Home > Nederlands > Montague Keen, August 29, 2010

August 29, 2010

Mijn liefste Veronica, jij en ik hebben de echte liefde pas laat in ons leven ontdekt, wij begrepen en waardeerden haar, en dat doen wij nog steeds. Je omringt jezelf nu met foto’s van gelukkiger tijden samen, je luistert naar de muziek waar wij beiden zo van hielden, en ik laat jou en onze vrienden zien dat ik nog steeds bij jullie ben, want liefde mijn liefste, ware liefde gaat nooit voorbij. Er zijn op dit moment maar zo weinig mensen in jullie wereld die spreken of schrijven over liefde, het is systematisch verwijderd en gedevalueerd, vervangen door bezittingen en macht. Ik wil jullie wijzen op een boek geschreven door David Icke, "INFINITE LOVE IS THE ONLY TRUTH, EVERYTHING ELSE IS ILLUSION [ONEINDIGE LIEFDE IS DE ENIGE WAARHEID, AL HET ANDERE IS ILLUSIE]" Hij vraagt: "Wat is Geest en Emotie en waarom controleren zij ons? Wie creëerde Religie en wat aanbidden haar aanhangers werkelijk?“ Hij zegt:

DE INTUÏTIEVE GEEST IS EEN HEILIGE GAVE EN DE RATIONELE GEEST IS EEN BETROUWBARE DIENAAR. WIJ HEBBEN DE GEMEENSCHAP GECREËERD DIE DE DIENAAR EERT EN DIE DE GAVE VERGETEN IS. ALBERT EINSTEIN.

Ik vraag jullie hier even over na te denken.

Reik uit met Liefde en medeleven naar diegenen die lijden als gevolg van de veranderingen die plaatsvinden in jullie Wereld, vele landen zullen zulke veranderingen ervaren, zij zijn nog maar net begonnen. Zoals jullie verteld is, heeft niemand de macht om te voorkomen wat er gaat gebeuren. Aarde is een belangrijke planeet, zij zal verduurzaamd worden maar niet zoals jullie haar vandaag de dag kennen. De Corruptie moet verwijderd worden zodat een betere Wereld voor iedereen de huidige wereld kan vervangen. Velen zullen naar de Geestenwereld overgaan tijdens deze overgang. Jullie moeten leren Natuurrampen te onderscheiden van rampen die door de MENS veroorzaakt worden en waarvan zij jullie willen laten geloven dat zij natuurlijk zijn. Zij aarzelen niet diegenen te “Verwijderen” die het wagen de waarheid van hun acties te betwijfelen.

Wederom heeft iemand ons Logo aan een ondervraging onderworpen, wie heeft het ontworpen en waarom is het op deze manier ontworpen. Zoals wij al eerder zeiden is dat gedaan PRECIES zoals ik na mijn overlijden heb geïnstrueerd. Het laat zien dat de Kennis niet langer in de handen van een enkeling zal zijn maar in de handen van de gehele Mensheid. Wij zullen veel informatie door onze Poort naar jullie brengen, niet langer kan er nog iets verborgen worden. Overheersing van de massa zal een zaak van het verleden worden, gelijkheid voor iedereen zal het vervangen. De Donkere Kant haalt op dit moment wanhopig uit naar alles en iedereen om te proberen de macht vast te houden die rechtmatig niet eens van hen is. Al de Groten die ooit de Aarde bewandelden en een aantal die nooit incarneerden zijn onderdeel van deze Missie om het Licht, de Waarheid en Gerechtigheid voor de hele Mensheid te herstellen. Er zijn er velen van andere Planeten die jullie in deze overgang zullen bijstaan, zij zijn klaar en volledig voorbereid om jullie voorwaarts te brengen. Zij zijn veel verder ontwikkeld op alle niveaus. Jullie zijn onder controle gehouden en dit is waarom zij jullie hebben verteld dat je bang moet zijn voor diegenen van andere Planeten zelfs als zij zich er volledig van bewust zijn dat zij komen in vrede.

Jullie Aarde is een open Gevangenis geworden waarin een minderheid de massa controleert. Diegenen wiens ogen zijn geopend voor de waarheid kunnen dit duidelijk zien. Ik ben blij jullie te vertellen dat veel meer mensen hiertoe ontwaken en vragen stellen, antwoorden eisen. Laat angst je niet terughouden. Dit is de tijd waarin de waarheid onthuld zal worden. Er zijn vele Gemeenschappen in jullie wereld die verklaren dat zij de Waarheid onderzoeken, maar geloof me, hun hoofdzakelijke doel is om te voorkomen dat de Waarheid ooit het daglicht ziet. Ik ontdekte dit toen ik op Aarde was, ik behoorde zelfs tot de velen die dachten dat zij hen kon veranderen maar de oppositie was te sterk voor een man alleen, zij kunnen me nu niet meer stoppen. Het vraagt moed om voor de waarheid op te komen, zij die dat wel doen zouden ondersteund moeten worden en aangemoedigd, zij zijn de leiders die jullie zullen sturen.

Veronica, kijk naar de fijne mensen die jou hebben geschreven en opgebeld om hun ondersteuning te laten blijken tijdens deze moeilijke tijd, zij delen hun Licht en daarmee helpen ze een betere wereld te creëren. Wij komen eens allemaal samen. Deze kant van het leven overtreft alles wat je je ooit kunt wensen, wij hebben je dit laten zien. Ik zeg tegen jullie allemaal dat het werk dat jullie doen een betere Wereld zal creëren voor de hele Mensheid, het zal het Universum samenbrengen als nooit tevoren. Jullie hebben de technologie om dit te doen, er is niets te vrezen behalve de angst zelf. Kijk naar de God van Liefde, het Suprême Wezen voor begeleiding, alleen liefde zal je bevrijden.

Mijn liefste, wederom zeg ik je dat je jouw rust nodig hebt, bouw je kracht op voor wat er gaat komen. Ik sta altijd aan jouw zijde. Jouw aanbiddende Echtgenoot, Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Puk


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Montague Keen,
please let us know and we'll add you to our mailing list.