Home > > Kris Won, 2 oktober 2014

Kris Won, 2 oktober 2014

Gezegend zijn zij die geloven zonder enige vorm van bewijs.

De vijandige horden van het Licht zullen, in een heftige confrontatie, vallen als gek geworden leeuwen onder de dapperen die uit de Matrix zijn gestapt, die hen vurig onder ogen zullen zien, in een poging om het laatste proces, leidend tot de prachtige bestemming die de mensheid van deze planeet wacht, te versnellen.

Maar deze dappere Lichtwerkers, Strijders van de Geest in deze overgangsfase, zijn geen mensen die makkelijk te intimideren zijn. Zij zullen met al hun moed en vastberadenheid vechten tegen deze lafaards van de duisternis, die de controle die ze tot nu toe hebben over de bevolking niet willen opgeven.

Hun moed en vastberadenheid is zodanig dat wij persoonlijk geloven dat ze zullen slagen in hun doel om de huidige mensheid te bevrijden, met of zonder onze tussenkomst –- zelfs ondanks het feit dat sommige van onze Galactische Bondgenoten het niet eens zijn met onze beoordeling van de situatie en nog steeds denken dat onze hulp aan de Lichtwerkers van jullie ras beslist nodis is, en zelfs noodzakelijk, om jullie Ascensie mogelijk te maken.

Soms is het een kwestie van nuances. Mogelijk hangt het af van het resultaat dat jullie gaandeweg bereiken in deze belangrijke periode om de macht van jullie corrupte leiders en anderen, die zichzelf hebben omringd met een immens duistere economische macht, over te nemen door jullie regeringen en administraties, jullie ambtenaren en de mensheid in zijn geheel te misleiden.

Een droevig einde wacht deze verwaande, machtsbeluste figuren, die in hun zelfzuchtigheid gefaald hebben om de economische macht die God hen gegeven heeft te gebruiken om het lijden van degenen die lijden te verlichten.

In hun onwetendheid geloven zij dat zij die rijkdom bezitten, terwijl zij in werkelijkheid slechts tijdelijk het beheer over deze overvloed hebben verkregen, die gebruikt zou moeten worden om Gods Plan op Aarde te ontvouwen en niet om zichzelf te verrijken.

Wij zijn jullie Pleiadische broeders en willen jullie via dit kanaal laten weten dat wij jullie zijn toegewijd en dat wij beloven dat wij jullie op iedere manier zullen bijstaan, mocht dat nodig zijn, in het geval dat jullie niet slagen tijdens een van jullie schermutselingen met de tegenwerkende krachten die de wereld tot nu toe hebben geregeerd.

Wij houden hun bewegingen dagelijks bij, evenals de bewegingen van degenen die hun ellende en blindheid vergroten met ambitie, inhaligheid en egoïsme, ongekend voor een weldenkend ras als dat van jullie.

Waarlijk, als wij ons gedwongen voelen om in te grijpen zijn we er klaar voor om dat op een snelle en effectieve manier te doen, waarbij we de zwakke punten van de vijanden binnen jullie eigen gelederen krachtig zullen aanvallen.

Maar we moeten dat doen op een manier waarbij we ons houden aan onze Galactische afspraak om niet op een grootse en militaristische wijze tegen jullie corrupte leiders op te treden; want hun vrije wil moet worden gerespecteerd omdat dat deel uitmaakt van de overeenkomst met het menselijk ras voordat dat naar de planeet kwam waar jullie nu wonen.

Vele buitenaardse beschavingen beschermen jullie en waken over jullie veiligheid, om te voorkomen dat die duistere figuren steeds alle natuurlijke hulpbronnen in hun eigen voordeel benutten, en jullie daarmee in een staat van quasi-slavernij en permanente dienstbaarheid houden.

Hun zelfzuchtige en duistere daden verbazen ons en zijn zelfs vreselijk in de ogen van de bijzonder ontwikkelde beschavingen die jullie bijstaan in deze overgangstijd, en die van vitaal belang zijn om jullie langverwachte Ascentie te bereiken.

Wees niet bang, twijfel niet, zelfs als er slechtere tijden aanbreken gedurende deze laatste schermutselingen tussen licht en duisternis, omdat wij niet zullen toestaan dat de duistere krachten weg zullen komen met hun plannetjes. Hun politieke, sociale en economische heerschappij staat op het punt van omvallen, en het droevige is dat, hoewel zij dit weten, zij koppig proberen vast te houden aan hun macht over het aardse menselijke ras.

Ontvang een knuffel van ons, jullie broeders, en de bevestiging van onze verbintenis met jullie eigen kracht om het welzijn en geluk waar jullie recht op hebben te herstellen, omdat dat zowel jullie geboorterecht is als jullie recht als Kinderen van God.

Vrede, Liefde en Welzijn.

Bron: De Plejadiërs

Channeler: Kris-Won

Vertaling: Gaby

Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl