Home > > Sheldan Nidle - April 24, 2012

April 24, 2012

8 Ahau, 13 Kank'in, 8 Manik

Dratzo! We zijn er weer! We hebben vernomen dat wereldwijd een aantal grote banken bijna klaar zijn om het eigendomsrecht en beheer over te dragen. Dit is onderdeel van een massale verschuiving van de financiële macht, die in handen is van het duister, naar die van het Licht en is het gevolg van recente manoeuvres door de A.M. (Multidimensionale Voorgangers). Bovendien is de tijd gekomen om de fondsen te consolideren die in de 18e eeuw bijeengebracht zijn door Saint Germain, en door Quan Yin in de 7e eeuw. Deze grote reserves aan goud en zilver zijn de basis voor de verschuiving van de rijkdom op jullie wereld van een select groepje naar de mensen die volledig toegewijd zijn aan het creëren van universele welvaart voor de planeet. Met deze overdracht gaat gepaard het nieuwe bankstelsel dat volledig transparant is in zijn verschillende transacties. Het nieuwe bankstelsel is geworteld in het heel bijzondere en uitdrukkelijke bevel dat banken de goddelijke instrumenten van het Licht zijn. Ze moeten gebruikt worden om verschillende bedrijven (speciale partnerschappen), die belast zijn met specifieke en tijdelijke mandaten, de leiding te geven teneinde technologieën en verwante diensten te verspreiden om de gezondheid en het welzijn van jullie mondiale bevolking te verbeteren.

Onze rol in deze eerste veranderingen zal zijn de duistere reacties te peilen op datgene wat hard op weg is een voldongen feit te worden. Desondanks blijft een groot deel van deze duistere zielen de gebeurtenissen uitdagen. De rechtsgeldigheid van de vele veranderingen in de grondslagen van jullie financiële en politieke machtsstructuren verbaast hen, en hun ongeloof is te zien aan de manier waarop ze reageren op de snelheid en het succes waarmee deze aanpassingen worden opgenomen door de landen van de wereld. Gewend als ze zijn aan hun onbelemmerde machtspositie, kunnen ze niet accepteren dat al hun inspanningen om de controle in stand te houden machteloos blijkt te zijn tegen de stootkracht die de nieuwe werkelijkheid verkrijgt in Europa, Azië en Noord- en Zuid-Amerika. De zichtbare onvermijdelijkheid van de veranderingen brengt hen in paniek en hun houding naar ons toe is respectvoller geworden dan voorheen. Ook zij zien duidelijk dat het moment van verwijdering uit hun tot nu toe onaantastbare gewaande bolwerken van macht aanstaande is, Wij wachten nu op het groene licht van de Hemel, en dat kan elk moment plaatsvinden!

De A.M. en de geheime heilige genootschappen hebben een bijeenkomst gehad met ons verbindingspersoneel om een nieuw netwerksysteem op te zetten voor jullie belangrijke mondiale banken. Het doel is deze banken onder een nieuwe leiding te plaatsen om vervolgens de dochterondernemingen te regionaliseren. De inkrimping die hiermee gepaard gaat maakt het mogelijk dat nieuwe gereorganiseerde kleinere banken een grotere rol gaan spelen in het beheren van de welvaartsfondsen, de geldmiddelen dus die sommigen van jullie binnenkort gaan ontvangen. Het doel is een systeem van persoonlijke en vriendelijke banken die effectief jullie individuele doeleinden kunnen dienen. Tegelijkertijd zullen de nu achtergehouden technologieën voor zowel Gaia als voor jullie genezing vrijgegeven worden, samen met getrainde medische deskundigen die beschikbaar zullen zijn om jullie gezondheidsproblemen te behandelen. Er zijn zo veel van jullie die nu nodeloos lijden aan ogenschijnlijk ‘ongeneeslijke’ ziekten en die deze apparaten nodig hebben voor hun genezing om opnieuw een stralende gezondheid te krijgen. Jullie geliefde Gaia (Moeder Aarde) heeft ook dringend behoefte aan rehabilitatie, en deze schoonmaakoperatie is een topprioriteit van de nieuwe regeringen.

Een ander essentieel onderdeel dat vóór een massaal contact online moet komen is het instellen van een nieuw bestuur, en een hoofdaspect van deze vergelijking geldt voor ieder van jullie. Het binnenbrengen van welvaart in jullie levens stuwt je omhoog, waardoor je beter in staat bent je individuele interesses te bepalen. Alle door jullie gekozen wetgevers moeten omgevormd worden naar bekwame en zorgzame publieke dienstverleners (ambtenaren), die ondersteund worden door een publieke bewakingsnetwerk van toezichthoudende raden. Het zal jullie verantwoordelijkheid zijn om samen te komen om dergelijke colleges te vormen. Op zijn beurt moet elke gemeenschap het cruciale belang erkennen om een duidelijke leidraad te verstrekken voor de nationale niveaus van de overheid. Deze toezichthoudende activiteit is een praktische voorloper voor het vormen van jullie eigen galactische samenleving. Voor ons is dienstverlening aan onze gemeenschap en sterrennatie een grote eer die ieder van ons gewetensvol uitvoert, en wij voelen ons het meest voldaan wanneer wij ons aandeel leveren in het oplossen van problemen in onze samenleving. Deze gezamenlijke inspanning houdt rekening met de talenten en vaardigheden van ons allen, en vervolgens erkent onze vorm van collectief bestuur weer de unieke bijdrage van ieder van ons aan het geheel.

Onze zegen hebben jullie! Wij zijn jullie A.M.! Momenteel bevinden wij ons in de laatste fase van de reconstructie van onze onvermijdelijke wereldtrust. De documenten om dit te bereiken zijn al uitgegeven en de banken en families die in eerste instantie toegang kregen tot deze fondsen zijn geïnformeerd dat voor ons de tijd gearriveerd is om deze weer bijeen te brengen en voor te bereiden op distributie. Gelijktijdig doen we een beroep op onze legale fiduciaire (vertrouwens) rechten op een aantal grote zakelijke banken. Deze juridische documenten zijn een basis voor ons allen om deze instellingen te verwerven en ze te reorganiseren naar banken die de mensen dienen en de Goddelijke Wil op planeet Aarde helpen te manifesteren. De verspreiding van jullie welvaartsfondsen gaat spoedig gebeuren. Op een ander front zijn onze medewerkers druk bezig met het voltooien van de juridische documenten die de massale arrestaties legitimeren van de leiders van belangrijke regeringen en hun vervanging door een aantal daarvoor aangewezen overgangsregeringen.

Onze medewerkers werken samen met de Agarthanen (van Binnenaarde) en de Galactische Federatie om de bestuursoverdracht zo snel mogelijk te laten plaatsvinden. Wij volgen de personen die het meest verantwoordelijk zijn voor de wereldcontrole van het duister en we hebben veel gesprekken met hen gevoerd met betrekking tot de komst van het Licht op deze wereld. Ons advies aan hen is hun duistere projecten op te geven en blijmoedig de gezegende wil en decreten van de Hemel te accepteren. Ons doel in deze persoonlijke gesprekken is hen gewoon te helpen bij hun overgang naar het Licht. Wij hebben hun opties verkend in het accepteren van de Hemelse gratie om dus alles te laten gebeuren volgens de wonderbaarlijke proclamaties van Heer Surea. Wij hebben hen ook de alternatieve scenario’s duidelijk uitgelegd van hun arrestatie en bestraffing door die samenlevingen die ze eens zo arrogant hebben gecontroleerd.

Onze goddelijke zuster- en broederschappen van het Licht zijn opgewonden over het feit dat het beginwerk om jullie wereld te transformeren nagenoeg voltooid is. Wij zijn nu bezig met het opzetten van de gebeurtenissen die moeten plaatsvinden, zodra het goddelijk tijdschema op jullie wereld volledig in werking is. Ieder van ons zegent dagelijks ieder van jullie. Jullie zijn hier om een schitterend wonder te bewerkstelligen – jullie verandering naar volledig bewuste Lichtwezens. Jullie ruimtefamilies en families van Binnenaarde staan klaar om jullie te helpen bij het manifesteren van deze wonderbaarlijke verschuiving. Het milieu dat nodig is voor deze gebeurtenis zal zich snel manifesteren. Gebruik jullie immense rijkdom om Gaia te herstellen door haar zeeën en rivieren, haar lucht en land te reinigen. Verwelkom jullie families die van verre komen om jullie te helpen. Jullie bereiden je voor op een echt boeiend avontuur. Niets minder dan de Schepping verwacht jullie! De tijd komt om deze ring te grijpen en voeg je bij ons om de Hemel te dienen en allen van de galactische mensheid!

Vandaag spraken we over wat er overal op jullie wereld gebeurt. Verlies nooit het zicht op het feit dat jullie niet alleen zijn. Rondom jullie bevindt zich een enorme vloot van toegewijde wezens die het mogelijk maken een nieuwe werkelijkheid tot stand te brengen. Dus wees trots, wees sterk, en vooral … doe wat je moet doen om onze wederzijdse, heilige zaak van dienst te zijn. Besef, beste mensen, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl

Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!