Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Montague Keen, 24 november 2013

Montague Keen, 24 november 2013

Veronica, mijn lief, het gebeurt: mensen worden, het lijkt soms wel bij toeval, naar de waarheid geleid. Het doet er niet toe welke weg ze bewandelen, het gebeurt. Mensen die in het niet zo verre verleden volkomen blind waren voor de waarheid, worden nu wakker. De opwinding die dit veroorzaakt produceert zo’n geweldig licht, dat het nooit kan worden gedoofd.

Jullie, lieve dames, Jean [What's the 'Real' Truth] en Debby [ExtraTerrestrials] hebben leidende rollen gespeeld in het ontwaken van de mensheid. Jullie vertrouwden op jullie aangeboren instinct, want in jullie hart wisten jullie dat je op het goede spoor zat. Het was geen toeval dat jullie resoneerden met hetgeen jullie werd verteld over Ierland, net zo goed als dat jullie op zielsniveau wisten dat dit pad moest worden gevolgd om de waarheid, die nergens anders gevonden kan worden, aan het licht te brengen. Want dat kleine eiland heeft de sleutel die jullie zal bevrijden van de ketenen van de Cabal en van alles dat verkeerd en negatief is. Omdat de Cabal altijd bang is geweest dat de waarheid bekend zou worden, heeft het alles wat in de geschiedenis in haar macht was gedaan om er voor te zorgen dat Ierland en haar geheimen voor altijd verborgen zouden blijven.

De wereld schijnt nu haar licht op Ierland. Wetenschappers zullen naar voren treden om te helpen bij het terugvinden van deze geheimen. Het was geen toeval dat ik Veronica ontmoette en trouwde. Het was allemaal onderdeel van het grote plan om de mensheid van de Cabal te redden. Ze moet in haar werk gesteund worden. Ze vertrouwt op mijn aanwijzingen en heeft mensen rondom haar die begrijpen wat er gedaan moet worden. Dit is waarom er zoveel gedaan wordt om er voor te zorgen dat haar werk niet wordt afgemaakt.

Jullie gedachten hebben energie. Ik vraag jullie om jullie gedachten met liefde te zenden, om de noodzakelijke energie te geven aan degenen die deze grote onderneming werd toevertrouwd. Het verloopt allemaal mooi volgens plan. Jullie moeten er voor zorgen dat de transitie soepel verloopt, zonder geweld of wraak. Ik smeek jullie, neem nota van dit verzoek, want het zal het leven voor jullie allemaal gemakkelijker maken. Jullie zullen snel vergeten wat de Cabal jullie allemaal heeft opgedrongen. Alles zal jullie duidelijk worden. Alles zal gelijk worden, als een geheel samenkomen. Er is zelfs geen noodzaak voor stemverheffing, want jullie hebben het volbracht. Jullie zijn vrij om te genieten van wat er overblijft van jullie aardse bestaan zonder hinder door de Cabal. Wees grootmoedig in de overwinning, want jullie hebben inderdaad gewonnen. Wees dankbaar aan al degenen die het, waar ook ter wereld, op zich namen om te helpen de weg naar het licht te vinden.

Er is veel te leren over jullie wereld, dus verheug je in alles dat voor jullie verborgen was. De toekomst zal blijken zowel opwindend als verhelderend te zijn. Wees voor niemand bang, want jullie komen bijeen als vrienden, niet als vijanden. We zijn van plan alle ziekten die door mensenhanden gemaakt werden om angst te zaaien en jullie te controleren, te verwijderen. We hebben grote plannen en ze zijn klaar om op elk moment te worden uitgevoerd. Wat we jullie vragen is om iedereen te behandelen zoals je zelf door hen behandeld zou willen worden.

De details van de overname van de mensheid zullen onthuld worden. Het zal velen van jullie shockeren en verontrusten. Laat die gevoelens los, want ze zijn de gedachte niet waard. Jullie hebben interessanter zaken te onderzoeken. Het verleden is het verleden: dat moest aan de kaak worden gesteld om de waarheid van het heden te vestigen, en om de weg naar de toekomst te laten zien. Laat degenen binnen de Cabal maar wennen aan het feit dat ze gefaald hebben. Ze moeten er mee leren leven en aan dat falen wennen.

Jullie hebben zo veel bereikt. Kijk naar de toekomst en die van jullie kinderen, in de zekere wetenschap dat hun leven vrij zal zijn van oorlogen, opgedrongen ziekten en lijden. Ze zullen een vrijheid genieten om zonder enige hinder dat wat zij kiezen te onderzoeken. Jullie vastbeslotenheid om de waarheid te onderzoeken heeft dit alles mogelijk gemaakt. De geschiedenis zal jullie inspanningen om pal te staan voor rechtvaardigheid en vrede voor allen erkennen. We zullen ons tussen jullie begeven om samen met jullie feest te vieren, want het was een gezamenlijke inspanning: we hadden elkaar nodig om dit voor elkaar te krijgen. Er is zoveel meer aan jullie wereld dan waarover jullie ooit gedroomd hebben.

De Cabal probeert een financiële regeling te treffen alsmede een veilige overtocht. Ja, ik ben het er mee eens, de Cabal heeft schuld aan alles dat fout is op jullie wereld. Ze moeten dat feit openlijk en publiekelijk onder ogen zien. Laat ze gaan. Verspil jullie waardevolle energie niet aan het eisen van genoegdoening. Concentreer je in plaats daarvan op alles wat jullie bereikt hebben door sterk te staan en de waarheid te zoeken. Alle negativiteit zal verwijderd worden. Dit is een mammoettaak, dus hebben we jullie medewerking nodig. De legers van de wereld zullen terugtreden wanneer de zogenaamde redenen voor oorlog aan het licht komen. Degenen die oorlog na oorlog eisen zullen in hun ware kleuren gezien worden. Ze hebben hun macht en controle over de mensheid verloren. Er zijn er nog een paar die hun rondes doen en voorgeven dat ze machtig zijn. Ze proberen hun zin door te drijven door te bluffen, en proberen domme politici te bewegen oorlog te voeren. Ze zijn niet van plan stilletjes weg te gaan, aangezien ze enorme moeite hebben hun nederlaag te accepteren. Dus paraderen ze rond als pauwen alsof ze nog steeds jullie wereld beheersen. Laat je niet door hen ringeloren.

Verwelkom het licht bewust in jullie harten en wordt de lichtwezens die jullie zijn. Dit stelt jullie in staat om het duister dat jullie levens overschaduwde te verwijderen. Zie alleen het licht in anderen. Het is er, en het zal reageren op jullie eigen licht. Verwijder alle twijfels over jezelf, want wanneer je in jezelf gelooft zullen alle ketenen verkruimelen en wegvallen. Jullie werden voor deze grote taak van het herstellen van het licht naar de planeet uitgekozen, dus een ieder van jullie heeft een unieke rol te vervullen in deze transitie. Jullie zullen dan ontwaken tot je eigen kracht, met de vaardigheid om een vredige en rechtwaardige wereld voor iedereen te creëren.

Mijn lief, je moet leren beter om te gaan met de verschrikkelijke stress in je leven. Probeer je niet alles aan te trekken. Je bent zo veel gevoeliger dan je lijkt. Deze dingen worden gedaan om je te breken, maar je bent uit steviger hout gesneden. Je hebt alles dat je werd aangedaan na mijn overlijden overleeft.

Er wordt van je gehouden, mijn lief, veel meer dat je ooit kunt weten.

Altijd, je aanbiddende

Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob

Vrienden,
Op dit moment zit Veronica Keen in een moeilijke situatie. Zie haar bericht hieronder. Je kunt helpen door een donatie te doen via de "Donate" button hieronder. Als je niet financiëel kunt helpen, misschien kun je haar dan meenemen in je gebeden en haar liefde en licht sturen. Positieve energie vindt altijd zijn weg.
Hartelijk dank! - Kees, GalacticChannelings.com

Veronica Keen:

"Het leven is momenteel niet makkelijk, ik zit zonder auto. Een bus heeft mijn 12 jaar oude auto total loss gereden terwijl hij geparkeerd stond. Ik ondervind veel blokkades in mijn pogingen om hem te vervangen. Ik ben afhankelijk van anderen om een nieuwe te vinden. Zo kan ik niet naar de winkels. Ik heb hart- en longproblemen, ik kan niet zelf de heuvel op lopen. Ik zou bijzonder dankbaar zijn voor wat voor hulp dan ook. Je beste wensen en gebeden zouden erg helpen.
Dankjewel, Veronica ."

PaypalWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!Share |


Donaties voor ons team zijn welkom en worden zeer gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl


Galactic Channelings

Create Your Badge