Home > Nederlands > Montague Keen, 16 februari 2014

Montague Keen, 16 februari 2014

Een natie kan haar dwazen overleven, en zelfs de ambitieuzen. Maar zij kan verraad van binnenuit niet overleven. Een vijand aan de poorten is minder ontzagwekkend, want hij is bekend en draagt zijn banieren openlijk Maar de verrader beweegt zich vrijelijk binnen de poorten, zijn sluwe fluisteringen lispelen door alle stegen, gehoord tot in de hallen van de regering zelf. Want de verrader verschijnt niet als verrader, hij spreekt in bewoordingen die bekend klinken in de oren van zijn slachtoffers, en hij draagt hun gezicht en hun argumenten, hij spreekt tot het basisgevoel dat diep in de harten van alle mensen ligt. Hij bederft de ziel van een natie, hij werkt in het geheim en als een dief in de nacht om de grondvesten van de stad te ondermijnen, hij besmet het politieke lichaam zodat het hem niet langer kan weerstaan. Een moordenaar is minder te vrezen. De verrader is als de pest.
CICERO

Hoewel deze woorden eeuwen geleden werden geschreven zijn ze vandaag de dag veel relevanter dan toen. De woorden zullen jullie helpen met helderheid te kijken naar degenen die het ene doen, terwijl ze jullie vertellen dat ze precies het tegenovergestelde doen. Het is heel belangrijk dat jullie wakker worden t.a.v hetgeen jullie wordt gezegd te geloven, wanneer al het bewijs duidelijk laat zien dat het tegenovergestelde waar is. Jullie zitten in een WIJ en ZIJ scenario. Ze gebruiken alle middelen die ze ter beschikking hebben om jullie gedienstig en in slaap te houden. Jullie moeten je intellect gebruiken, vertrouwen op je eigen onderzoek en daaraan vasthouden. Op de lange duur willen ze jullie niet, maar op dit moment kunnen ze het zich niet permitteren jullie te verliezen. Jullie moeten alles voor hen op hun plek zetten, zodat ze jullie planeet over kunnen nemen en zich dan van jullie ontdoen. Dat was nooit duidelijker dan dat het nu is. Je zou in coma moeten zijn om dat niet te zien.

Schakel je mind-controllers en je TV uit, en laat je kranten voor wat ze zijn, aangezien ze jullie misbruiken door een vals beeld te schetsen van wat er werkelijk gebeurt. Jullie weer wordt gemanipuleerd om de gewenste resultaten te produceren. Ze vernietigen de wereld om jullie heen. We hebben jullie hiervoor gewaarschuwd. Nu kun je het met eigen ogen zien. Hoe meer jullie lijden, hoe meer energie jullie voor ze produceren. Op dit moment hebben ze die energie wanhopig nodig om te kunnen overleven; want ze worstelen tegen het licht dat de ontwaakten onder jullie op Aarde hebben voortgebracht.

Het Leylijnen Project diende om prachtige energie te produceren. De dankbaarheid van allen zou moeten gaan naar al degenen die de tijd en de moeite hebben genomen om hieraan deel te nemen. Ik kan het belang van deze leylijnen niet genoeg benadrukken. Dit werk zal met regelmatige tussenpozen doorgaan. Het kan natuurlijk op elk tijdstip worden gedaan, maar wanneer jullie je energie combineren en als een geheel werken krijgt het zulke magnifieke resultaten. Jullie worden omgeven door leylijnen, die allemaal jullie aandacht nodig hebben. Jullie hele overleving hangt af van de actie die je in deze tijd onderneemt. Jullie kunnen je niet veroorloven te negeren wat er voor je ogen te zien is. Jullie moeten de feiten onder ogen zien. Geld zal jullie niet helpen. Jullie moeten samenkomen, aangezien jullie kracht ligt in aantallen, en jullie zijn de 99%. Stap uit je kleine dozen en maak contact met mensen die het belang van de mensheid ter harte nemen.

Het is belangrijk dat alle beperkingen worden verwijderd. Praat met elkaar en deel je onderzoeks-resultaten. Werk samen aan projecten waarvan je voelt dat ze een klik met je hebben. Het delen van informatie en het ontwaken van ‘minds’ zou de eerste prioriteit moeten hebben. Jullie zouden verbaasd kunnen staan over het aantal mensen dat klaar is; ze hebben alleen maar een beetje aanmoediging nodig om de eerste stappen in het licht te zetten. Wanneer je dat licht eenmaal ziet kun je je ogen er nooit meer voor sluiten.

2014 werd door Al Dat Is aangewezen als het jaar waarin Planeet Aarde het contact met het Universum herstelt. Met een beetje hulp van de Geestenwereld zal dit lukken. De kwade krachten die de mensheid tot slaven maakten en plannen smeedden voor de vernietiging van het leven op Aarde zullen niet langer in controle zijn. Dit is de grootste strijd waarmee jullie planeet ooit te maken kreeg. De cabal heeft het 2000 jaar lang voorbereid. Jullie daarentegen zijn er net voor wakker geworden. Dit is waarom er geen tijd mag worden verspild: snelheid is van het grootste belang. Jullie vechten voor je hele bestaan en voor de toekomst van jullie planeet. Niets is belangrijker. Bid dat alleen de waarheid met je resoneert en dat alle propaganda schaamteloos duidelijk zal worden voor iedereen. Wanneer ze erkennen dat hun leugens niet langer worden geloofd, dan, en alleen dan zullen ze hun nederlaag accepteren. Denk aan het oude adagium: ‘je kunt sommige mensen soms voor de gek houden, maar nooit alle mensen de hele tijd.’

Het belang van het bezoek aan de Tor bij Glastonbury op 2 februari werd vandaag opnieuw bekrachtigd toen wij in de Geestenwereld aan Veronica iets konden laten zien van wat daar feitelijk gebeurde, en het belang daarvan. Binnenkort zal ze dat met iedereen kunnen delen. In haar ziel wist ze dat ze het moest klaarspelen om de top van de Tor te bereiken, en dat deed ze dus. Als resultaat daarvan heeft ze nu longontsteking. De video van dit historische bezoek is nu te bekijken, en jullie kunnen zelf zien hoe koud en mistroostig het die dag was. Hoewel we bij haar aandrongen op rust is haar werk het belangrijkste in haar leven. Ze is vastbesloten om haar missie in dit leven te vervullen; en met jullie hulp zal ze dat doen.

Ik dank allen die haar goede wensen zonden, want alle gedachten hebben energie en zijn zeer welkom. Onderschat nooit, geen moment, het belang van de leylijnen. Dit werk moet door zoveel mogelijk mensen worden gedaan, ofwel vanuit het comfort van je leunstoel, ofwel door fysiek de lijnen, indien mogelijk, met groepen te bewandelen.

De grote strijd waarin jullie zijn verwikkeld verlangt dat jullie harten en minds als een geheel samenwerken. Nu nemen jullie de controle over je eigen leven en weigeren jullie als schapen naar de slachtbank te worden geleid. De geschiedenis van deze tijd zal in de komende jaren veel worden besproken.

Geniet van Mark’s reportage over het bezoek aan de Tor, en de video, en bereid je voor op de volgende leylijn ervaring.

Mijn lief, probeer alsjeblieft wat te rusten. Wij in de Geestenwereld omringen je met liefde en licht.

Altijd, je aanbiddende Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: RobEen Vraag om Hulp aan...MijWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!Share |


Donaties voor ons vertalersteam zijn welkom en worden zeer gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl