Home > Nederlands > Montague Keen, 14 juli 2013

Montague Keen, 14 juli 2013

Mijn lieve Veronica, je moest zo veel verwerken sinds de laatste keer dat we schreven. Het was zowel verlichtend als bemoedigend voor je. Ik waarschuwde dat de Cabal naar iedereen om zich heen zou slaan, zich vastklampend aan elke strohalm om maar aan de macht te blijven. Soms lijkt het alsof ze daarin slaagden, maar dat gebeurt niet. Wat jij afgelopen zondag ervoer is het bewijs dat voorkomen kan worden dat ze hun snode plannen uitvoeren.

___________________________________________________

Zondag 7 juli om ongeveer 9.00 pm

Ik sprak met T, A en S in Ierland via Skype. Het was een gewoon gesprek. Plotseling kwam er een stem door het gesprek heen. Die stelde duidelijk dat D aangevallen werd. Ik werd eveneens aangevallen. A en S werd verteld om naar een bepaalde plek te gaan om de aanval af te slaan. Dat deden ze meteen. Ze hadden een zeer verbazingwekkende ervaring. De Tuatha de Danann en de Oude Godinnen van Ierland waren daar om hen te begroeten. A werd verteld om zich op mij te concentreren. S werd verteld om zich op D te concentreren. De aanval was bedoeld om D te immobiliseren en om mij compleet weg te vagen. T bleef met mij praten. Ik had borstpijn etc, en ik maakte me zorgen om D, want ik kon geen contact met hem krijgen. Het was een zeer verontrustende periode voor ons allemaal. De waarschuwende stem staat op de band. S drukte de opnameknop op het apparaat in toen deze stem plotseling door ons gesprek heen kwam. Ik heb de tape van hun ervaringen met de Ouden van Ierland gekregen toen ze thuiskwamen. De goede energie die vrijkwam was bijna overweldigend voor de meisjes. Dit is slechts één voorbeeld van hoe het Licht voorkomt dat het Duister haar plannen vernietigt.

___________________________________________________

Deze week ervoeren we ook, hoe het sturen van liefde de greep die het Duister op iemand die ons lief is heeft, kan verwijderen. Liefde werkt wanneer twee of meer van jullie bijeenkomen om dat te doen. De resultaten zijn zowel zichtbaar als krachtig. Monty vroeg me dit met jullie te delen, zodat jullie weten hoe krachtig we zijn en wat we kunnen bereiken wanneer we bijeenkomen met liefde en licht. Afgelopen avond vroeg ik A om haar radio af te stemmen. A, S en ik vroegen Monty om daardoor met ons te praten. Dat deed hij. Hij had goed nieuws voor ons. D ontwaakt. Hij zal in orde zijn. Dat bericht hadden we allemaal nodig.

Monty: Nooit zullen jullie nog twijfelen aan de macht van liefde. Deze demonstratie van haar macht zou jullie allemaal moeten aanmoedigen om alle woede en angst te verwijderen en in liefde te leven. Het Duister weet niet wat liefde is. Ze kunnen er niet mee omgaan: ze zijn er bang voor. De veranderingen die jullie kunnen bewerkstelligen, niet alleen in jullie eigen leven, maar in de wereld, zal jullie verbazen en verrukken. Als jullie dit concept eenmaal begrijpen kan niets jullie stoppen. Het licht verspreidt zich, nu mensen ontwaken en zich hun eigen aangeboren kracht realiseren. Sommigen werden zo vertrapt, dat het voor hen moeilijk is zich te realiseren dat ook zij wezens van licht en liefde zijn. Onthoud: wat je geeft, krijg je terug. Wanneer je het ergste verwacht, is dat precies wat je aantrekt. Je beheert je eigen lot.

Jullie regeringen proberen meer en meer controle uit te oefenen omdat ze bang zijn voor jullie: de ontwaakten onder jullie. Het kwaad dat de controle lijkt te hebben verliest zijn greep op de mensheid. Ze weten dat ze niet kunnen slagen, toch proberen ze vol te houden. Jullie hebben geen wapens of geweld van welke aard dan ook nodig. Jullie hoeven zelfs niet eens je stem te verheffen. Jullie, de 99%, weten hoe voorwaarts te gaan om een wereld te scheppen waarin vrede, rechtvaardigheid en liefde aan de orde van de dag zijn. Visualiseer dit en laat het gebeuren. Steun degenen die, door de kracht van liefde samenkomen om kennis en ervaringen te delen. De toekomst ligt in jullie handen. We zijn bij elke stap op de weg naast jullie. We zijn slechts een gedachte verwijderd. Het is tijd dat jullie allemaal in je kracht gaan staan. Verwijder de ANGST die religies hebben gebruikt om jullie levens te beheersen. Ze hebben liefde verwisseld met angst. Dit is hoe ze jullie al die tijd onder controle hebben gehouden. Verwijder de ketens en ervaar het leven zoals het geleefd moet worden, in liefde en licht.

Alles is op zijn plaats om het Nieuwe Tijdperk te laten beginnen. Vrije energie voor iedereen en informatie over het produceren van voedsel dat jullie zal ondersteunen, in plaats van de gemodificeerde versies die werden ontworpen om ziekten te veroorzaken en jullie gedachten af te stompen. Er zijn goede mensen, overal op de wereld die hun expertise willen delen. Alles is klaar om op zijn plaats te worden gezet. Jullie hoeven nooit meer zo te leven, waar de weinigen de velen beheersen. De energie van Planeet Aarde zal hersteld worden, ieder land zal er baat bij hebben, en elk wezen zal gewaardeerd en gerespecteerd worden. Dat is waar jullie naar toe werken. We hebben ieder van jullie hierbij nodig.

Jullie zijn geest die een ervaring hebben op Aarde. Jullie lichaam is alleen maar je jas en je zult hem afdanken en verder gaan, want het leven gaat eeuwig door. Velen van ons zijn meermalen teruggekomen om dit feit te bewijzen. Wanneer we onszelf in volle manifestatie aan iedereen laten zien zullen de twijfelaars gaan begrijpen dat dit de waarheid is. Het leven gaat door, het is alleen niet het leven zoals jullie dat kennen.

Vul je gedachten niet met zinloze troep, want dat is bedacht om jullie in het duister te houden. Gelach produceert prachtige energie dat jullie leven versterkt. Het verlicht stress en het is goed voor de ziel. Probeer niet te treuren om degenen die naar de geestenwereld gaan, want dat zijn de gelukkigen die bevrijd zijn van de bezoekingen en beproevingen van het leven op Aarde. Maak, in plaats daarvan, contact met ze. Ze waken over jullie en proberen jullie te gidsen op jullie levenspad. Jullie hoeven nooit meer alleen te zijn omdat de geestenwereld om jullie heen is. Wat jullie missen is de glimlach, de liefde en de warme omhelzing, maar jullie kunnen je hiermee in gedachten nog steeds verbinden. Jullie zullen leren te ontwaken tot de volle kracht van jullie hersens. Jullie gebruiken er maar 10% van, want de Duistere Zijde heeft de rest ervan geblokkeerd. Maar ze keren terug naar hun volledige potentieel. Op een dag zullen jullie terugkijken en je afvragen hoe jullie ooit deze duistere periode konden overleven. Jullie zullen hem niet alleen overleven, jullie zullen hem vervangen. Jullie zullen alle tentakels van het Duister doorsnijden en ze zullen machteloos worden in het Licht. Heb medelijden met ze, wanneer ze ontmaskering en nederlaag aanschouwen. Verlaag je niet tot hun niveau. Toon geen woede of wraakzucht, want jullie staan daarboven. Woede en wraak betekenen dat het Duister over jullie triomfeerde. Dus speel hun spelletje niet, want dit is nu net wat ze willen. Het zou jullie omlaag brengen naar hun niveau.

Jullie hebben alles om voor te leven. Degenen onder jullie met specifieke missies moeten klaar gaan staan en zich voorbereiden om te handelen. De juiste mensen zullen op de juiste tijd op de juiste plaats zijn. Dat beloof ik je, mijn lief. Laat ons alles klaarzetten. Wanneer jullie allemaal als één samenkomen en hetzelfde willen kunnen jullie niet falen. De kracht van intentie is daadwerkelijk krachtig. Dus waar wachten jullie op? Jullie zijn allemaal uitgenodigd om actief te zijn en je rol te spelen in het verwijderen van het Duister en het herstellen van het Licht.

Veronica, mijn liefste, weet dat je vrienden in je leven om je heen hebt, alsook in het hiernamaals. Vriendschappelijke planeten willen ook dat je slaagt, en dat zul je! Degenen die je naast je nodig hebt, zullen er voor je zijn. We bereiden ze voor, maar het kan niet worden overhaast. De obstakels die zo veel zorgen, ontwrichting en grote verwarring veroorzaakten, zijn er niet meer. Hij zal leren wie hij kan vertrouwen en van wie hij zich moet t\

erugtrekken. Het was een moeilijke weg. Wees er altijd voor hem, want hij heeft veel geleden door het Duister.

Alles zal goed zijn. Je team, aan beide zijden van het leven, staat klaar en wil graag voorwaarts gaan, in liefde en licht.

Voor altijd, je aanbiddende

Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!

< vorige boodschap | volgende boodschap >


Share |


Wil je ons lichtwerk steunen?


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl