Home > Nederlands > Montague Keen, 22 december 2013

Montague Keen, 22 december 2013

De wereld verandert door je voorbeeld, niet door je mening.
(anoniem)

Nu de lichtenergie zich uitbreidt, doordringt het alles dat verborgen en in geheimzinnigheid gehuld was. Dit was allemaal onderdeel van het plan. 2013 was het jaar van voorbereiding. 2014 is het jaar van voltooiing. Jullie hebben zoveel klaargezet, en nu hebben jullie een compleet beeld van wat er gedaan moet worden. Jullie zijn ontwaakt voor het feit dat jullie niet hulpeloos zijn en jullie weten wat er gedaan moet worden.

Alles wat werd gedaan om jullie onder controle te houden moet bekeken worden. Nu kunnen jullie duidelijk zien hoe hun controlesysteem werkt. Ze MOETEN jullie in ANGST houden om zelf te kunnen overleven. De Cabal doet zijn best om jullie jezelf als slachtoffer te laten voelen: de zogenoemde terreurdreiging, de slechte gezondheid die het directe resultaat is van wat ze doen met jullie voedsel-, water- en luchtvoorziening. Het bewijs hiervoor is overweldigend. Gelukkig worden jullie nu wakker hieromtrent.

Er moeten vragen worden gesteld. Waarom zou je degenen steunen die jullie planeet vernietigen en DE BEVOLKING UITDUNNEN? Help je daarbij? Want ze kunnen het niet doen zonder jullie hulp. Ik wil graag dat je serieus over deze vraag nadenkt. Heb je een zuiver geweten? Kun je je medemens recht in de ogen kijken en eerlijk zeggen dat wat je doet geen schadelijk effect heeft op de mensheid op je planeet? Chemtrails ontstaan niet zomaar. Wie is betrokken bij deze duistere praktijken? Onthoud… jullie betalen ervoor, door jullie belastingen. In feite betalen jullie voor je eigen ondergang. Bedenk welk lijden deze praktijken veroorzaken.

Wanneer jullie je licht delen, openen jullie deuren, zodat anderen kunnen zien en meedoen met wat wij zien als de Lichtfamilie die zich op Aarde vormt. Alle landen ontwaken, komen bijeen. Jullie zien nu dat ras of geloof je niet uitsluit. Het menselijk ras verwijdert alle door mensen gemaakte barrières. De Cabal heeft met succes het verdeel en heers principe gebruikt, wat tot nu toe perfect voor ze gewerkt heeft. De ontwaakten kijken nu dwars door al deze methodes heen die jullie onderling verdeelden en in angst en onder controle hielden, en elkaar lieten vermoorden in de ene na de andere oorlog terwijl zij rijk werden door oorlogsbuit. Het zijn altijd dezelfde mensen die profiteren. Dat alleen al zou jullie je moeten doen vragen, waar gaat het eigenlijk echt om?

De propaganda die gebruikt werd om jullie te stimuleren om mee te werken aan oorlog is altijd dezelfde formule, en sommigen trappen er gewoon elke keer in. Wanneer hebben jullie voor het laatst iemand gehoord die de voordelen van vreedzaam samenleven uiteenzette? Vraag eens waarom sommige delen van jullie wereld expres in armoede gehouden worden als er meer dan genoeg is voor iedereen? Wie bepaalde dat sommigen in overvloed leven en anderen nagenoeg verhongeren? Dit kan niet zomaar toevallig zijn, het werd zo gepland. Jullie zijn nu voldoende ontwaakt om zulke zaken aan te pakken en plannen te maken om ervoor te zorgen dat deze kwade praktijken ophouden. Want alle mensen worden als gelijken geboren.

Jullie hebben niets om bang voor te zijn. Jullie zijn in de meerderheid, dus geloof in jezelf. Samen zullen jullie je planeet herbouwen. Jullie zullen ervoor zorgen dat jullie elkaar nooit meer zullen gaan vermoorden in zinloze oorlogen. Jullie zullen je technologie en expertise gaan delen zodat elk land gelijke kansen heeft om een veilige omgeving en bestaansmiddelen voor de bevolking te creëren. Dit zal een Hemel op Aarde scheppen, in plaats van de hel op Aarde die jullie tot op heden hebben ervaren. Denk aan het gevoel iets bereikt te hebben dat je zult krijgen wanneer je om je heen kijkt en overal vrede en liefde ziet. Alles dat verkeerd en kwaadaardig was, voor altijd weg. Hieraan zou je iedere dag moeten denken als je wakker wordt, en dit is waarnaar je moet streven. Samen kunnen jullie dit snel voor elkaar krijgen. De tijd is rijp en alles verlicht jullie pad om dit te kunnen. Samen hebben jullie wat nodig is om dit vreedzaam voor elkaar te krijgen.

Het is goed om te zien dat velen van jullie de keuze hebben gemaakt om niet mee te doen met de Kerstkoopziekte. Jullie gebruiken deze tijd om met familie en vrienden samen te komen en je te verbinden als nooit tevoren. Kerstcadeaus dienen alleen maar om de Cabal rijker te maken en jullie armer. Ze slaan geen enkele truc over om slaven van jullie te maken en ze vinden het leuk als jullie schulden bij hen hebben. Dit houdt jullie op je plaats, een plaats die ze voor jullie hebben ontworpen. Gebruik elke gelegenheid om bij familie en vrienden te zijn, want dit zijn kostbare tijden, en de herinneringen eraan zullen jullie voeden, terwijl jullie doorgaan een betere toekomst voor allen te creëren.

Alles zal spoedig in de openbaarheid komen. Het zal niet mogelijk zijn de waarheid verborgen te houden, omtrent wie jullie zijn en wat jullie werd aangedaan in een poging jullie planeet over te nemen. Op een dag zullen jullie achterover leunen en je afvragen hoe je overleefde om het verhaal te vertellen toen zoveel gedaan werd om te voorkomen dat de waarheid bekend werd. Veel van de veroorzakers van deze toestand zullen jullie planeet verlaten en terugkeren naar waar ze vandaan kwamen. Anderen zullen proberen jullie te misleiden om hen te accepteren. Sommigen zullen waarachtig vergeving vragen, en daar moet serieus over worden nagedacht. Emotie kan niet worden toegestaan zich te mengen in wat het beste is voor de mensheid. Velen van hen kunnen niet op Planeet aarde bestaan wanneer het volledig licht is. Ze zullen ontmaskerd worden, aangezien ze de energie van angst en moorden nodig hebben om op Aarde te kunnen leven. Hun menselijke uiterlijk zal vergaan. Ze zullen vechten om te proberen vast te houden aan wat ze ten koste van jullie vergaard hebben. Jullie moeten verstandig zijn wanneer je met al deze mogelijkheden te maken krijgt, met een kalme geest, vrij van woede. Er moet geen roep zijn tot vergelding aangezien dat jullie naar hun niveau omlaag haalt. Wees waardig en houd de situatie onder controle. Onthoud dat dit is waarop jullie hebben gewacht en naar gestreefd hebben. Beide zijden van het leven zullen hieraan samenwerken, om ervoor te zorgen dat alles vreedzaam gaat.

Jullie zullen in staat zijn de zon weer te zien en er van te genieten, aangezien chemtrails hem niet langer zullen tegenhouden. Dit zal op gezondheidsgebied zoveel voordelen geven, en op energiegebied, want natuurlijk is dat de reden waarom ze het tegenhielden. Jullie hemel zal blauw zijn en opnieuw gevuld met sterren. Alles zal licht zijn. Hoe geweldig is dat! Dit zal de Aarde aanvullen en voorbereiden weer voedsel te produceren op de manier waarop ze dat eerder deed. De Aarde en jullie verbinding ermee kan niet genoeg worden benadrukt. Het werd expres voorkomen dat jullie een echte verbinding hadden met de Aarde. Alles was ontworpen om jullie verbinding te blokkeren: rubberen schoenzolen, vezels in jullie kleren die schadelijk zijn voor je gezondheid en welbevinden. Onthoud slechts dat al het NATUURLIJKE goed is, en wat gefabriceerd is niet, aangezien dat jullie verbinding met de Aarde voorkomt. Blootsvoets op de Aarde lopen is zo heilzaam. Het verbindt je met de energie van Alles Dat Is. Je kunt hulpmiddelen verwerven om een verbinding te maken met de Aarde en deze hebben bewezen te helpen bij ziekte. Alles dat jullie van de energieën van de Aarde heeft gescheiden moet verwijderd worden. Dit kan enige tijd vergen maar houd het alsjeblieft in gedachten.

Degenen die samen moeten werken zullen bijeenkomen. Hun instinct zal ze naar op de juiste tijd naar de juiste plek leiden. Wees niet bang, het Goddelijke Plan werkt zoals het moet. We hebben overal aan gedacht. Niets wordt aan het toeval overgelaten. We weten dat jullie zullen reageren wanneer de oproep komt om bijeen te komen. Jullie zijn ver gekomen sinds ik naar de Geestenwereld overging. Ik heb ervoor gezorgd dat Veronica zich te allen tijde van mijn aanwezigheid bewust is.

Stuur alsjeblieft je helende gedachten en liefde naar iemand die een verschrikkelijke tijd beleeft vanwege de Cabal die probeert te voorkomen dat hij zijn missie uitvoert. De kracht van liefde zal hem bevrijden. Denk alsjeblieft aan hem in deze tijd.

Mijn lief, lieve vrienden, ik wens jullie allemaal een vreedzame, plezierige tijd met jullie families en vrienden gedurende deze tijd van goede wil.

Veronica, mijn liefde, neem de tijd om te genieten van het gezelschap van je familie en vrienden. Weet dat ik bij je ben, zoals altijd.

Je aanbiddende

Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!Share |


Donaties voor ons team zijn welkom en worden zeer gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl