Home > Nederlands > Montague Keen, 9 februari 2014

Montague Keen, 9 februari 2014

Veronica, mijn lief, en al diegenen die in hun aangeboren kracht stonden en de eerste stap zetten om de Goddelijke Energieen van de leylijnen naar de wereldbevolking terug te brengen, in plaats van naar de paar die deze energie naar zichzelf hadden omgebogen met de bedoeling de 99% uit te sluiten. Eens zullen jullie de omvang begrijpen van hetgeen jullie op 2 februari hebben bereikt.

We bedanken Mark voor de vele uren die hij besteedde om de kaarten te bestuderen om vast te stellen waar de belangrijkste leylijnen liggen. We zullen doorgaan met dit werk. We kunnen, om jullie te beschermen, geen data geven tot een paar dagen van te voren. Om jullie te waarschuwen zal kort van tevoren echter een nieuwsbrief worden gepubliceerd. Dit geeft jullie de tijd om te beslissen waar je heen zult gaan en waar jullie elkaar zullen ontmoeten, etc. Als een geheel samenkomen vermenigvuldigt de energie die loskomt. Jullie eerste inspanning overtrof alle verwachting. We zien jullie als ons team op Aarde. Dit team zal groeien naarmate de tijd voortschrijdt en wanneer meer mensen zich de positieve resultaten die kunnen worden behaald gaan realiseren.

Als jullie enig idee hadden van de pogingen die de Cabal doet om te voorkomen dat jullie je met de leylijnen verbinden zouden jullie versteld staan. Ze gebruikten alle macht die ze bijeen konden brengen, maar ze konden niet voorkomen dat de zuiveren van geest konden doen wat er van ze werd gevraagd.

We zeiden jullie dat de macht van de Duistere Garde tanende is. Ze zijn wanhopig. We zeiden jullie dat je geen wapens en tanks nodig hebt om terug te claimen wat rechtens van jullie is. Alles wat nodig is, is dat goede mensen in vrede en harmonie bijeenkomen en zich wereldwijd met elkaar verbinden. Het was net EEN GIGANTISCHE GOLF MOOIE ENERGIE, die de hele wereld rondging terwijl elk continent de zonsopgang omhelsde. Het was zuivere liefde en licht. Wij, in de Geestenwereld, bedanken iedereen die deelnam aan deze unieke gebeurtenis. Elke keer wanneer jullie dit doen, zal het krachtiger worden. Dit is een heel belangrijk jaar. We moeten de vaart erin houden.

Mijn geliefde vrouw had moeite de top van de Tor in Glastonbury te beklimmen, in de vroege uren van de ochtend. Ze lijdt aan hart- en longproblemen en heeft een ernstige longinfectie. Ik ben Dave en Mark, die haar handen vasthielden en haar ondersteunden bij de beklimming, enorm dankbaar. Het was een kwellende klim in het donker en het was bitter koud. Ze moest vaak stoppen om op adem te komen. Ze was vastbesloten de top te bereiken, hetgeen haar de bewondering van Dave, Mark en de Geestenwereld opleverde. Ik ben zowel Dave als Mark heel veel verschuldigd omdat ze zorg droegen voor mijn lieve vrouw. Dave heeft de zonsopgang gefilmd, dus jullie kunnen de pracht van dit alles delen.

Het is tijd voor jullie om te begrijpen dat jullie wereld in een gigantisch concentratiekamp werd veranderd. Jullie beginnen nu wakker te worden voor dit feit. Jullie zijn gevangenen en beginnen de tralies duidelijk te zien, en jullie zijn bereid om ze te confronteren. Degenen die jullie controleren hebben zoveel ‘wetten’ gecreëerd: camera’s bewaken elke beweging en elektronische apparaten die controlerende energieën uitzenden omgeven jullie. Jullie worden platgebombardeerd met propaganda die elk spoortje van waarheid voor jullie probeert te blokkeren.

Probeer te ontdekken wat echt is in jullie wereld. Het weer wordt gecontroleerd en gebruikt om jullie van de echte feiten af te leiden. De banken worden gebruikt om een strop rond jullie nek te creëren, om jullie onderdanig en angstig te houden. De godsdiensten hebben zichzelf overtroffen door ANGST te creëren en valse informatie te geven, waarvan nu in sommige gevallen wordt toegegeven dat het niet en nooit waar was. Valsheid. Toch zijn mensen nog steeds bang zich ervan los te maken en de goddelijkheid en de schepping zelf te omarmen.

Wees dapper en kijk in je eigen ziel, want daar zul je alleen liefde vinden. Verwijder alle angst die valselijk werd gecreëerd om jullie gevangen te houden. Weiger om deel te nemen aan de vernietiging van jullie prachtige planeet. Hoe kun je met jezelf leven of je kinderen in de ogen kijken als je naar andere landen gaat om te doden en de boel daar over te nemen? Gevaarlijke chemicaliën worden losgelaten in de atmosfeer die juist het land waarvan jullie afhankelijk zijn voor je bestaan doden en vernietigen. Het is tijd dat jullie de verantwoordelijkheid voor jullie handelingen nemen. Er is meer dan genoeg bewijs dat laat zien dat wat jullie doen misdadig is. Jullie verraden het vertrouwen van jullie kinderen en die van je medemensen. Jullie oogkleppen moeten worden verwijderd. Er is geen excuus voor het blindelings opvolgen van bevelen als je diep van binnen weet dat je het menselijk leven geweld aandoet.

Jullie kunnen niet langer toekijken. Er is meer dan genoeg bewijs beschikbaar voor jullie. Het was nooit eenvoudiger om de ware feiten te onderzoeken en een beslissing te nemen over welke weg je zult nemen. Bedenk dat je tijd op Aarde maar een moment is, maar je ziel is eeuwig. Er kan niet worden toegestaan dat jullie planeet wordt overgenomen. De Cabal is afhankelijk van jullie hulp om haar doelen te bereiken. Zonder jullie gehoorzaamheid zou ze nooit geslaagd zijn in de mate waarin we dat nu zien. Dat is een ontnuchterende gedachte. Velen van jullie hebben geholpen bij de vernietiging van jullie planeet en de mensheid zelf. Ooit zullen jullie dat feit onder ogen moeten zien.

Er zijn velen op jullie wereld die jullie helpen de WAARHEID te zien; degenen die uit de doos zijn gestapt en jullie de waarheid brengen. Er zijn er ook die jullie vertellen dat het allemaal zo gemakkelijk zal gaan. Dat wordt gedaan om jullie een vals gevoel van veiligheid te geven, zodat jullie achterover leunen en niets doen. Nu, ik zeg jullie dat niets verder bezijden de waarheid is. Het zal niet gemakkelijk gaan!

Aan de andere kant zal het niet iets zijn dat jullie niet gemakkelijk aankunnen door samen te werken. Jullie, de 99% zijn machtiger dan de Cabal ooit zou kunnen zijn. Terwijl JULLIE het zelf kunnen doen, hebben ZIJ jullie hulp nodig en KUNNEN ZIJ ZONDER JULLIE NIETS DOEN.

Geloof er in dat jullie het kunnen en jullie zullen het doen. De cabal doet haar uiterste best om degene die is teruggekomen om de weg te wijzen te vernietigen. Ik vraag jullie om deze persoon, die een extreem moeilijke tijd doormaakt, liefde en licht te sturen. In zijn onderbewustzijn worstelt hij om vrij te breken. De mensheid heeft hem nodig om zich bewust te worden van wie hij is, en de ketenen te verwijderen die hem werden omgehangen, zodat hij zijn werk op Aarde kan beginnen. De mensheid heeft het nodig dat dit gebeurt.

Samen zijn we een geweldige beweging begonnen. Beide zijden van het leven werken hier samen aan. Hoe snel we ons doel bereiken is aan jullie. We zijn altijd beschikbaar om jullie te assisteren.

Geniet van de film over de zonsopgang boven de Tor op 2 februari. We danken Dave dat hij de bitterkoude wind heeft getrotseerd om het voor ons te filmen. Voorwaarts gaan we, om het licht over de hele wereld en in jullie leven te grondvesten.

Ik ben trots op je, mijn lief, en op wat je bereikt hebt.

Voor altijd, je aanbiddende

Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: RobEen Vraag om Hulp aan...MijWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!Share |


Donaties voor ons vertalersteam zijn welkom en worden zeer gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl