Home > > Sheldan Nidle - November 2, 2010

November 2, 2010

2 Imix, 19 Tzec, 7 Ik

elamat Balik! Wij komen weer met de nodige informatie. Onze aardse bondgenoten staan klaar voor het uitvoeren van de welvaartprogramma’s. Ook zijn degenen, die betrokken zijn bij de regeringswisseling, gereed om op om ieder moment deze vitale taken te manifesteren. Zodra aan deze twee vereisten zijn voldaan, kunnen de langverwachte aankondigingen plaatsvinden. Wij zijn bezig met ons eigen scenario om ervoor te zorgen dat deze kritische wending plaatsvindt op het juiste goddelijke moment. Zoals jullie maar al te goed weten hebben de duistere kabbalisten zich veel te lang aan hun posities van macht en rijkdom vastgeklampt. Daarom heeft de Hemel ons geïnstrueerd onze aardse bondgenoten te voorzien van een volledig overzicht van mogelijke gebeurtenissen, waardoor wij ervoor kunnen zorgen dat de verschillende onderdelen van het plan volgens hemels decreet worden uitgevoerd. En dus zijn onze medewerkers strategisch geplaatst om te zorgen dat de specifieke acties van onze aardse bondgenoten succesvol zijn. In de afgelopen paar maanden hebben wij de activiteiten van de duistere volgelingen nauwlettend gevolgd en dit toezicht heeft echt een overvloed aan de meest krankzinnige en schadelijke acties onthuld!

Op elke plek van deze wereld is het duister druk bezig om een succesvolle implementatie van het nieuwe bankstelsel te vertragen. Zijn duistere agenten zijn hard aan het werk om obstakels te plaatsen voor de hervorming van het nieuwe bankstelsel en deze obstakels zijn enigszins succesvol geweest. De meeste echter, die verbonden zijn met deze strategie, zijn grotendeels immuun voor de duistere pogingen. Intussen nadert het huidige systeem een enorme valuta-kernsmelting. Deze toenemende verzwakking ondermijnt de manier waarop het bankstelsel opereert, die op zijn beurt de systeemcrash op gang brengt die het faillissement van de wereldwijde keten van grote onderling verbonden banken zal veroorzaken. Deze twee komende instortingen zullen ironisch genoeg het vloerkleed onder de voeten van de verraderlijke activiteiten van de kliek wegtrekken. Enkele weken geleden wisten we met moeite een aantal overeenkomsten met het hoofd van het duistere directoraat inzake zijn aftreden te sluiten waardoor de grote veranderingen zonder belemmeringen kunnen plaatsvinden. Natuurlijk zullen deze overeenkomsten worden genegeerd en we begrijpen heel goed dat ze nu in een toestand van grote paniek en angst verkeren.

Welnu, het is hoog tijd voor een ommekeer nu de oude duistere orde zich op de rand van een vrije val bevindt. Inderdaad, alle aspecten van jullie wereld verkeren in een staat van crisis. De ecosystemen verliezen hun biodiversiteit en een massaal uitsterven is onderweg. Deze zaken zijn door een aantal wetenschappelijke raden en intergouvernementele agentschappen bestudeerd, zoals jullie VN. Tot nu toe worden de aanbevelingen van deze comités grotendeels genegeerd. Helaas is dit de normale aanpak bij veranderingen aan de kant van de grote bedrijven, de multinationals, want het absoluut vasthouden van de status quo kan onmogelijk jullie wereld gedurende de komende decennia in stand houden. Dezelfde aanpak geldt voor de belangrijke universiteiten, wiens rol het is de wereld te adviseren over de huidige stand van zaken. Deze trage aanpassing aan dringende nieuwe condities bevordert niet alleen de overweldigende crisis, maar plaatst jullie ook op het hellend vlak naar uitsterven. Vele opmerkzame, gevoelige groepen en denkende individuen beseffen dit en verplichten zich tot een heel nieuw model. Toen we hen eenmaal uitlegden wat onze aardse bondgenoten aan het doen waren, werden ze krachtige aanhangers van onze zaak.

Onze aardse bondgenoten hebben hun binnenste kern bij diverse gelegenheden uitgebreid en deze binnenste kern werkt rechtstreeks met onze verbindingsteams en corps diplomatique. Wij verlenen hulp en creëren hiermee een levensvatbare structuur voor verandering want, ondanks hun vele middelen en diepe betrokkenheid bij hun zaak, vereist het succes van de aardse bondgenoten onze aanwezigheid. Het duister ziet de aardse bondgenoten niet anders dan wereldverbeteraars, maar vreest ons vanwege onze capaciteiten. Onze technologische superioriteit zorgt voor het succes van onze aardse bondgenoten. We beseffen dat de kabbalisten de neiging hebben om zich op slinkse wijze te ontdoen van alles wat ze ondertekenen of mee instemmen, en wij hebben ons ongenoegen geuit over dit gebrek aan eerlijkheid. Wanneer wij hen dwingen om zich aan hun afspraak te houden, doen ze dit met tegenzin en dus houden wij hen nauwlettend in de gaten om te zorgen dat alles volgens plan verloopt. Wij houden onze aardse bondgenoten voortdurend op de hoogte en bereiden hen voor op wat er vervolgens moet gebeuren. Deze tactiek heeft het Licht gebracht naar de rand van de overwinning!

Nu wij werken naar de nieuwe regering en de volledige UFO – onthulling, zien we hoe de energie van jullie planeet verandert – Gaia heeft een sterk verlangen zich te transformeren naar een 5D planeet. Dit geldt ook voor jullie zonnestelsel, waarin de Zon tot in alle hoeken en gaten overstroomd wordt met nieuw Licht. Jullie wetenschappers bemerken de vele anomalieën die zich overal in het zonnestelsel voordoen, zoals de ongebruikelijke activiteit op Mercurius en de merkwaardige gebeurtenissen op verre Pluto en Neptunus. Bovendien begint zich een nieuw raster te manifesteren dat alle planeten aanstuurt. Dit verschijnsel werd voor het eerst op grote schaal vastgesteld bij het begin van dit decennium. Onze steeds sterker wordende verschijning had ook vele wetenschapper gealarmeerd die verbonden waren met die regeringen die ruimteprogramma’s ontwikkelden en uitvoerden. Veel aspecten van onze missie hier dwongen ons de faciliteiten binnen te brengen die nodig waren om dit zonnestels te transformeren naar een volledig bewust stelsel.

Zoals wij jullie al vaak hebben verteld, is deze speciale missie in de tijd veranderd naar een zeer ongebruikelijke missie. Wij zijn niet alleen een onderdeel van jullie transformatie naar het volledige bewustzijn, maar zijn ook een voertuig voor het veranderen van jullie gehele werkelijkheid. Normaliter worden deze aspecten overgelaten aan jullie locale Spirituele Hiërarchie, en zouden we louter de opdrachten van deze heilige organisatie opvolgen. In jullie geval zijn we getrokken in de daadwerkelijke uitvoering van de laatste stappen om jullie wereld en jullie naar het volledige bewustzijn te brengen. Deze unieke onderneming heeft ons veel geleerd over wie jullie en over wie wij zijn. Deze gelegenheid om een dergelijke wijsheid te verkrijgen is een grote vreugde! Het meeste van wat wij leren wordt opgeslagen in onze heilige geschriften. Deze geschriften openen heilige kennis en nieuwe rituelen, waaroor wij inzichten krijgen over de Schepping en over de werkingen die de stoffelijke werelden transformeren.

Nu we dicht bij het succes komen, zien we de manier waarop het goddelijk plan de komende gebeurtenissen heeft georganiseerd. Het duister verliest met tegenzin zijn greep op jullie nu het elke dag ziet hoe zijn macht op verschillende fronten verdwijnt. Deze daling wordt door ons elke dag vastgesteld en verklaard aan onze bondgenoten. De meesten van jullie zitten te vast in hun drama van het dagelijks overleven om iets anders op te merken, maar deze afleiding maakt het voor onze aardse bondgenoten gemakkelijker om hun plannen uit te voeren. Wij observeren de manier waarop de machtcentra veranderen, waardoor het steeds moeilijker wordt voor de kliek om zijn oorspronkelijk plan aan te passen. Dat houdt wel in dat er nog een bepaalde effectiviteit overblijft, maar belangrijk is dat de duistere zielen beseffen dat hun greep verzwakt naar een punt waar het plan van het Licht zich elk moment van iedere dag meer en meer manifesteert. Daarom zien we dat onze overwinning zich nu al feitelijk verwerkelijkt.

Wat er nu gebeurt is een zich steeds versnellende beweging naar het Licht, naar overvloed, naar vrijheid en naar Waarheid! De oude duistere wegen vallen weg en het ontwaken van de aardse mensheid is in volle gang. Dit betekent dat radicale nieuwe manieren om dingen te doen mogelijk worden. Gebeurtenissen staan op het punt zich te openbaren en deze zullen deze verklaringen bevestigen waardoor iedereen ze kan zien. Wij bewaken jullie vanuit onze schepen en ’s nachts communiceren we met jullie terwijl jullie in een speciale, relaxte bewustzijnsstaat verkeren. De medische teams van de Galactische Federatie die verantwoordelijk zijn voor jullie fysieke vorderingen zijn volhardend bezig om jullie gereed te maken voor een direct contact met ons omdat we, wanneer we eenmaal arriveren om jullie naar de voltooiing van het volledige bewustzijn te brengen, met volle kracht vooruit zullen stomen!

Vandaag bespraken we met jullie de stand van zaken op jullie wereld. Jullie maken grote vorderingen naar het volledige bewustzijn en we kijken uit naar onze komende interacties met jullie. De tijd nadert snel voor het eerste contact en de gebeurtenissen die er naartoe leiden. Besef, beste mensen, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl

Sheldan Nidle’s volgende update is 16 November in verband met zijn workshop in L.A.Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.