Home > Nederlands > Montague Keen, December 12, 2010

December 12, 2010

Alles in jullie Wereld bevindt zich in het proces van verandering. Mensen ontwaken voor de realiteit van de situatie waarin zij zich bevinden. Om de volledige Bewuste Wezens van Licht te worden die jullie zijn, moeten jullie een stap terugnemen van alles dat jullie verblind en gecontroleerd heeft over vele generaties. Zie duidelijk het controlesysteem dat jullie in de duisternis en onder lijfeigenschap hield, zij zijn niet van het Licht. Hun Machtsstructuur wordt onthuld door hen die staan voor de Waarheid, de liefde van God, jullie schepper die ieder van jullie verwelkomt terug in de broederschap. De gevangenis waar jullie je in bevonden valt uit elkaar, Waarheid is de sleutel.

Weet dat jullie geleid worden, volg je intuïtie, het is jullie Hogere Zelf. Jullie zijn moedwillig afgeleid van jullie ware pad door Kwaadaardige Manipulatoren wiens enige doel de overname van jullie Wereld was. Wat begrepen moet worden is dat anti-Zionisme niet anti-Semitisme is, verre van dat. Er zijn vele websites waar goede en eerlijke Joden samen staan tegen Zionisme, zij zijn bang dat zij veroordeeld zullen worden als zijnde onderdeel van wat in feite een Geheim Genootschap is. Dit moet begrepen worden, het zijn degenen die de Wereldwijde Financiën en Commercie controleren, wiens inhaligheid en corruptie de economie van jullie wereld op haar knieën heeft gebracht. Ik legde dit al uit nadat ik net overgegaan was naar de Geestenwereld (bijna 7 jaar geleden), maar mensen waren toen niet bereid hun ogen te openen, zo veel leed zou voorkomen hebben kunnen worden.

Vraag jezelf af hoe maar een paar mensen de controle hebben over jullie Media, jullie Regeringen, jullie Banken, maar 2% van de mensen, en natuurlijk de controle over jullie geesten via constante voeding ervan met de wens om te streven naar materiële goederen die hen zelfs nog rijker maken. Zij zijn verantwoordelijk voor de Spirituele demoralisatie en de morele corruptie van de mensheid, zij zijn erop uit om Europa over te nemen. De economische condities in Engeland en Duitsland worden gespaard, maar alleen maar totdat de verovering van Rusland is bereikt. Al hun pogingen zijn nu hierop geconcentreerd. Het is allemaal onderdeel van hun Plan om Europa in te sluiten, jullie zien ECONOMISCHE VEROVERING, die economische crises veroorzaakt en vernietiging van de handel overal. Wij zullen niet toestaan dat deze plannen slagen, jullie moesten je bewust zijn van deze vijanden.

Liefde en Vertrouwen komen samen in Licht en Harmonie, verwelkom dat Licht in jullie levens en jullie wereld. Word het leidende Licht dat uitraakt naar diegenen die minder verlicht zijn, leidt hen voorwaarts, open de deuren naar de Wereld van de Geest, dit is de rol van al degenen van jullie die kiezen om te werken in het Licht. Onderzoek jullie zelf zoals mijn geliefde vrouw heeft gedaan, zij moest de omvang van de controle begrijpen, dat is geen gemakkelijk leesvoer. Zoals David Lloyd George, Brits Minister President ooit zei tijdens de Eerste Wereldoorlog: “Als mensen echt de WAARHEID zouden weten, zou de Oorlog morgen gestopt worden. Maar natuurlijk weten ze die niet, en zij kunnen het ook niet weten.” Er is een onzichtbare Regering die de Werkelijke Macht heeft in jullie Wereld, dankzij de manipulatie van de massa. Dit wordt bereikt door de “valse Realiteiten” en hun adoptie door de Media.

De Transformatie staat op het punt van gebeuren en het is alles waar jullie ooit op konden hopen. Jullie zullen vervulde Wezens van Licht worden. Alles zal in de openheid komen, geen leugens en valse informatie meer. Jullie vrienden van andere Planeten zullen jullie vrij kunnen bezoeken, zij zullen jullie assisteren door de transformatie. Het zal niet lang meer duren, ben moedig, neem de noodzakelijke stappen om je te openen voor het Licht. Wij beloofden Waarheid en jullie hebben dit gekregen om jullie te assisteren voorwaarts te gaan.

Mijn liefste, je voelt je niet goed, maar je gaat door, ons werk is belangrijk voor je. Mijn liefde is voor jou, en jouw familie, zij hebben ook een belangrijke rol gespeeld in het mij helpen toen ik van de ene omgeving doorging naar de andere. Zij hebben mij geholpen vervuld te raken, denk eraan dat alles mogelijk is.

Open jullie harten in dit Feestelijke Seizoen, zend liefde naar een wereld die lijdt, bid voor Verlichting, Vrede en Harmonie voor allen. Ik ben voor altijd jouw aanbiddende Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Puk


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Montague Keen,
please let us know and we'll add you to our mailing list.