Home > Nederlands > Montague Keen, 29 december 2013

Montague Keen, 29 december 2013

In de jaren hierna zul je terugkijken op 2013 als het jaar waarin jullie duidelijk begonnen te zien hoe jullie gecontroleerd en gemanipuleerd werden door degenen die je nu als Archons ziet; hoewel jullie dachten dat ze werden voorgesteld als mensen die je kon vertrouwen en waar je tegen op kon zien. Ik heb je verteld, mijn lief, dat de MASKERS zouden afvallen en dat het licht de maskers, die hun bescherming vormden, aan de kaak zou stellen. Ze waren er altijd; slechts aan jullie zicht onttrokken, en als zodanig gepresenteerd dat jullie nimmer hun ware afkomst zouden vermoeden. Begrijp, mijn lief, dat niet iedereen het ziet. Je hebt dit onlangs ervaren toen je liet zien wat (voor jou) duidelijk aanwezig was, maar aangezien zij een andere frequentie hebben, anderen hen niet konden zien. Je nam foto’s om te bewijzen wat je zag. Alleen aan de foto’s konden je vrienden zien wat jij zo duidelijk zag. Jullie zitten allemaal op verschillende niveaus van ontwaken. Het is een geleidelijk proces en dat kan niet worden overhaast.

Er werd een heleboel vooruitgang geboekt in 2013. Alle landen moesten daarvan deel uitmaken, de hele mensheid. Sommigen deden prachtig werk en uitgebreid onderzoek. Velen werden enorm geholpen door het verbazingwekkende werk van de GALACTISCHE HISTORICUS, ANDREW BARTZIS. Zijn werk is uniek. Het moet worden bestudeerd om een helder beeld te krijgen van jullie ware geschiedenis.

Veronica, ik ben zo blij dat je dit werk op onze website hebt gepubliceerd. De waarheid is voor iedereen kosteloos beschikbaar gemaakt. Het is enkel zaak om er te tijd voor te nemen om het te bestuderen. Het was geen toeval dat Andrew jouw pad kruiste, mijn lief. Jullie zullen samenwerken wanneer de tijd rijp is. Wanneer de Centra er zijn, zal Andrew een grote rol spelen in de educatie van de mensheid en jullie de weg voorwaarts tonen. Ja mijn lief, hij is een uitzonderlijk jongmens – uniek.

Mag ik van deze gelegenheid gebruikmaken om iedereen verlichting, bescherming en natuurlijk geluk te wensen in 2014. Verwacht een heleboel, en werk toe naar het veranderen van alles dat veranderd en ontmaskerd moet worden. Als jullie allemaal bijeenkomen gebeuren er wonderen. Het zal soms hard werken zijn, maar het zal lonend zijn op een manier die jullie je nu alleen maar kunnen voorstellen. Laat je ego achter en volg je ziel, aangezien dit je pad zal tonen. Jullie familie en vrienden in de geestenwereld ondersteunen en moedigen jullie aan om de juiste stappen te ondernemen om alles dat duister en kwaadaardig is op jullie wereld te verwijderen en het licht en de waarheid te herstellen. Verwacht grote veranderingen want nu hebben jullie de gelegenheid om een wereld te creëren waarin recht en vrede heersen: geen verborgen agenda’s meer! Velen zullen jullie planeet verlaten; sommigen uit noodzaak en sommigen uit eigen keuze. Wat jullie bijna gaan doen is nog nooit, in de historie van jullie planeet, eerder geprobeerd. Er is geen blauwdruk maar jullie hebben ons om je te begeleiden en te ondersteunen. We zijn 24 per dag beschikbaar en we hoeven niet te rusten.

De Cabal speelt een heel smerig spelletje om jullie vooruitgang tegen te gaan, ondanks dat ze diep van binnen weten dat ze geen enkele kans van slagen hebben. Ze zijn van plan vechtend ten onder te gaan en zoveel mogelijk mensen in hun val met zich mee te nemen. Omdat jullie weigeren hun spelletjes te spelen en met ze te vechten, hebben ze geen andere optie dan zo snel mogelijk te vertrekken. Het zal heel 2014 duren om de belangrijke veranderingen te laten gebeuren, dus zullen jullie naar 2015 moeten kijken om terug te zien op al jullie goede werk, en een prachtige overvloedige wereld, waar vrede oppermachtig heerst, voor jullie te zien. Jullie harde werk zal dat, wat jullie ‘een Hemel op Aarde’ zouden noemen, gecreëerd hebben, iets dat jullie je tot voor kort nooit konden voorstellen, zelfs niet in je wildste dromen. Ik vraag jullie nogmaals om te bidden en liefde te sturen naar degenen wiens leven door de Cabal ondraaglijk is gemaakt vanwege het werk waarvoor ze naar de Aarde kwamen. Deze mensen hebben jullie hulp nodig om hen in staat te stellen te ontsnappen aan de kwellingen waaraan ze worden blootgesteld. De Cabal heeft duizenden jaren praktijkervaring m.b.t. het controleren van de mensheid, het toepassen van kwelling en mind-control, het gebruik van heimelijk gegeven medicijnen en slaaponthouding etc. t.a.v. hun nietsvermoedende slachtoffers. Denk altijd aan degenen die minder fortuinlijk zijn en bekommer je om hen wanneer het maar mogelijk is.

Het is interessant te zien hoe de verschillende facties van de Cabal nu onderling vechten om de overhand te krijgen. Er is geen loyaliteit onder dieven. Elke factie vraagt jullie om ze te vertrouwen en haar te volgen, terwijl ze gezamenlijk de architecten van de vernietiging van de Aarde en het vermoorden van grote delen van de mensheid waren. Het doet er niet toe achter welk masker ze zich verschuilen, ze zijn nog steeds onderdeel van de Cabal en zullen dat altijd zijn. Jullie wereld kan zich niet veroorloven dat pad nogmaals te volgen, ongeacht de gemaakte beloften en de gegeven garanties: een vos verliest nooit zijn streken. De Cabal hoort niet op jullie wereld. Er is geen plaats voor ze. Het is tijd voor hen om te vertrekken.

Het is hartverwarmend om te zien dat zoveel goede mensen zich verenigen om samen te werken voor het algemeen nut. Iedereen heeft iets te bieden om de benodigde veranderingen te helpen gebeuren. Dit moet een gezamenlijke onderneming zijn. Alle nationaliteiten en alle geloofsovertuigingen zijn welkom om als een geheel samen te werken. Iedereen wil vrede en harmonie en iedereen wil dat het moorden ophoudt, dus allen moeten bijeenkomen en naar dit doel toewerken. Dan, en dan alleen zal pedofilie die gepraktiseerd wordt door degenen die angst en kwelling nodig hebben om te overleven, verwijderd worden. Ze leven hun leven niet op jullie manier. Ze hebben behoeften die jullie zouden verafschuwen. Ze gebruiken jullie kinderen zonder bang te zijn voor ontmaskering. Toch zou de bescherming van kinderen topprioriteit moeten hebben. Er is zoveel van het meest extreme kwaad dat verborgen is. Dit moet worden aangekaart om het te kunnen verwijderen. Jullie hebben een zware taak op je genomen. Jullie kozen ervoor om naar de Aarde terug te keren om het duistere controlesysteem te verwijderen, en dat zullen jullie ook doen!

Wij in de geestenwereld hebben ons op elke eventualiteit voorbereid. Onze Centra zullen assistentie verlenen en alle benodigde informatie geven hoe de onvermijdelijke chaos ten gevolge van de komende veranderingen te overleven. De grootste geesten die ooit de Aarde bewandelden werken met mij samen en zullen in staat zijn zichzelf te laten zien, en jullie bij alles te helpen dat jullie moeten weten om een betere en rechtvaardiger wereld voor allen te creëren. Onze plannen zijn groots en werkbaar. Wanneer de vrede hersteld is en het moorden ophoudt is de voedselvoorziening en de huisvesting voor iedereen onze eerste prioriteit. De verwijdering van alle gifstoffen uit de lucht, het voedsel en het water moet direct beginnen.

Geloof in wat jullie doen en vertrouw er op dat je begeleid zal worden. Weet dat jullie zullen slagen. Jullie tijd is gekomen. Niets kan dit nu nog stoppen. Begin 2014 met liefde in jullie hart. Maak vrede tot jullie doel en zweer dat je trouw blijft aan jezelf. Werk aan het creëren van een wereld waar je trots op kunt zijn en die jij hielp creëren.

Moge de prachtige energie van liefde jou en de jouwen omgeven en laat het je gidslicht zijn. Dat is mijn wens voor jullie wereld in 2014. Bezie alles met ogen van liefde en je zult harmonie en vrede creëren.

Veronica, mijn lief, 2014 zal soms hard werken zijn voor je, maar het zal vrucht dragen… je weet het.

Voor altijd aan je zijde. Je aanbiddende

Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!Share |


Donaties voor ons team zijn welkom en worden zeer gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl