Home > Nederlands > Montague Keen, December 5, 2010

December 5, 2010

Jouw Hart breekt mijn liefste als je ziet wat alleen beschreven kan worden als FINANCIEEL TERRORISME, de Verkrachting en Uitroeiing van Ierland. Dit is pas het begin in de Zionistische Overname van jullie Wereld door diegenen die geen geweten hebben, zij worden gedreven door Macht, wereldoverheersing is hun doel. Zij hebben de Fema kampen klaar voor diegenen van jullie die zij zullen afdanken. Het is tijd om samen te komen, Bid zoals je nog nooit hebt gedaan zodat de Geest jullie zal komen redden.

Vrede zal komen als alle negativiteit verwijderd is en spiritualiteit terugkomt. Vrees de corrupten niet, zij zullen ontmaskerd worden, velen zullen het moeilijk vinden te accepteren dat zij die zij bewonderden, respecteerden en naar wie zij opkeken inderdaad corrupter waren dan woorden kunnen beschrijven. Jullie zijn allemaal gehersenspoeld om hen door wie jullie geregeerd werden te geloven en te accepteren zonder vragen te stellen. Het is tijd om te ontwaken voor de realiteit van de situatie waarin jullie je nu bevinden.

De mensen van China weten wat er gebeurt en willen hier geen deel aan hebben. Degenen die jullie Banken besturen, en jullie wereld, staan op het punt jullie grote economieën te vernietigen en jullie dan hun condities en controle op te dringen. Dit is de meest kwaadaardige, moedwillige vernietiging van de Mensheid die jullie Wereld ooit heeft ervaren. Hen wordt niet toegestaan te slagen omdat de Waarheid over zoveel zaken nu openlijk beschikbaar is voor iedereen die vragen stelt bij de officiële informatie, al jullie Regeringen worden gecontroleerd.

Als jullie terugkeren tot Volledig Bewustzijn zal de duisternis voor altijd verdwijnen, degenen van jullie die in het Licht werken zijn de architecten van de Nieuwe Wereld van Vrede en onze twee werelden zullen samenkomen in Harmonie.

Begrijp alsjeblieft dat mijn vrouw griep heeft, zij heeft vandaag problemen met de verbinding. Wij werken ’s nachts met haar, wij geven informatie door zelfs als zij slaapt, zij staat totaal open voor de Geest, wij downloaden constant informatie naar haar. Wij brengen hen naar voren die zullen assisteren als wij doorgaan met onze projecten, wij hebben de mensen gekozen met de juiste gaven die noodzakelijk zijn om de resultaten te bereiken die wij wensen.

Wij in de Geest wandelen naast jullie, wij leiden jullie naar het Licht, Vrede is ons Doel en de verwijdering van de Duisternis voor altijd.

Rust mijn liefste, de Waarheid is er voor iedereen die haar zoekt. Ik blijf voor altijd jouw eigen Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Puk


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Montague Keen,
please let us know and we'll add you to our mailing list.