Home > Nederlands > Sheldan Nidle - December 8, 2009

December 8, 2009

10 Eb, 15 Yaxk'in, 5 Caban

Selamat Jarin! We komen vandaag met meer informatie. Het veranderingsproces maakt vorderingen. We zijn momenteel volledig betrokken bij het omverduwen van jullie huidige werkelijkheid. Daarom hebben we onze verbindingsteams opgedragen een versnelling aan te brengen in een alternatief plan waardoor een aantal van jullie belangrijke regeringen ons bestaan gaan erkennen. We zien dat de laatste duistere groep zijn verzet opvoert, zelfs nu we maatregelen treffen om hun val te bewerkstelligen. Deze koppigheid manifesteert zich als een voortdurende vertragingstactiek die enigszins de dynamiek van onze aardse bondgenoten heeft vertraagd, waardoor het ‘opereren achter de schermen’ veranderd is in een heuse koudeoorlogssituatie. Met als gevolg dat we serieus een aantal opties overwegen die een meer openlijke steun aan onze aardse bondgenoten mogelijk maken. We hebben nieuwe verbindingsteams aangewezen om onze aardse bondgenoten te adviseren over het gebruik van een nieuwe tactiek. Wij willen niet rechtreeks ingrijpen totdat de onthullingsconferenties achter de rug zijn en het belangrijkste instrument voor het uitvoeren van de duistere agenda - het huidige VS-bewind - op een legale wijze uit de macht wordt gezet.

De situatie moet erger worden alvorens die zich kan verbeteren. We begrijpen de implicaties hiervan en vragen onze aardse medewerkers te voltooien wat bijna zover is. De noodzaak tot verandering wordt voor ons al gauw een dwingende verplichting en de Hemel voert alles uit wat door het goddelijk plan is bepaald. Een essentieel aspect van deze missie is dat een contact de bevolking niet bang maakt of op geen enkele wijze gezien mag worden als een rechtstreekse operatie tegen jullie overheden. Echter, de belangrijkste richtlijn op dit punt is de garantie dat jullie transformatie naar het volledige bewustzijn volgens plan verloopt. De duistere kabbalisten zien hun dreigende ondergang, maar zijn niettemin nog angstiger voor wat er staat te gebeuren wanneer ze zich overgeven aan het Licht. Hun angst is echter misplaatst! Jazeker, hun vroegere acties hebben consequenties, maar onze rol is niet die van een executeur! De veranderingen hebben niet als doel hen te onderwerpen aan hun eigen wrede rechtspraak, doch behelst slechts het uitvoeren van een liefdevolle daad van goddelijke genade.

Dit proces is meer een soort rehabilitatie, waardoor deze voormalige aanhangers van het duister een aantal dingen over zichzelf en over hun heilige band met al het leven gaan beseffen. Het dient uitgevoerd te worden door de Agarthanen in een heilige samenwerking met de Hemel. De Hemel gaat niet over pijn en lijden, maar over Liefde en goddelijke gratie. Wij zijn hier als jullie mentoren en leraren. Onze taak is niet een gewelddadige interventie uitvoeren in jullie werkelijkheid zoals de duistere aanhangers jullie graag willen doen geloven. Het scenario van iets monsterlijks dat vanuit de ‘ruimte’ op jullie neerdaalt, vormt de kern van jullie sciencefictionmedia, die er gedurende zes decennia bij jullie is ingehamerd. Deze angst ligt nu diep in jullie en jullie vragen ons – hoe jullie onze ware bedoelingen kunnen vaststellen? Zoals altijd … het antwoord ligt in je hart dat weet. Gebruik je intuïtieve logica om de waarheid te onderscheiden, want dit is de link naar het Goddelijke. Het duister ziet de huidige tijd als de laatste kans om te overleven en heeft alles uit de kast gehaald om onze acties te stoppen. Maar, zoals jullie weten, de kliek zal falen!

De huidige condities zijn zodanig dat er kleine kans bestaat dat het duister de dingen kan verlengen. Dit is dan ook de reden dat wij de optie volgen om een of meerdere van jullie belangrijkste regeringen zover krijgen dat ze ons bij jullie officieel introduceren en ons voor een bezoek uitnodigen. Bij dit gebeuren kunnen wij een veel kleiner contact organiseren om te verzekeren dat jullie bevrijding wordt uitgevoerd en dat de vereiste mondiale aankondigingen worden gedaan. We herhalen – het eerste contact verandert alles. Het transformeert jullie werkelijkheid en kan komen als een enorme oproep om wakker te wakker voor velen van jullie. Dit is een vereiste die ook voor jullie Verlichte Leraren geldt. Hun verschijning zal jullie leiden naar vrede en zorgt voor het verbeteren van de mondiale samenwerking en vormt de katalysator voor wereldwijde discussies over veel zaken die jullie religies óf hebben verdraaid óf grotendeels hebben genegeerd. Deze onderwerpen zullen goed onderzocht worden nadat dit beperkte contact voorbij is.

Wanneer dit ‘introductie’ scenario onderweg is zijn we van plan de rest van onze landingsonderdelen over te brengen. Met deze actie is het duister overwonnen en kan vervolgens de beloofde rijkdom zich manifesteren. Daarna kan het hoofdscenario, waarover we hebben gesproken, zich verder ontvouwen. Wat betreft de exacte datum van dit alles … het zou wel erg dom van ons zijn wanneer we dit aspect van onze plannen zouden onthullen … want we willen het duister in het ongewisse laten. We hebben een aantal ijzers in het vuur en wat er precies gaat gebeuren is afhankelijk van factoren die dagelijks, zelfs per uur kunnen veranderen. Wat we wel kunnen zeggen is, dat we niet willen zien dat jullie lijden even groot wordt als de duistere machinaties jullie willen doen geloven. Een goddelijk edict leidt ons en we moeten doen wat de Hemel voorschrijft. Dit leidt naar de bovenstaande herwaardering van de situatie. Wat er ook gebeurt … de overwinning is nabij.

Het is belangrijk voor ons om te herhalen dat we in samenwerking met het Goddelijke werken om ons succes te bereiken. Het eerste contact is het exacte punt waarop jullie werkelijkheid onherroepelijk en nadrukkelijk ten goede verandert. Iedereen werkt naar dit doel toe en beseft dit. Toch kunnen we niet zo maar binnenvallen zonder enige aankondiging en toelichting. Jullie media en vermaakindustrie hebben onlangs beelden opgeroepen van sommige afschrikwekkende ‘wat/als’ scenario’s die weggenomen moeten worden. Dit is een andere reden waarom we gekozen hebben voor een alternatief plan, zoals hiervoor vermeld. Er zijn andere manieren om contact te initiëren en die zijn we ook aan het verkennen. We hebben een heilige verantwoordelijkheid een eerste contact uit te voeren conform de doelstellingen van de Hemel en de eindeloze machinaties van het duister kunnen ons niet van deze taak afhouden.

We zijn vastbesloten elk positief middel te gebruiken om het eerste contact uit te voeren en we bestuderen op dit moment verschillende wegen die we eerder hebben afgewezen. We komen hier als familieleden die klaar zijn om een heilige interventie snel uit te voeren en die jullie de middelen geeft naar het volledige bewustzijn. Jullie Heilige Leraren fourneren energie waardoor wij de huidige situatie gemakkelijk en snel kunnen transformeren. De Hemel heeft een plan, een goddelijk plan. Dit plan is geen reddingsoperatie, maar eerder een manier om de noodzakelijke verandering te effectueren om jullie naar het volle bewustzijn terug te laten keren. Wij hebben, samen met de Agarthanen, een manier gevonden om alles waarover we hebben gesproken te kunnen manifesteren. De komende tijd dient derhalve om snel de energie te installeren voor de noodzakelijk opening naar het eerste contact.

Er zijn groepen op jullie wereld die deel uitmaken van onze aardse bondgenoten in machtsposities die ze lang geleden gekregen hebben door een aantal van iets minder bekende (voor jullie) Verlichte Leraren. Binnen deze groepen bevinden zich krachten die nog niet op jullie wereld zijn opgetreden sinds het gezegende Lemurië onder de golven verdween. Het moment arriveert voor deze energie om opnieuw geactiveerd te worden waardoor een echte omzetting kan plaatsvinden van de enorme energie van deze huidige overgangsperiode. Deze energie kent vele begaafde dienaren die geduldig wachten op het goddelijke woord. Daarna kan deze energie vanuit de aardse kern en d.m.v. de rituelen van de Agarthanen naar de oppervlaktewereld stromen. Wanneer dit op de juiste manier wordt opgeroepen kan deze energie alles veranderen! Houd je gereed.

Vandaag vervolgden we onze bespreking over de transformatie van Moeder Aarde en focusten ons op alternatieve scenario’s. Gebeurtenissen staan voor de deur! Het eerste contact is heilig voor ons en is niet lichtvaardig genomen. Zodra de juiste voorbereidingen zijn gedaan en we het groene licht krijgen, gebeurt het eerste contact snel en gemakkelijk. Besef, beste mensen, in je hart der harten dat de eindeloze rijkdom en eeuwige overvloed van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: Planetary Activation Organization


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.