Home > > Kris Won, 5 november 2014

Kris Won, 5 november 2014

Zegeningen van Liefde voor jullie allen !

Moge de zeer grootse Liefde van onze geliefde Schepper om jullie heen zijn en je met vrede, licht en broederschap vullen, liefste broeders en zusters.

Het is Aartsengel Gabriël die spreekt tegen jullie, een van de nauwste ministers/dienaren van de Hemelse Troon van de Schepper van dit Universum, Die in al Zijn Majesteit en Glorie wenst dat deze boodschap naar Zijn Kinderen gaat.

Daar “Engel”: “Boodschapper” betekent, hebben wij Aartsengelen de leiding om de mensheid de meest toepasselijke boodschappen te brengen, welke het meeste belang hebben.
(opmerking van Kris-Won: Ik heb nu een visioen van een veelheid aan wezens die, lachend en in een blij gesprek, naar beneden afdalen langs een lange, draaiende trap van wit marmer, Op de momenten terwijl ik met jullie spreek, zijn er een grote aantal energieën, bekende en onbekende krachten voor jullie, net zoals magnetisme, elektriciteit of licht en anderen die nog steeds onbekend zijn voor jullie die overal circuleren, van links naar rechts, omhoog naar beneden, van binnen naar buiten, van verder in naar verder naar buiten, enz.

Sommige van die energieën zijn onschadelijk, inclusief velen die heilzaam zijn, zoals het licht van de Zon voor planten en bomen, of de zwaartekracht, zodat jullie niet de ruimte in zullen vliegen.

Maar er zijn andere die heel schadelijk voor de mensheid kunnen zijn en die zodanig zijn, zo krachtig dat ze elk spoor van leven op deze prachtige planeet konden vernietigen.

Wat gebeurt er met die energieën die zo gevaarlijk zijn voor jullie allen? Hoe beschermt het Universum zichzelf daartegen zodat ze de levende soorten tot op het punt van totale desintegratie niet beschadigen? Hoe kan het vernietigen van alle levensvormen door die fatale invloed worden vermeden?

Nu, het Universum maakt gebruik van een ander soort van krachten die antagonistisch/ tegengesteld zijn aan deze schadelijke energieën om door te gaan met de handhaving van het evenwicht in alle bestaande ecosystemen, en verzekert verder de eeuwige duur van die soorten.

Als de enige bestaande theorie die van de sterkste was die wordt opgehemeld door Nietzsche, zouden alle krachten absoluut worden geabsorbeerd door de sterkste krachten, als of, op kosmische niveau, de zwarte holen zouden worden toegestaan om alle materie in bestaan in het Universum te verzwelgen; als er geen beperking was gezet op alle kracht, zou het Universum een Apocalyps zijn van chaos en verwoesting.

En zoals Boven, zo is Beneden, is ook op het planetaire niveau, in jullie wereldsfeer, het Universum is ook bepaalde krachten aan het mobiliseren, bepaalde krachten om de destructieve actie van sommige Machiavelliaanse denkers in hoge sferen van macht, tegen te werken, zij die goden hebben gespeeld terwijl ze dat niet zijn.

Zonder de tussenkomst van die krachten die door de Schepper worden gemobiliseerd, zou de mensheid van de Aarde het heel moeilijk vinden om haar totale vernietiging op te lossen en te vermijden, het resultaat van hebzucht en ambitie van enige elite groepen binnen die genoemde mensheid.

Het is zo dat jullie de assistentie nodig hebben van agenten van buiten voor jullie en je wereld, om jullie precies te redden van de gekte en vervreemding van jullie zelf. Geweldige paradox.

De grotere Kracht die bij de planeet is aangekomen om jullie te redden van de gekte van genoemde menselijke wezens, wordt LIEFDE genoemd. Zonder die LIEFDE die van boven is gekomen, helemaal naar beneden is gegaan naar hier door portalen, tunnels en subtiele dimensionale muren, via moedige en medelevende dimensionale reizigers van zeer hoge vibratie, zou niets dat op Aarde leeft in deze tijd bestaan.

Absoluut alles dat levend is zou slechts een herinnering zijn van Ruimte Tuiniers, die hun voorhoofd zouden fronsen en bewijzen dat een nieuwe poging van een planetaire mensheid om en masse op te stijgen compleet had gefaald.

Maar, zoals je kunt zeggen, het is er niet van gekomen die manier, omdat het Universum gebruik maakt van bepaalde uitvluchten om een schijnbare chaos in orde te brengen en om ascentie te bereiken van een planeet die ernstig wordt gestraft door de vervuiling om die een Nieuwe Wereld te brengen die zuiverder is, stabieler is en die veel hoger vibreert dan eerder.

Nou, en ik wil niet verder uitweiden, het is genoeg voor nu om dit algemene zicht te hebben van wat er in jullie stoffelijke wereld aan het gebeuren is. Het onderwerp zou een werkelijk volumineus boek kunnen vullen maar dat boek zal door jullie worden geschreven op een dagelijkse basis, soms met gouden letters en soms met rode inkt.

Degenen van ons die contempleren vanuit Hemelse hoogten sympathiseren met de pogingen van velen van jullie om je bewustzijn steeds meer te verheffen, en twijfel niet dat als jullie dat doen, dat wij dan afdalen naar jullie stoffelijke plan om jullie dit te helpen bereiken.

En wij zullen dat blijven doen omdat het LIEFDE is die ons er toe aanzet om onze reddende handen uit te steken naar jullie, handen die bekommerd zijn om jullie te helpen en die jullie soms accepteren, en soms in jullie onwetendheid, schuiven jullie die aan de kant door te geloven dat je onze hulp niet nodig hebt.

Blijf een wereld visualiseren die meer en meer zuiver en perfect is, bevolkt door gelukkige schepselen die een poging doen om te helpen en om hun broeders en zusters verder te krijgen, zonder alleen exclusief aan zichzelf te denken. En als dit zo is, zullen we er zijn om julie te ondersteunen in die poging, daar kun je zeker van zijn.

In Liefde, Medeleven en Spirituele Vrede van het Onnoemelijke,

Aartsengel Gabriël

Channeler: Kris-Won

Vertaling: Winny

Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl