Home > Nederlands > Montague Keen, 16 augustus 2015

Montague Keen, 16 augustus 2015

De komende paar weken zal blijken wat waar en wat onwaar is. De onjuiste geschiedenis die jullie door middel van religie en bestuur werd opgedrongen wordt iedere dag verder blootgelegd. Het werk van Michael Tsarion is hierbij ongeëvenaard. Jullie denken: waarom verkeert de mensheid in een constante staat van OORLOG? Waarom trekt iemand met genoegen een uniform aan om anderen te VERMOORDEN en om de Aarde waarop hij leeft te vernietigen? Geloof me, ER VALT GEEN EER TE BEHALEN AAN MOORDEN; je bent door je daden alleen dat wat KWAADAARDIG en CORRUPT is van dienst. Leer het leven op Aarde te respecteren, want elk leven is heilig. Word wakker en kijk om je heen. Ben je op enige manier verantwoordelijk voor het verschrikkelijke lijden dat zich op jullie wereld afspeelt? Hebben je daden hieraan bijgedragen? Ik kan jullie zeggen dat het door hen die de macht hebben zeer nauwkeurig is gearrangeerd. De vernietiging van Europa duurt iedere dag voort. Twee Wereldoorlogen hebben niet die resultaten opgeleverd die de Cabal wilde dus nu gebruikt ze andere methoden om haar gewenste doel te bereiken. Bankieren zal in September eveneens worden gebruikt om jullie op je knieën te dwingen. De Cabal heeft geen geweten. Het wil wat het wil, ongeacht de consequenties voor de mensheid. Hoe kunnen jullie, nu je weet wat je weet, doorgaan hen van dienst te zijn? Wanneer jullie de pyramide van macht in stand houden, worden jullie door dit te doen, medeverantwoordelijk voor de vernietiging van het menselijke ras, jezelf incluis.

Bereid je voor op de veranderingen die in September zullen beginnen. Het corrupte regime moet vallen om zo alles te verwijderen dat corrupt is. Voorzorgsmaatregelen zijn genomen om te kunnen omgaan met de val van de Cabal. Een nieuwe manier van leven zal ontstaan. Dit is waarom we om hulp vroegen bij het opzetten van de Centra om jullie zo te kunnen helpen bij het gewend raken aan een nieuwe manier van leven op Aarde. Jullie zullen je snel aanpassen aan deze nieuwe manier van leven. De stress van het omgaan met het leven zoals het nu is, zal verdwijnen. Jullie zullen de voormalige duistere tijden van corruptie en macht vergeten. Jullie zullen je verbazen over hoe de mensheid ooit in zulke duidelijke leugens kon trappen en over hoe ze zo lang onder een dergelijke duistere overheersing heeft kunnen bestaan. Ze waren bijna geslaagd in hun pogingen het gehele menselijke ras met hun slimme plannen weg te vagen. Nu vinden ze het heel moeilijk te accepteren dat ze gefaald hebben en dat ze daarom de Aarde voor altijd zullen moeten verlaten. Alles dat ze door middel van corruptie hebben verkregen is voor hen waardeloos geworden. Ze kunnen het niet met zich meenemen.

Er staat zo veel klaar om jullie door deze tijd van aanpassing heen te helpen. Er zijn velen op Aarde die voorbereidingen treffen om snel te kunnen afrekenen met de chaos die de Cabal achter zal laten. Weet dat wat er gebeurt, bedoeld is om te gebeuren. Over deze periode zal nog door vele toekomstige generaties gesproken worden. Het Licht dat jullie creëren breekt open, ontmaskert en verwijdert voor altijd alles dat duister en kwaadaardig is. Veel zal in het werk gesteld worden als poging om jullie af te leiden van je pad. TV, sport en films zullen gebruikt worden in een poging jullie in de illusie te houden dat jullie leven op Aarde noemen.

Medicatie, vaccinaties etc. werden alle gemaakt om jullie onder controle te houden. De chemicaliën in jullie voedsel, water en lucht dragen hier allemaal toe bij. Jullie zijn allemaal SLACHTOFFERS van dit corrupte regime. Het is tijd om hiervoor te ontwaken. Leef het leven voorwaarts richting Licht en Waarheid voor de gehele mensheid. Dit is de grootste stap die de mensheid ooit gevraagd is te zetten. Treed uit de “logica” die jullie werd geleerd en keer terug naar je hart. Het zal je nooit voor de gek houden of op een dwaalspoor zetten.

Zoek niet in de religie voor begeleiding. Ze zijn allemaal gebaseerd op LEUGENS. Het zijn enkel controlesystemen. Richt je direct tot de God van Liefde en Licht. Vermijd iedereen die je vertelde dat je hem nodig had om een verbinding aan te kunnen gaan met God. Niets was verder bezijden de waarheid. Je hebt niemand nodig die als een intermediair moet dienen. Dat is de LEUGEN die jullie generaties lang in zijn macht heeft gehouden. LIEFDE is het enige dat nodig is om je te verbinden met Al Dat Is. Toen ik overging naar de Geestenwereld werd het allemaal kristalhelder. De Cabal neemt jullie kinderen op hele jonge leeftijd en programmeert ze om gehoorzaam aan hen te zijn. Ze dienen ze door middel van vaccinatie VERGIFFEN toe, die ze verplicht hebben gesteld. De mensheid had geen schijn van kans tegen deze doortrapte corruptie. Ze controleren ieder moment van de wieg tot het graf. Dit moet direct ophouden. Jullie hebben NOOIT VRIJHEID gekend. “HUN” overleving hangt af van hun totale controle over jullie. Weiger deel uit te maken van die controle. Wanneer je eenmaal je steun hebt ingetrokken, zullen ze verleden tijd zijn en dat weten ze. Ze zullen zich hardnekkig vast willen blijven klampen.

Rust alsjeblieft, mijn lief. Je hebt met problemen te maken die allemaal tegelijk uit verschillende hoeken afkomstig lijken te zijn. Dat is nu eenmaal te verwachten in deze tijd.

Altijd, je aanbiddende,

Monty.

Opmerking van Veronica:
Chris heeft zijn uiterste best gedaan om het onvoorbereide gesprek met Harald Kautz-Vella beter hoorbaar te maken. We hebben voor de opname een computer gebruikt en omdat Harald zacht praat was het moeilijk om het beter verstaanbaar te maken. Harald gaf heel belangrijke informatie dus is het, om alles goed te begrijpen, verstandig om er enkele malen naar te luisteren. Hopelijk zullen er nog veel meer van deze sessies met hem volgen.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob/MarjaJe kunt Paypal gebruiken een bijdrage te doneren aan de Stichting
om te helpen het nieuwe Centrum in Ierland te realiseren.
Iedere financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.
Paypal

Of anders kun je onderstaande bankcodes gebruiken:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

Let op! Voor betalingen vanuit Nederland, kies voor Wereldbetalingen (i.p.v. Europese betalingen).
Omdat Engeland nog eigen valuta heeft wordt de IBAN niet herkend bij de keuze: Europese betalingen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!