Home > Nederlands > Montague Keen, 17 november 2013

Montague Keen, 17 november 2013

"Kijk naar een feit als een klein kind, en wees bereid elk eerder gevormd denkbeeld erover op te geven. Volg nederig waar en naar welke afgrond de natuur je leidt, of je zult niets leren."

T.H. Huxley


Jullie zijn nu klaar om duidelijk het controlerooster te zien dat jullie gedachten omsloot en als slaven gevangen hield. Wees nooit bang voor de waarheid. Het is nu van het grootste belang dat jullie er tijd en moeite aan besteden om het te onderzoeken.

“De matrix is een systeem, Neo. Dat systeem is onze vijand. Maar wanneer je er in zit, kijk je om je heen. Wat zie je? Zakenlui, Leraren, Juristen, Timmerlieden. Precies die mensen die we proberen te redden. Maar totdat we dat doen, zijn deze mensen nog steeds deel van het systeem, en dat maakt ze tot onze vijanden. Je moet begrijpen dat de meesten van deze mensen niet klaar zijn om losgekoppeld (de waarheid verteld) te worden. En velen van hen zijn zo beschadigd, zo hopeloos afhankelijk van het systeem, dat ze zullen vechten om het te beschermen.” - Morpheus, The Matrix. (Warner Bros. Pictures, 1999.)

De parasitaire elite, Illuminati, verwachtte nimmer dat de mensheid zou ontwaken en haar motieven en plannen om jullie wereld en degenen die haar rechtens bezetten te vernietigen, in twijfel zou trekken. Het is tijd voor degenen die klaar zijn om de situatie te onderzoeken om “Het Geheime Convenant” te lezen en volledig eigen te maken. Daarin wordt alles duidelijk verklaard. Je kunt zien dat ze hun plannen hebben uitgevoerd, tot schade van de mensheid.

Willen jullie dat dit doorgaat? Om toekomstige generaties te veroordelen tot de tirannie die deze mensen jullie hebben opgelegd?

Lees deze zin zorgvuldig: “MAAR ALS ZE OOIT ONTDEKKEN DAT WE HUN GELIJKEN ZIJN, ZULLEN WE CREPEREN. DAT MOGEN ZE NOOIT WETEN.”

Jawel, vrienden, de waarheid is soms vreemder dan fictie. Maar om jezelf van deze tirannie te bevrijden, moet je met wijd open ogen kijken naar hetgeen voor jullie verborgen werd gehouden. Ik was bezig met het topje van de ijsberg toen ik naar de geestenwereld over ging. Ik moest Veronica vragen om door te gaan met het onderzoeken van de duistere rijken van de matrix en jullie allen te helpen zelf te zien hoe verschrikkelijk jullie werden gebruikt. Er is genoeg informatie te vinden. Goede mensen over de hele wereld delen hun bevindingen met jullie. Jullie komen bij elkaar en verwijderen de valse barrières van het verleden. Jullie zijn kinderen van het licht, en jullie lichten voegen zich samen tot een groot licht en dat, vrienden, zal elk laatste stukje duisternis verdelgen.

Velen van jullie hebben contact met wezens van andere planeten en zij willen jullie vrienden worden en met jullie werken wanneer ze op Aarde arriveren. Dat is goed. Het bereidt jullie voor op wat er gaat komen. Dit is het Eindspel. Hoe snel het eindigt ligt helemaal aan jullie. Jullie zijn het licht en jullie hebben de controle. Laat angst je niet afleiden. De cabal zal jullie aan angstwekkende situaties blootstellen, die allemaal zijn ontworpen om jullie onder haar controle te houden. Jullie moeten een bewuste beslissing nemen om waarheid en rechtvaardigheid voor de hele mensheid te eisen. Doe niets dat jullie medemens op enigerlei wijze schaadt. Bescherm ze zoals je wilt dat ze jou zouden beschermen.

Je kunt vinden dat ik veel van jullie vraag, maar als je het hele plaatje kon zien, zoals we dat in de geestenwereld kunnen, zou je snel zien dat de ware macht in jullie handen ligt en dat het tijd is om die te gebruiken. De volgende paar maanden kunnen alles ter wereld ten goede veranderen. Kunnen jullie deze uitdaging aan?

De uitdaging geldt niet alleen mannen. Vrouwen moeten hun plaats als gelijken innemen. Er moet evenwicht zijn om dit te laten slagen… en slagen zal het! Hoe vaak moet ik jullie er aan herinneren om terug te gaan naar Ierland. Daar zullen jullie alle antwoorden vinden. “Ierland is de sleutel die alles zal ontsluiten”. Ierland is klaar om haar geheimen prijs te geven. Dit is waarom jullie zien dat de banken proberen een krachtsinspanning te doen om dit te voorkomen. Het is allemaal zo duidelijk voor de toeschouwer. Iedere keer dat Ierland naar voren stapt, komt het Vaticaan, de Kroon, of de Banken met bulderende kanonnen opzetten om ze weer eens te vermorzelen. Ze overleefden de ergste Holocaust ooit op de mensheid losgelaten, welke het Vaticaan leidde.

Ierland rees opnieuw uit de as op. Haar mensen poogden betere levens te scheppen voor hun kinderen, alleen maar om steeds weer opnieuw te worden misbruikt. Door middel van hun muziek herinneren ze zich “de slechte tijden”. Ze zingen “FORGOTTEN IS THE RACE THAT NO ONE KNOWS” (Vergeten is het ras dat niemand kent) of moet ik zeggen, niemand mag kennen! Ik vond het heerlijk om naar Ierland te gaan. Ik hield van de energie. De echte spiritualiteit van haar mensen moet ervaren worden om begrepen te worden. Het is als geen andere.

Kijk niet naar de cabal met woede of haat; dat haalt je als lichtwezen alleen maar omlaag. Onthoud... ze zijn bang voor jullie. Jullie zijn met velen, zij zijn met weinigen. Stuur ze liefde, zo veel liefde dat het de duisternis waar op ze gedijen uitdooft. Heb medelijden met ze. Hun grote plannen zijn op niets uitgelopen, en nu zijn ze overgeleverd aan jullie genade (hoewel ze doorgaan met doen alsof het niet zo is). Trap niet in hun arrogantie. Het is afgelopen met ze.

Ga waardig en beheerst voorwaarts, daar ze nu geblokkeerd en tegengewerkt worden om veel van hun lafhartige plannen uit te voeren. Ze hebben niet langer de controle.

Het is tijd dat goede mensen bijeenkomen om te discussiëren hoe voort te gaan met het creëren van een wereld van vrede en rechtvaardigheid. De verwijdering van alle massavernietigingswapens moet gedaan worden door degenen die gekwalificeerd zijn om dat te doen. Zulke wapens zijn nooit meer nodig. Jullie weten in je ziel dat er iets verschrikkelijk mis is met de manier waarop jullie wereld werkt.

“Nadat hij eenmaal is scheepgegaan op het pad van ontdekking, om uit te zoeken wat dat is, kan hij zijn queeste niet de rug toekeren. De implicatie hiervan is, dat wanneer we eenmaal drinken uit de stroom van kennis, onze levens nooit meer hetzelfde kunnen zijn; ons wereldbeeld verandert voor altijd en onze levens worden een voortdurend avontuur.” IRELAND - Land of the Pharoahs. (Andrew Power)

Ik zou het zelf niet beter gezegd kunnen hebben. Dat zegt alles. Denk er eens over na. Het opent zich allemaal voor jullie ogen. Geniet van het avontuur van je leven. Mijn lief, we assisteren en begeleiden iedereen die om hulp vraagt. We doen dat graag. Alles opent zich en wordt aan de kaak gesteld. Niets kan nog verborgen blijven.

Probeer af en toe een pauze in te lassen. Het is zo veel om mee om te gaan, zeven dagen per week. Het verloopt allemaal volgens plan.

Weet dat je wordt geliefd en gekoesterd. Je aanbiddende,

Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob

Vrienden,
Op dit moment zit Veronica Keen in een moeilijke situatie. Zie haar bericht hieronder. Je kunt helpen door een donatie te doen via de "Donate" button hieronder. Als je niet financiëel kunt helpen, misschien kun je haar dan meenemen in je gebeden en haar liefde en licht sturen. Positieve energie vindt altijd zijn weg.
Hartelijk dank! - Kees, GalacticChannelings.com

Veronica Keen:

"Het leven is momenteel niet makkelijk, ik zit zonder auto. Een bus heeft mijn 12 jaar oude auto total loss gereden terwijl hij geparkeerd stond. Ik ondervind veel blokkades in mijn pogingen om hem te vervangen. Ik ben afhankelijk van anderen om een nieuwe te vinden. Zo kan ik niet naar de winkels. Ik heb hart- en longproblemen, ik kan niet zelf de heuvel op lopen. Ik zou bijzonder dankbaar zijn voor wat voor hulp dan ook. Je beste wensen en gebeden zouden erg helpen.
Dankjewel, Veronica ."

PaypalWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!Share |


Donaties voor ons team zijn welkom en worden zeer gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl