een link naar de video Preview: Earth Origins ~ Veel plezier!


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Donaties voor ons team zijn welkom en worden zeer gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl