Home > Nederlands > Montague Keen, 30 november 2014

Montague Keen, 30 november 2014

De algehele structuur van het Vaticaan is bezig in te storten en daarmee samen alle CORRUPTIE die jullie wereld gevangen heeft gehouden. Jullie doorzien nu hun leugens dus zullen jullie niet ten prooi vallen aan hun uitingen van nederigheid en opofferingsgezindheid, in het bijzonder in deze tijd van het jaar.

Kerstmis is, zoals zij het doen lijken, NOOIT GEBEURD. Er is nooit een Jezus geweest, geboren in een stal. Ze creëerden dat sprookje tijdens het Concilie van Nicea. Het voorstellingsvermogen van het volk werd erdoor geprikkeld en het werd gebruikt om een religie te ontwikkelen. Maar er was wel degelijk een CHRISTUS. Hij werd niet geboren uit de Mens: hij materialiseerde op Aarde en reisde, al lesgevend, over de wereld. Op het juiste moment dematerialiseerde hij en verliet de Aarde.

Er bestond GEEN KRUIS, of dood, zoals jullie die kennen.

In de oudheid waren de mensen op alle manieren verbonden met het universum. Ze begrepen de werking ervan. Ze waren zoveel verder gevorderd dan dat jullie dat vandaag de dag zijn. Ze hadden een verbinding met het hiernamaals en ze hadden begrip van het leven waarvoor Rome zorgde dat het vernietigd was. Rome gebruikte geweld om alle kennis die in die tijd bestond, te verwijderen en het heeft jullie wereld sindsdien gecontroleerd.

Zij die jullie nu zien als Jezuïeten, zijn de nakomelingen van hen die 2000 jaar geleden zich met geweld toegang hebben verschaft tot jullie wereld. Ze pasten het menselijk lichaam aan en jullie werden erdoor voor de gek gehouden, denkend dat het hetzelfde was als dat van jullie. HET HEEFT EEN ANDERE FREQUENTIE. Dit is de grootste fout die de mensheid heeft gemaakt en het heeft er sindsdien onder geleden. De Jezuïeten namen de controle over alles: ze schreven bijbels zodat het leek alsof ze een geschiedenis hadden.

(Vier van deze wezens kwamen naar mijn huis, vorige week. Ik had een vriend bij me op bezoek die dit kan bevestigen. Ze kwamen om angst en verbijstering te zaaien. Ze werden herkend voor wat ze waren en ze werden verwijderd)

Ze hebben jullie verteld dat alles in het Oosten begon. Ik verzeker jullie, dat was niet zo! Alles is precies het tegenovergestelde van wat ze jullie geleerd hebben. Ze hebben de energie van oorlog nodig om te overleven. Ze prediken vrede terwijl ze voor oorlog zorgen. Ze controleren de mensheid door het bankwezen. Ze creëerden religies die met elkaar zouden conflicteren, daarmee problemen veroorzakend om te verzekeren dat de mensheid niet ALS EEN kon handelen.

Nu ziet de mensheid het licht en is paraat om samen te komen als EEN. Het einde van de heerschappij door Rome is in zicht. De mensen ontwaken nog maar sinds kort wat betreft het lijden dat door hen veroorzaakt is: virussen welke ze produceren in hun laboratoria, vaccinaties en de gehele geneesmiddelenindustrie.

Het leven op Aarde was nooit bedoeld zo te zijn. Tot je de ZETEL VAN DOMINANTIE herkent, kun je niet vooruit komen. Rome heeft JULLIE nodig om te overleven maar JULLIE HEBBEN HEN NIET NODIG!

Ze vonden DE HEL uit om te garanderen dat ze jullie konden controleren d.m.v. een angst voor de dood. Het werkte, totdat jullie begonnen je ogen te openen en de waarheid gingen zien. Nu is hun duistere rol bijna uitgespeeld. Het licht staat op het punt haar plannen om de mensheid te redden te openbaren, omdat ook wij de toekomst hebben gepland en het is een heel andere dan die welke door Rome beoogd wordt.

Vrede en harmonie moeten worden hersteld. Als goede personen zich daar op richten, kan het heel snel worden gedaan. Jullie moeten niet blijven hangen in de zonden van Rome. Jullie moeten snel vooruit bewegen naar een zonnige toekomst voor de gehele mensheid. Wij zullen proberen te verzekeren dat iedereen zal overleven als alles dat de cabal controleert ophoudt te bestaan. Jullie zullen bestaansmiddelen nodig hebben om te overleven. Jullie overheersers zullen de Aarde moeten verlaten en dat zullen ze op dezelfde manier doen zoals ze op Aarde kwamen. De oproep is uitgegaan. Ze kunnen niet in het Licht overleven: hun lichamen zullen desintegreren omdat ze niet zoals jullie zijn.

Ik weet dat dit veel is om in te nemen maar het is de absolute waarheid omtrent de situatie waarin jullie je bevinden. Onderzoek wat ik verkondig en jullie zullen verbaasd staan over wat jullie vinden.

Des te meer werk jullie doen op gebied van het bevrijden van de energie van de leylijnen, des te beter het leven op Aarde zal zijn. Denk zorgvuldig na over welk pad je neemt: ga je voorwaarts naar het Licht, richting vrede en liefde of kies je ervoor in 3D te blijven met alles dat dat inhoudt? Dit is een beslissing die genomen moet worden. Laat je niet afleiden door degenen die gebruikt worden om je in 3D te houden: zij die angst hebben voor het leven zelf en die het nodig hebben gecontroleerd te worden.

De mensheid als geheel zal in het Licht binnentreden. Ze heeft 2000 jaar op haar terugkeer gewacht. Hoewel veel gedaan wordt om het Licht tegen te houden, HET KAN NIET WORDEN GESTOPT. Zij die het tegenwerken, zullen het enigszins kunnen vertragen maar ze zullen het nooit tegen kunnen houden. Alle leugens, aanvallen en kenmerkende sluipmoorden zal Planeet Aarde niet kunnen weerhouden van het binnentreden in het Licht. Wanneer alle druk en stress is verwijderd zullen jullie het leven op Aarde ervaren zoals jullie voorouders dat deden: met volledige kennis van wie en wat je bent. Jullie zullen je herverbinden met bevriende wezens van andere planeten. Het leven zal genoten worden, niet verdragen.

Onze Centra zullen het mogelijk maken dat alles op zijn plaats zal vallen zoals het zou moeten. Het eerste zal in Ierland moeten komen om redenen die jullie binnenkort zullen begrijpen. Alle andere landen zullen vlot volgen. We moesten ons van de aankoop van het gebouw in Ierland terugtrekken omdat het besmet was door degenen die onze plannen proberen te dwarsbomen. We bekijken andere opties omdat er vele in aanmerking komen voor ons doel. Het geld dat zo genereus gegeven werd staat op de bankrekening van de Stichting. Het zal gebruikt worden zodra er voldoende fondsen beschikbaar zijn om een aankoop te doen.

Veronica zal in geen van de Centra gaan wonen maar zal ze regelmatig bezoeken. Er werd gesuggereerd dat ze een nieuw huis wilde. Dit is niet zo! Onze Centra zullen een belangrijke rol spelen in de toekomst van de mensheid. Alles dat jullie nu als normaal in jullie wereld aannemen, zal in een nacht veranderen en sneller dan jullie denken. Jullie zijn of voorbereid of jullie zullen spartelen: het is aan jullie. Het zal gebeuren of jullie voorbereid zijn of niet dus jullie zijn gewaarschuwd. Jullie hebben een keuze: vrede en harmonie of strijd en conflict.

Aangevallen worden, mijn lief, is de bevestiging dat je op de goede weg bent.

Je werkdruk neemt toe, maar we zullen slagen.

Voor altijd, je aanbiddende, Monty


Mededeling van Veronica

Er is een voortdurende vendetta tegen mij en het werk dat ik doe met Monty gaande. Het wordt uitgevoerd door Ian Kelly, alias “southenglishman2007” op het internet en in e-mails gericht aan mij en aan anderen. Hij kwam in mijn leven onder valse voorwendselen. Hij deed alsof hij een fan was van het werk van Monty, maar gaf na een tijdje toe, dat dit een leugen was. Hij stal het privé e-mailadres van David Icke en andere privé e-mailadressen uit mijn studeerkamer toen hij een seance bij kwam wonen in mijn woning.

De mensen waar ik op dat moment mee samenwerkte en ikzelf hadden allemaal medelijden met hem omdat hij volledig overheerst en gecontroleerd werd door zijn moeder. We waren blij voor hem toen hij eindelijk via internet een dame ontmoette (op de leeftijd van 50 jaar) en het afgelopen jaar Engeland verliet om met haar te trouwen. Ik wenste hem alle geluk toe en ik hoopte dat hij vervulling zou vinden in zijn leven omdat hij zo wanhopig ongelukkig was geweest met zijn moeder.

Nog maar net een paar maanden geleden, vernam ik via de site van David Icke dat Kelly ook zijn werk had gesaboteerd, nadat hij binnengekomen was met een aanbod tot hulp. David Icke refereerde aan Kelly in een van zijn video’s als een van de mensen die problemen veroorzaakte bij het televisiestation.

Ian Crane meldde ook problemen met Kelly.

Wat betreft het Centrum in Ierland, we boeken met veel plezier vooruitgang totdat Kelly zijn vendetta tegen mij en de Stichting startte. Ik ben bang dat Kelly mij naar zijn eigen maatstaven heeft beoordeeld. Iedere penny die gedoneerd is staat op een bankrekening van de Stichting. We bekijken nu andere panden. Begrijp alsjeblieft dat ik dit niet in het openbaar kan doen vanwege mensen zoals Kelly die er rond gaan neuzen en valse beschuldigingen doen.

Ik heb geen aanbetaling gedaan van 40,000 Euros zoals hij verkondigde. Trouwens, in Ierland worden aanbetalingen terugbetaald. We hebben wel degelijk een businessplan voor de Centra maar we kunnen niet in detail treden naar wie dan ook buiten de Stichting of het op internet zetten om begrijpelijke redenen. Ons vertrouwen is op een verschrikkelijke manier misbruikt. Dus begrijp alsjeblieft dat we heel voorzichtig moeten zijn.

Ian Kelly laat me geen keus zijn naam te noemen. Ik doe dit niet graag. In feite voel ik medelijden voor hem dat zijn leven tot dit niveau gedaald is. Hij laat me geen andere optie. Het werk dat we doen is te belangrijk om op deze manier naar beneden gehaald te worden doordat hij de start van de Centra blijft saboteren met zijn beschuldigingen en leugens. Persoonlijke laster is een ernstig misdrijf.

Ik vraag de lezers van de wekelijkse berichten ieder voor zich uit te maken of ze de informatie in de berichten heilzaam vinden in deze barre tijden en ik vraag ze hun harten open te stellen voor de waarheid. Help ons alsjeblieft deze negativiteit te overwinnen, deze haat, deze vendetta, die zich over het hele internet verspreid heeft en op geen enkele manier bijdraagt tot een betere toekomst.

De keuze is aan jullie, geef alleen maar de boodschappen door.

Ik wil een ieder bedanken die zijn vertrouwen in mij en het werk van de Stichting heeft gesteld. We zullen de Centra starten, beginnend in Ierland en vele over de hele wereld zullen volgen. Dit kan niet gestopt worden. We zijn toegewijd om dit te realiseren, ondanks de vertraging. We willen een betere wereld voor een ieder.

Veronica


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob/MarjaJe kunt Paypal gebruiken een bijdrage te doneren aan de Stichting
om te helpen het nieuwe Centrum in Ierland te realiseren.
Iedere financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.
Paypal

Of anders kun je onderstaande bankcodes gebruiken:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

Let op! Voor betalingen vanuit Nederland, kies voor Wereldbetalingen (i.p.v. Europese betalingen).
Omdat Engeland nog eigen valuta heeft wordt de IBAN niet herkend bij de keuze: Europese betalingen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl