Home > Nederlands > Montague Keen, November 18, 2012

Montague Keen, November 18, 2012

Mijn lief, het is hartverwarmend voor ons om te zien dat de mensen wakker worden mbt het feit de degenen die jullie wereld beheersen jullie media beheersen. Dit is hoe ze het klaarspeelden om jullie in het duister te houden mbt hun plannen voor jullie wereld. Zodra jullie de waarheid horen via jullie televisie, zullen jullie weten, zonder een spoor van twijfel, dat het licht getriomfeerd heeft.

Je was opgewonden toen je hoorde dat velen in Ierland de banken voor het gerecht daagden, dus, TOTDAT DE BANKEN REAGEREN OP DE AANKLACHTEN, hoeven de mensen hun hypotheken niet te betalen! De Ierse bevolking moet hiermee worden gefeliciteerd. Ze zijn de eersten die proberen het o te nemen tegen de banken. Het zal interessant zijn om te zien hoe dat zich ontwikkeld.

Twijfel er geen moment aan dat het Licht zal weerkeren op Aarde. De weg zal soms hobbelig zijn en er zullen vele hindernissen opgeworpen worden, maar niets dat onoverkomelijk is. Jullie leven nu in de eindtijden. De propaganda waarop de Duistere Garde gedijde, is nu aan het licht gebracht. Het werkt niet meer voor ze. Zelfs hun eigen mensen staan nu op en onthullen de leugens die alles voor hen bijeen hield. Hun kaartenhuis staat op hele losse grond. De schapen willen het niet langer steunen. Alles dat niet gebaseerd is op waarheid zal verkruimelen en omvallen: jullie beginnen het al om je heen te zien. Het hersenspoelen dat werd gedaan om je op je plaats te houden werkt niet langer. Wat er gebeurt is een gezamenlijke inspanning: de Geestenwereld en degenen die openstaan voor leiding vanuit de Geest leveren goed werk.

Het kindermisbruik dat jarenlang topgeheim was wordt nu voor het eerst openlijk bediscussieerd. Mijn lief, je probeerde dit jarengeleden al onder de aandacht van het publiek te brengen, maar je kwam tegenover een ondoordringbare muur te staan, wat je ook probeerde. Nu deze muur doorbroken is zal hij omvallen, en de waarheid omtrent de omvang van het misbruik zal onthuld en aan het licht gebracht worden. Dit is een essentieel onderdeel van het zuiveringsproces.

Niets van deze aard zal nog ooit worden getolereerd. De grote machtszetels die eens regeerden zullen uiteenvallen en voor altijd van het aangezicht van de Aarde verdwijnen.

Dit gebeurt nu voor jullie ogen, precies zoals het ook moet. Tegen deze tijd volgend jaar zal niets zijn zoals vandaag. Het verwijderen van macht kan niet van de ene dag op de andere gebeuren, want het is een geleidelijk proces van aan de kaak stellen en verwijderen. De juiste mensen moeten ook klaar staan om de brokstukken op te ruimen en de wereld vooruit helpen naar een vreedzame toekomst. Een tijdelijke chaotische toestand kan niet worden vermeden, want dit is een enorm project dat niet kan worden overhaast. We hebben over alle eventualiteiten nagedacht. Alles dat corrupt is, op welke manier dan ook, zal niet worden toegestaan te blijven bestaan: hoewel sommigen het zullen proberen.

Velen van jullie werd de toekomst getoond om jullie aan te sporen naar het verlangde resultaat. Deel deze informatie, aangezien het anderen de kracht zal geven de duister manier van leven af te wijzen waar ze aan gewend zijn geraakt. Verandering komt niet zo makkelijk voor velen van jullie. Jullie moeten je kracht herkennen, alsmede met hoevelen jullie zijn: jullie zijn de 99%. Jullie zijn met velen, zij zijn met weinig.

Oude portalen worden weer actief. Ze brengen vele mensen verlichting. Geheimen die goed verborgen waren worden onthuld en informatie die jullie zal verheugen en verbazen wordt aan het licht gebracht. Dit gebeurt in vele landen. Er worden elke dag nieuwe ontdekkingen gedaan nu de Aarde haar geheimen prijsgeeft. Het is een opwindende tijd om op Aarde te zijn. Jullie krijgen informatie als je slaapt en wanneer je in diepe meditatie bent. Het is allemaal opgeslagen in jullie onderbewustzijn. Jullie zullen dingen gewoon weten, zonder te weten hoe je het weet.

Diegenen onder jullie die weten dat je een rol hebt te vervullen tijdens de Transitie moeten zich voorbereiden om direct te handelen zodra de oproep komt. We hebben het element van de verrassing nodig. De energie veranderingen worden steeds krachtiger. Ga er in mee: ze geven jullie de kracht om mee te werken aan de verwijdering van het duister. Het wordt allemaal duidelijk wanneer de weg zich ontvouwt.

Mijn vrouw heeft een paar uitputtende dagen gehad. Heb er alsjeblieft begrip voor wanneer het eens gebeurt dat onze verbinding niet zo krachtig is als we zouden willen. Ze is bezorgd over het afronden van haar werk op Aarde. Begrijp alsjeblieft dat ze met heel veel zorgen zit.

Ik wou, mijn lief, dat ik nog bij je was.

Je aanbiddende Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
 


Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!