Home > Nederlands > Montague Keen, 15 juli 2018

Montague Keen, 15 juli 2018

Wat jullie in Londen zagen tijdens het bezoek van de heer Trump was de Cabal in actie. Jullie zagen hoe ze de massa bestuurden, van wie de meesten geen idee hadden waarom ze marcheerden. Jullie zagen hoe gemakkelijk het was om anti-Trump-propaganda haastig in elkaar te zetten. Het was bijzonder triest voor mij om te observeren aangezien ik behoorde tot de 'oude school', waar goede manieren werden geopserveerd. Men kan iemands punt overbrengen, zonder af te dalen naar een dergelijke schandelijke gedrag. Als een overleden Engelsman wil ik mijn oprechte excuses aanbieden voor het gedrag van sommige Britse burgers tijdens het bezoek van de heer Trump aan Londen.

Trump ging naar Londen om plannen in beweging te zetten die het lot van de mensheid zullen verbeteren. Deze plannen moesten worden besproken met de koningin en mevrouw May. Mijnheer Trump, mag ik u feliciteren met het bereiken van hetgeen u wilde bereiken. De koningin openbaarde publiekelijk haar aanvaarding van de heer Trump door te signaleren dat hij voor haar kon lopen. Dit is normaal nog nooit gedaan. De koningin nodigde hem ook uit om in het midden te gaan staan, zij aan de ene kant, Melania aan de andere. Ze bogen niet voor de koningin. Dit vertelde ons alles over het bezoek. De mensheid moet wakker worden voor wat u voor ons hebt bereikt. Hopelijk zullen mensen leren zien wat voor hun ogen gebeurt en niet blindelings accepteren wat de Cabal hen vertelt. Deze kant van het leven en het Bondgenootschap is trots op je, Donald Trump: dank je.

De cabal leerde een belangrijke les uit het bezoek van Trump aan Londen. Ze kunnen hem er niet van weerhouden om te doen wat hij gepland heeft te willen doen. Je zag de Cabal DIE ZIJN GEZICHT LIET ZIEN als een veroordeling van hem. Ze kunnen hem niet stoppen, hoewel ze al hun lakeien en alles in het werk hebben gesteld om dat te doen. Trump wil vrede en hij wil dat de mensheid leert om in vrede te leven. De Cabal heeft door de geschiedenis heen de ene groep tegenover de andere geplaatst. Ze gedijen op oorlog, angst en het vergieten van bloed; bloed dat ze drinken tijdens hun verdorven plechtigheden. Jullie kunnen je ogen niet meer sluiten voor dit barbaarse gedrag. Jullie zijn er door omringd. Dergelijke praktijken kunnen niet langer toegestaan ??worden om door te gaan. De heer Trump is de enige leider die dit probleem aanpakt. Wij, aan deze zijde van het leven, zijn hem zeer dankbaar dat hij zoveel moed heeft getoond bij het aanpakken van dit vreselijke probleem.

De energieën veranderen en geven elke dag meer en meer informatie vrij. Degenen binnen de Cabal zijn bang, wanhopig proberen zij de macht vast te houden. Alles dat werd gebruikt om mensen onder controle te houden, wordt nu zichtbaar en velen van jullie stappen in de krachtige Wezens van Licht die jullie zijn. Jullie zijn krachtig, de cabal niet. Het enige verschil tussen jullie is dat zij het geld vasthouden/bezitten en jullie niet.

Al snel zal al het geld worden afgeschaft, omdat het niet nodig is voor het voortbestaan ??van de mens. Alles wat jullie nodig hebben, is voor jullie beschikbaar zonder uitwisseling van geld. Al deze veranderingen staan ??voor de deur, speciaal voorbereid voor deze tijd. Het enige dat jullie hoeven te doen, is jezelf mentaal voorbereiden om ze te accepteren. Alles wat de Cabal heeft gedaan, was bedoeld om ontbering en strijd te veroorzaken. Jullie lijden brengt hen grote vreugde. Dat staat op het punt te veranderen. Jullie hoeven alleen maar te zeggen: "Nee, ik zal mijn eigen ondergang niet naleven". Zielige mensen denken dat de cabal voor hen zal zorgen. Ik kan je verzekeren dat het niet zal gebeuren terwijl ze jullie verachten. Er is moed voor nodig om zich uit te spreken ter ondersteuning van de mensheid. Het is Gods wil dat de mensheid overleeft, en wij, aan deze kant van het leven, zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat jullie wereld opnieuw de haven is die het ooit was voordat het werd binnengevallen. Moed is nodig, de moed om te zijn wie je bent en trots te zijn op wie je bent. Bedenk dat de mensen waar je naar opkijkt, juist die mensen zijn die van plan zijn je te vernietigen. Wees voorzichtig om niet tegen Gods plan in te gaan, want je zult je daden verantwoorden wanneer je overgaat. Niets is verborgen, alles is zichtbaar.

Wees sterk, ken je pad en wees ervan overtuigd dat het je lukt om alles wat corrupt is van de aarde te verwijderen. Samen zullen jullie door de transitie varen. Jullie zouden op dit moment niet op Aarde zijn als jullie het niet aankonden. Denk aan de toekomst die jullie gaan creëren. Alles waarvan jullie droomden zoals het kon zijn en nog veel meer. Alles wat de mensheid heeft verdeeld zal worden verwijderd, bloot worden gesteld voor wat het is, niet voor wat het voorwendde te zijn. Op een dag zullen jullie allemaal Donald Trump bedanken omdat hij zichzelf toestaat een instrument te zijn in het brengen van de transitie.

Bereid jullie lichaam voor op de overgang. Eet zoveel mogelijk groente en fruit zoals je dat biologisch geteeld hebt. Water is belangrijk, dus haal water van goede kwaliteit en gebruik het om al het negatieve uit je lichaam te verwijderen. Frisse lucht, zonder chemtrails: vraag jullie regeringen waarom zij jullie geld uitgeven om jullie te doden met hun chemtrails. Dit bewijst zeker dat jullie regeringen niet voor je zorgen.

Geestelijk voorbereid zijn is erg belangrijk. Weet, zonder enige twijfel, dat de overgang zal gebeuren. In feite gebeurt het al. Alle misdaden tegen de menselijkheid worden elke dag blootgelegd. Jullie beginnen de dingen te zien zoals ze zijn, niet zoals je was verteld dat ze zijn. De corrupte mensen kunnen zich nergens verbergen. Ze zijn overgeleverd aan de genade van de mensheid. Ik zeg tegen hen: "Wees er zeker van dat uw zonden ontdekt zullen worden". Jullie zullen worden blootgesteld. Velen zullen ophouden te bestaan. Dit is geen spel. Het is heel echt. Bepaalde mensen werden uitgekozen om dit allemaal te helpen realiseren. Ze lijden veel onder de handen van de corrupten en hun lakeien. Tegen jullie eigen soort ingaan is nooit een goed idee, omdat jullie het uiteindelijk duur betalen. Jullie zullen allemaal op een dag sterven en geconfronteerd worden met wat jullie hebben gedaan. Er is geen uitweg. Je zult verantwoording afleggen voor je daden, waar je zeker van kunt zijn.

Laat jullie ziel, de essentie van wie jullie zijn, jullie gids zijn, terwijl jullie voorwaarts gaan naar het licht van de hogere dimensies. De corrupten zullen terugkeren, zoals was geschreven, vanwaar ze kwamen, en nooit meer terug naar de aarde. Degenen die hun zielen verkochten, zullen ook gaan. Dat is de hoge prijs voor roem en fortuin. Dit is tussen jou en God. Er is geen religie bij betrokken, ze zijn allemaal gebaseerd op leugens. Je hebt geen keus, je moet de realiteit van je situatie onder ogen zien. Je bent het resultaat van de beslissingen die je hebt genomen, al dan niet vrijwillig. De tijd is nu om de beslissingen die je in je leven op aarde hebt genomen onder ogen te zien.

Mijn liefste, nu ken je de waarheid, het heeft je geschokt om te vernemen in welke diepten de Cabal zal gaan om de missie te voorkomen. Ze zullen zowel in dit leven als in de volgende verantwoording afleggen voor hun daden. Ze spelen een gevaarlijk spel en ze zullen niet slagen.

Mijn lief, wij werken altijd met je, aan je zijde.

Jouw aanbiddende, Monty.


Boodschap van Dave McCann
Mijn diepe dankbaarheid is uitgebreid naar allen die contact met mij hebben opgenomen. Het betekent zoveel voor me. Alstublieft bid voor mij. Bid dat die mensen die ik moet kunnen vertrouwen, eerlijk tegen me zijn en me steunen. Dit is een zeer delicate tijd. Waarheid en vertrouwen moeten zegevieren.


Contactgegevens Dave:

Dave McCann,
MJ 03 A Pod 11,
Booking Number 1621184,
Prisoner ID 7076771,
P.O. Box 872,
Fresno, California,
93712, USA.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nlJe kunt Paypal gebruiken een bijdrage te doneren aan de Stichting
om te helpen het nieuwe Centrum in Ierland te realiseren.
Iedere financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.
Paypal

Of anders kun je onderstaande bankcodes gebruiken:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

Let op! Voor betalingen vanuit Nederland, kies voor Wereldbetalingen (i.p.v. Europese betalingen).
Omdat Engeland nog eigen valuta heeft wordt de IBAN niet herkend bij de keuze: Europese betalingen.

Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!