Home > > Sheldan Nidle - November 16, 2010

November 16, 2010

4 Cib, 14 Xul, 7 Ik

Selamat Balik! We komen opnieuw met meer informatie! Momenteel volgen we wat de oplossing van de strijd tussen de duistere machthebbers en onze aardse bondgenoten gaat opleveren. We zien dat het duister buitengewoon verontrust is over wat onze aardse bondgenoten voor hen in petto hebben. We moesten voortdurend ingrijpen om beide kanten te helpen bij het creëren van de voorwaarden voor een nieuwe werkelijkheid die zich op jullie wereld gaat manifesteren. Het cruciaal element was beide kanten te overtuigen van het gegeven dat er uiteindelijk een serie gebeurtenissen moet plaatsvinden die de machtsoverdracht en het transmuteren van een karmische cyclus van leven en dood, die 13 millennia geleden begon, officieel zou inluiden. Deze veranderingen van het landschap van deze werkelijkheid werden mogelijk gemaakt door sommigen concessies die door de Anunnaki werden voorgesteld en vervolgens door beide partijen werden geaccordeerd. Wat zich afspeelt is meer dan alleen maar een verandering in hoe jullie zaken doen of hoe jullie leven – deze wijzigingen zijn kolosaal van omvang. Voor het eerst zijn jullie helemaal vrij om je leven te leven in vrede, overvloed en ware soevereiniteit.

Deze hervormingen zijn een natuurlijke reactie op de duisternis die door de Annunaki bij hun vroegere aardse volgelingen is opgelegd. Die groep, de duistere kliek manipulators, met hun overmoedig karakter, misbruikte kennis en foutieve overtuigingen die al heel lang deze werkelijkheid hebben gekenmerkt. Bijna een halve eeuw werd een punt bereikt waarop jullie een aantal technologieën moesten ontvangen, waarvan jullie nu de profijten hebben. In die tijd koos het duister ervoor om jullie deze voordelen te ontzeggen en vermoordden of verdreven de machthebbers die op het punt stonden een totaal andere wereld te creëren dan die erop volgde. Dit proces van onderdrukking kenmerkte zich door een aantal wrede oorlogen en economieën die af en toe op het punt van instorten staan. De huidige wereld is een gevolg van wat er in die decennia plaatsvond. Deze wrede gebeurtenissen hadden als gevolg het verrijzen van onze aardse bondgenoten en een vastbeslotenheid van het Licht om jullie wereld te transformeren en jullie naar de rand van het volledige bewustzijn te brengen. Dit leidde er weer toe dat de Hemel, aan het eind van 1980, een oproep deed voor een grootschalige eerste-contact-missie. Dit besluit stuurde ons in grote getale naar jullie kusten en wij begonnen, kort na onze komst, ons met jullie zaken te bemoeien.

Al heel snel voegden we ons bij de Agarthanen om een pad voor de overwinning van het Licht te smeden. Deze overwinning moest mogelijk gemaakt worden door degenen die eeuwenlang hard gewerkt hadden aan juridische en spirituele kwesties. We zijn hen zeer dankbaar voor hun toegewijde inspanningen, want het legde de basis voor het huidige succes van onze aardse bondgenoten. We hebben gebruik gemaakt van wat de Hemel ons toestond in deze nobele zaak en boden onze goede diensten aan om te verzekeren dat de duistere kliek en zijn diverse bondgenoten onmogelijk enig succes konden boeken. We waren vastbesloten jullie naar het volledige bewustzijn te brengen om geschikte leden te worden van de Galactische Licht Federatie! Deze doelen zijn bereikt door onze gezamenlijke inspanningen en een ware toewijding aan het Licht. We hebben toegekeken hoe een meestal onvermelde mondiale beweging, die zich inzette voor gelijkheid, overvloed en samenwerking, geleidelijk en gestaag verhuisde naar de meest primitieve en genegeerde delen van jullie wereld. Deze brede beweging heeft laten zien hoe welvaart gecreëerd kan worden vanuit het bijna niets en hoe een gevoel van wederzijdse Spiritualiteit gedeeld kan worden met de meesten van jullie wereld.

Het eerste contact neemt wat jullie zo liefdevol bijeengebracht hebben en vergroot het onmiddellijk in iets dat totaal anders is dan de huidige werkelijkheid. Het eerste contact gebruikt jullie recente humanitaire spontane acties en verandert deze in iets speciaals – een manier om jullie samenleving te veranderen op een radicale en heilige manier. Jullie allen zijn met elkaar verbonden en ieder van jullie is weer verbonden met ieder van ons. Wij komen om deze relaties te vernieuwen en brengen een serie waarheden mee die jullie opnieuw koppelen aan het volledige bewustzijn. Jullie wereld heeft de afgelopen drie decennia doorgebracht op de grens van een enorme fundamentele verschuiving in wetenschap, kunst en zelfs filosofie. Deze nu onderling verbonden ondergrondse beweging is klaar om het daglicht te zien. De fysica achter deze veranderingen werd door de geheime regering gebruikt om antizwaartekrachtschepen te produceren en om teleportatie en zelfs tijdreizen mogelijk te maken. Deze ‘wonderen’ kunnen door jullie gebruikt worden om een eind te maken aan jullie afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en om een hele reeks nieuwe inzichtelijke waarheden te creëren over hoe het levende universum in werkelijkheid opereert.

Jullie nieuwe overgangsregeringen zullen gewoon instrumenten van verandering zijn. Na de belangrijke aankondigen die jullie overvloed brengen, is er de noodzaak om buiten jullie werkelijkheid te treden en de aspecten van je Ware Zelf te omarmen. Dit pad leidt rechtstreeks naar ons. We komen om de leemtes op te vullen van wie jullie werkelijk zijn en wat de buitenaardsen zoals jullie - ogenschijnlijk alleen - doen aan het oppervlak van Moeder Aarde. Gaia wil graag dat jullie deze mysteries oplossen om je opnieuw met jullie ruimtefamilie te verbinden. Wij zijn die ruimtefamilie! Wij zijn uit alle delen van deze galaxy gekomen om jullie te zien en een dialoog te starten waardoor wij allen van elkaar kunnen leren. Binnenin jullie bevindt zich een enorme hoeveelheid kennis die wij allen nodig hebben om een grote galactische vrede te verzekeren. Deze vrede is het belangrijke gevolg van de vruchten van de Anchara-Michael verklaring die de galactische vrede bracht, halverwege de negentiger jaren van de vorige eeuw. Wat op jullie wereld gebeurt moet het cement worden dat deze vrede bijeenhoudt!

Het eerste contact is daarom een enorme waterscheiding in jullie recente, vastgelegde geschiedenis. Wij hebben jullie ontwikkeling in de vele millennia gadegeslagen. We hebben jullie gevolgd toen jullie wezens werden die graag uit deze duistere werkelijkheid wilden verdwijnen, die 13 millennia geleden door de Anunnaki werd gecreëerd. De Hemel hoorde jullie gebeden en het goddelijk plan besloot toen dat de duisternis zou verdwijnen, die jullie oppervlaktewereld in tranen, bloed en leed hulde. Deze ernstige belofte is een andere reden voor onze aanwezigheid. Jullie zijn speciale wezens die in vreugde kwamen om in het rijk van de Anunnaki te leven. Zij en hun volgelingen waren nogal hard in de manier waarop zij jullie behandelden. Deze behandeling moet beëindigd worden en wel nu! We kunnen jullie verzekeren dat een nieuwe werkelijkheid zich rondom jullie manifesteert. Hoewel tot dusver deze nieuwe werkelijkheid zich meestal in de zijlijnen bevindt, moet het nu uit de schaduw treden om zich publiekelijk te bevestigen.

Toen jullie met tegenzin je macht aan de Anunnaki en hun volgelingen overdroegen, stuurden jullie jezelf op een odyssee, een lange avontuurlijke reis, die bij tijden voor jullie onzinnig leek. Dit vreemde kunstmatige rijk van illusies moest jullie thuis worden. Zijn heersers waren arrogant, egoïstisch en vatbaar voor aanvallen van waanideeën. Deze schurken stuurden jullie of de dood in of smeerden jullie een primitief en bruut leven aan. Toch bleven jullie volharden. Generatie na generatie van jullie overleefden en leerden genoeg om hun vaardigheden aan hun kinderen over te dragen. Binnenin jullie bestond een sterke wil en een dwang om uit te voeren wat zo briljant in de Onafhankelijkheidsverklaring is vastgelegd. Het streven naar deze idealen bereikte in het laatste deel van de 20e eeuw zijn climax. Toen gaf een aangroeiende spirituele beweging de Hemel een reden om een eerste contact te verordonneren.

Wij kwamen, en in een flits beseften we wat er van ons werd verwacht. Wij hadden een speciale eenheid nodig die jullie gezichtspunten konden uitdrukken naar de machthebbers, wat ook een middel zou zijn om jullie evolutie naar volledig bewustzijn mogelijk te maken. Dit proces was iets wat wij samen met jullie moesten beleven. De laatste twee decennia hebben we tussen ons een band gesmeed en ons diplomatieke corps heeft met plezier de personen van invloed en macht hierover geïnformeerd. We naderen nu het onderdeel dat ons het meeste opwindt – de onthulling en het eerste contact! Het onthullen gaat over degenen wiens tijd is gekomen. De een na de andere natie zal zijn burgers verklaren dat wij werkelijk bestaan en dat er een rechtstreeks contact met ons is. Het grote feest kan gaan beginnen!

Vandaag vervolgen we onze bespreking over de gebeurtenissen op jullie wereld. Voor ons ligt een periode van groeiende interactie met ons, wat zich binnenkort gaat realiseren in het eerste contact. De hoeveelheid technologie en kennis die wij jullie zullen geven is slechts een voorbode van jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn. Besef, beste mensen, in je hart der harten, dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.