Home > Nederlands > Montague Keen, 24 april, 2016

Montague Keen, 24 april, 2016

OP DE DAG DAT WE NIET MEER SPREKEN OVER ZAKEN DIE VAN BELANG ZIJN, BEGINT HET EINDE VAN ONZE LEVENS IN ZICHT TE KOMEN.
Martin Luther King

De strijd om de volledige controle over jullie wereld is nooit heviger geweest dan nu. Het web van controle heeft haar handlangers opgedragen ervoor te zorgen dat de massa dat doet wat haar wordt opgedragen. De eliminatie van het Blanke Ras voltrekt zich overal om jullie heen. Ik zeg jullie dat jullie het je niet kunnen veroorloven om de vele aanwijzingen hiervoor te negeren. Jullie dienen je ras in stand te houden en te beschermen. Kijk naar wat er in Europa gebeurt om te begrijpen waarom ik jullie aandacht hierop vestig. Het centrum van de overheersing laat haar invloed gelden aangezien de tijd voor haar begint te dringen om volledige controle over de Aarde te krijgen. Door het werk dat wordt gedaan wordt de Schumann Resonantie iedere dag hoger.

Hier volgt een video waarin wordt uitgelegd wat dit inhoudt:

Ascension Game Changer

Spoedig zullen degenen in de Cabal worden ontmaskerd en overgeleverd aan de genade van de menigte die ze geprobeerd hebben te vernietigen. Het werk dat je iedere dag met M doen heeft blootgelegd hoe het controlesysteem heeft gewerkt. Om de massa slapende te houden was het succesvol, maar dat is voorbij aangezien de massa ontwaakt, waardoor het Licht in jullie wereld toeneemt. Al diegenen aan de macht doen alles wat ze kunnen om jullie in dienstbaarheid aan de Cabal te houden. Ze zijn volkomen loyaal aan de Cabal.

Jullie dienen zelf je onderzoek te doen en jullie eigen beslissingen te nemen. De OBAMA’s van jullie wereld dienen niet de mensheid, ze volgen enkel de orders op van hun meesters binnen de Cabal. De beslissingen die jullie nu nemen, zullen van grote invloed zijn op de Aarde en de toekomst van de mensheid. Iedere dag kunnen jullie hun plannen zien om Europa te vernietigen. Ze proberen jullie je schuldig te laten voelen voor het niet verwelkomen van anderen in jullie landen. In 1925 hebben ze plannen gemaakt om redenen te creëren voor het uitbreken van oorlog in bepaalde landen, zodat ze Europa konden dwingen zogenaamde vluchtelingen op te nemen. Ze hebben deze invasie gefinancierd. Jullie hebben geen idee van de vijanden waar jullie op Aarde mee te maken hebben. Ze beheersen alles en ze willen van jullie af. Hun valse beloften, gebaren en hun uiterlijk vertoon als zouden ze zorg dragen voor de massa, voeren ze op om jullie wijs te maken dat ze te vertrouwen zijn. Hun daden vertellen een volkomen ander verhaal. Ze vergiftigen de lucht die jullie inademen, het voedsel dat jullie eten en het water dat jullie drinken, evenals dat ze belastingen van jullie innen, hetgeen in massale armoede resulteert. Dit zijn de feiten. Religie en politiek werken samen om de mensheid te vernietigen.

Eenieder van jullie dient zichzelf te aarden en de ogen en oren te openen voor de WAARHEID. Stop met het geloven van de propagandamiddelen van de Cabal, hun TV en hun kranten. Geloof alleen wat je zelf hebt onderzocht en waarvan je weet dat het waar is. Neem de verantwoordelijkheid voor jullie leven en stop marionetten te zijn die hun stem uitbrengen voor hun eigen ondergang. Ga naar de leylijnen, obelisken en gebieden enzovoort en verwijder alle duistere energie van de Aarde. Kijk naar de controlenetwerken, waarvan jullie je tot nu toe niet bewust waren omdat ze voor jullie verborgen waren.

Ja, het was slim, mijn lief. Het werd allemaal onder jullie neus gedaan. Ze hoefden het niet te verstoppen, omdat ze nooit verwachtten dat jullie op een dag zouden ontwaken en hun controlenetwerk zouden zien en dit verwijderen. JULLIE ZIJN IN OORLOG. Eindelijk kunnen jullie je vijand zien, in al zijn duisterheid en bedrog. Wanneer jullie als mensheid één front vormen, elkaar steunend, zal de Cabal ophouden te bestaan. Ze strijden een smerige strijd. Hun belangrijkste doel is de mensheid te vernietigen en de Aarde tegen elke prijs over te nemen. Hun hebzucht kent geen grenzen!

Ik roep de mensen van Ierland nogmaals op om één front te vormen en jullie macht terug te nemen van het Vaticaan en de Staat. Leid de wereld naar vrijheid, vrij van duistere beheersing. Jullie kunnen het. Wordt wederom het machtige volk dat jullie eens waren, voordat het Vaticaan Patrick stuurde om jullie en al het bewijs van jullie grootse verleden te vernietigen. Leid de mensheid naar VRIJHEID. Jullie weten dat jullie het kunnen. Jullie zijn er bijna. Negeer de druk die op jullie wordt uitgeoefend om je te conformeren aan wat de Cabal dicteert. Jullie toekomst hangt helemaal af van de beslissingen die jullie nu nemen.

Weiger nog langer deel uit te maken van de EU, die was opgezet om jullie individualiteit, ras en menselijkheid te vernietigen. Degenen die jullie ras willen vernietigen, beschermen hun eigen zogenaamde ras, met wetten die je zouden verbijsteren. Kom uit de SMELTKROES die EU wordt genoemd, want het maakt allemaal deel uit van het OVERNAMEPLAN. Wees argwanend t.a.v. degenen die proberen je “Ja” te laten stemmen. Ze gehoorzamen slechts bevelen. De LEUGENS en het BEDROG in jullie wereld zijn momenteel overweldigend. Het is hun allerlaatste poging de controle in stand te houden. Hun bestaan hangt af van of jullie hun bevelen gehoorzamen, of dat jullie in plaats daarvan NEE zeggen tegen hun kwaadaardige controle. Ze zijn aan jullie genade overgeleverd, want de rollen zijn omgedraaid.

Mijn lief, je werk met M laat meetbare resultaten zien. Je ziet de Schumann Resonantie stijgen na elke oefening die je doet. Je hebt heel veel zaken te regelen. Hoewel het hopeloos lijkt, weet je in je ziel dat je zult slagen. Het doet er niet toe hoeveel TROLLEN de Cabal produceert om over je te liegen, ze verspillen hun tijd. We zullen doen wat we van plan waren te doen.

Altijd, je aanbiddende

Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob/MarjaJe kunt Paypal gebruiken een bijdrage te doneren aan de Stichting
om te helpen het nieuwe Centrum in Ierland te realiseren.
Iedere financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.
Paypal

Of anders kun je onderstaande bankcodes gebruiken:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

Let op! Voor betalingen vanuit Nederland, kies voor Wereldbetalingen (i.p.v. Europese betalingen).
Omdat Engeland nog eigen valuta heeft wordt de IBAN niet herkend bij de keuze: Europese betalingen.

Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!