Home > > Sheldan Nidle - October 26, 2010

October 26, 2010

8 Ix, 12 Tzec, 7 Ik

Selamat Jarin! We keren terug met meer informatie voor jullie! In de afgelopen paar weken werd de laatste groep duistere manipulerende machthebbers gedwongen een aantal concessies te doen. Dit maakt de weg vrij naar een nieuw monetair beleid, een nieuw financieel stelsel en een serie broodnodige regeringswisselingen. Momenteel werken we samen met onze aardse bondgenoten om alles te manifesteren wat met de duistere kabbalisten afgesproken is; zij blijven echter onder elkaar ruzie maken, wat een verdere scheuring binnen hun rangen teweegbrengt van de toch al zeer kleine eenheid die zij vormden. Hierdoor kunnen wij jullie rapporteren dat het transformatieproces van jullie wereld opnieuw op koers is en wij verwachten de komst van die gebeurtenissen die al zo lang vertraagd is. Onze aardse bondgenoten zijn bezig de verschillende personen samen te stellen die de leiding zullen vormen van de talrijke departementen van de nieuwe VS – regering en leggen de laatste hand aan de zo lang verwachte aankondigingen. Afgezien van plotselinge vertragingen, verwachten we dat de veranderingen elk moment kunnen beginnen en bijgevolg hebben wij het aantal van onze schepen vergroot dat boven verschillende hoofdsteden vliegen.

De reden hiervoor is dat deze gebieden gevrijwaard moeten blijven voor aanvallen van vijandige schepen die tot de geheime regering behoren. Wij bevinden ons in een volledige alarmtoestand en hebben onzichtbare verdedigingsschepen op voortdurende patrouille boven hun basis geplaatst. Tot nu toe hebben onze patrouille-eenheden ongestoord hun werk kunnen verrichten. Wij willen absoluut niet dat ‘incidenten’ het soepele verloop verstoren van de aankondigingen die door de nieuwe overgangsregeringen gedaan moeten worden. Deze nieuwe regeringen hebben genoeg te doen en hebben absoluut geen behoefte aan een voortijdige vertoning van nieuwe technologieën die pas over een aantal weken aan jullie wereld gepresenteerd zullen worden. Onze rol is de deksel te houden op elk voortijdig gebruik van esoterische apparaten voordat ze ontsluierd worden. Deze officiële onthullingen betreffen een scala aan technologieën die wij jullie willen overhandigen. Tot dat moment willen onze aardse bondgenoten zich concentreren op meer direct noodzakelijke mondiale kwesties zoals: het introduceren van de nieuwe harde valuta’s, het kwijtschelden van schulden, het afschaffen en restitueren van inkomstenbelasting, de hervorming van de bankindustrie en de daarmee verbonden financiële dienstverlening en de herstructurering van alle grootschalige bedrijven.

Daarna volgt de introductie van de Common Law (Gewoonterecht) en, in veel gevallen, het weer invoeren van de echte de jure (wettige) constitutionele regering. Deze diverse operaties zullen naar verwachting als eerste door de nieuwe regeringen aangepakt worden. Boven aan de agenda bevinden zich het beëindigen van het conflict in Irak en Afghanistan en de ondertekening van de overeenkomsten die de terugkeer regelen van de legers naar hun respectievelijk thuislanden. De terugave van veel buitenlandse militaire bases aan hun oorspronkelijke eigenaren staat ook bovenaan de agenda. Dit is een tijd om de mondiale vrede en samenwerking te benadrukken en als vervolg hierop wordt een volledige nucleaire ontwapening van alle naties verwacht. Wanneer dit eenmaal gerealiseerd is zullen wij alle nucleaire wapen en reactoren neutraliseren. Dit zal naadloos aansluiten bij de implementatie en activering van regionale nulpuntenergie-generatoren die alle nucleaire reactoren zullen vervangen die momenteel de elektriciteitsvoorziening verzorgen. Het is slechts een kwestie van maanden dat jullie je in een serie grote sprongen langs het pad naar het volledig bewustzijn bewegen!

Om jullie wereld vanuit zijn huidige toestand snel te laten overgaan naar een meer geciviliseerde wereld is werkelijk een gigantische onderneming. Jullie samenleving wordt gekenmerkt door analfabetisme, dogmatisme, vreemdelingenhaat en een algemene weerzin om nieuwe concepten te accepteren. Wanneer we dit alles overzien, zien we hoe uitdagend onze taak werkelijk is. We hebben observatieteams uitgezonden naar jullie talloze culturen en we zijn ons terdege bewust van de verschillen en de diepgewortelde vijandigheden die overwonnen moeten worden. Onze medische teams hebben de schade en het geweld waargenomen die de meesten van jullie hebben ondervonden, en deze trauma’s zijn gebruikt om een hele serie overtuigingen te veroorzaken die jullie vroegere ‘meesters’ hebben gebruikt om jullie te controleren en te manipuleren. Eén van onze taken is te helpen bij het helen van deze diverse wonden wanneer jullie je voorbereiden op de laatste fasen van het volledige bewustzijn. Ook de Spirituele Hiërarchie van de Aarde omringen jullie met boodschappen van Genade en Liefde om dit transformatieproces te versnellen. Wij verheugen ons op het potentieel van de wereld na de massale landingen.

Na de massalandingen kunnen we gemakkelijker één-op-één met jullie werken om je geconcentreerd te krijgen op die gebieden die nodig zijn. Onze adviseurs zijn goed getraind in de bijzondere eisen die je snel naar het volledige bewustzijn brengen. De procedures zijn complex en zijn ontworpen om je percepties te openen voor nieuwe werkelijkheden. Momenteel heeft een klein aantal van jullie bepaalde eigenschappen die in de meesten van jullie nog slapend zijn. Wij zullen jullie deze vermogens volledig uitleggen om jullie vervolgens te helpen bij het naar boven brengen van dit soort vermogens die lang onderdrukt zijn geweest. Het doel van dit alles is aan een ontwaking te beginnen waardoor je minstens een glimp opvangt van waartoe je in staat bent. Wij zijn van plan de lagen van onderdrukking weg te schillen die in jullie vroege kinderjaren waren opgelegd, waardoor jullie hopelijk op een niveau geraken waarop wij een dialoog kunnen beginnen die zal eindigen bij jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn en bij de vermogens die je lang geleden bent kwijtgeraakt.

De terugkeer naar het volledige bewustzijn is natuurlijk het hoofddoel van het eerste contact. Al het andere wat wij doen is niets anders dan een hulp en steun bij deze noodzakelijke transformatie. Met dezelfde doelstelling wil Moeder Aarde de huidige werkelijkheid overstijgen en deze wens was voor ons duidelijk voordat we deze eerste-contact-missie vormden. Ook Spirit wilde heel graag de bepalingen van het Goddelijk Plan manifesteren. Om dit alles te laten gebeuren waren twee componenten vereist, waarvan wij de fysieke tak vertegenwoordigen. Onze taak is alle hulpmiddelen te gebruiken die ons ter beschikking staan om deze missie met succes te voltooien binnen de termijn die ons is verstrekt. Tot dusver hebben wij de meeste van de vereiste protocollen bereikt. Alles is op zijn plek en wij hebben ons minutieus op de hoogte gehouden van de veranderingen die in jullie allen plaatsvinden. Wat nu nog resteert is een officieel contact met jullie.

Wij zijn in afwachting van de volgende stappen die door onze aardse bondgenoten zijn gepland. Zoals in het vorige bericht is verklaard, hebben wij hen geïnformeerd over het feit dat wij gereed zijn om, namens hen, alles te doen om te zorgen dat nieuwe regeringen de macht overnemen en om jullie allen de welvaartprogramma’s te doen toekomen. Hiertoe worden bewegingen uitgevoerd volgens de voorschriften van onze aardse bondgenoten en ons. Wij zijn absoluut van plan om alles te doen wat nodig is om de noodzakelijke veranderingen te versnellen. Veel regeringen die door het duister worden gecontroleerd werken nog steeds samen met de duistere kliek en wij verwachten enig onheil van hun kant zodra onze plannen zich beginnen te verwerkelijken. Daarom volgen wij hun geheime ondergrondse bases en hun bijbehorende oppervlakte faciliteiten nauwlettend. Deze duistere wezens volharden in hun koppigheid, maar elke vorm van vertragende tactiek van hun kant zal door ons worden geneutraliseerd.

De kabbalisten weten wat de consequenties zijn van hun smerige acties en ze willen niet weten wat er met hen gaat gebeuren. We hebben tekens van vrees gezien toen bepaalde kwesties met hen werden besproken. Wij scannen voortdurend hun diepste gedachten en geaardheid en begrijpen hoe kwetsbaar hun vroeger solide bolwerk is geworden. Deze laatste resterende hindernis is snel aan het afbrokkelen en al het andere is bijna voltooid. Onze aardse bondgenoten en hun vrienden hebben een groots werk verricht in het opzetten van de structuren die nodig waren om de Hemelse decreten uit te voeren. Nu staan we letterlijk op het punt iets wonderbaarlijks voor jullie te verwerkelijken en binnen deze context hopen we dat onze verschijning door jullie gezien zal worden als een groot geschenk. In deze volgende periode in jullie geschiedenis zullen jullie de openbaring zien van wie en wat jullie werkelijk zijn!

Vandaag hebben we gesproken over hoe dicht jullie zijn bij het bereiken van je ware bestemming. Het eerste contact is slechts één van de ‘voertuigen’ die gebruikt worden om jullie daar te krijgen. Wij zijn zeer trots op jullie en kijken uit naar de viering van deze prachtige toekomst met jullie. Besef, beste vrienden, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Het zij zo! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.