Home > Nederlands > Montague Keen, August 12, 2012

Montague Keen, August 12, 2012

Vanaf deze kant van het leven gezien gaat alles volgens plan. De waarheid wordt aan het licht gebracht en meer mensen erkennen de situatie die de wereld nu onder ogen ziet. We accepteren dat het moeilijk is voor veel van jullie om te geloven dat er mensen om je heen zijn die van jullie walgen en jullie verachten omdat ze jullie als minderwaardig zien en dat het hun bedoeling is om jullie van de planeet, waar jullie thuishoren, te verwijderen. Helaas, dit is allemaal onderdeel van het plan. De onjuiste geschiedschrijving die zij bedacht hebben wordt nu aan het licht gebracht. Goede mensen zijn bereid om alles wat zij als feiten beschouwden te onderzoeken. De wetenschap kan en zal de waarheid bewijzen. De technologie is beschikbaar in elk land. Het is tijd dat alle mensen van alle nationaliteiten samenkomen om jullie wereld te redden van de criminele elite die de macht wil overnemen. Jullie prachtige planeet zal vernieuwd worden en alles wat er voor nodig is, is de verwijdering van het Controle Grid (raster).

Het was geen verbeelding waar je vorige week getuige van was. Je vrienden van Andromeda lieten je zien dat ze gewoon van het Ruimteschip kunnen zweven naar de Aarde. Ze worden niet beperkt door onjuiste informatie en gezag dat jou alleen onderwijst in dat wat de Cabal je toestaat te doen. Als je zou weten waartoe je in staat bent dan zou je versteld staan. Leer naar het grotere plaatje te kijken. Als je gelooft dat je iets kunt, dan kun je het.

Het is tijd om de gevangenispoorten van je geest te openen omdat je geest gebruikt wordt om je te controleren. Het is hersenspoeling en het heeft tot nu toe gewerkt. De volgende keer dat jou verteld wordt dat iets niet is toegestaan, stel het aan de kaak. Vraag: WAAROM? Wie zegt dat? Het is je Godgegeven recht om je leven te leven zonder de opgelegde beperkingen van religies. Wanneer deze onterechte controle verwijderd is zullen mensen samenkomen en in vrede en harmonie leven. Jullie onsterfelijke zielen kozen ervoor om in deze tijd op Aarde te zijn om de toekomst vorm te geven en de Transitie (overgang) te bewerkstelligen. De enige religie die je nodig zult hebben is die van de LIEFDE, zoals werd toegepast in het oude Ierland voordat het Vaticaan besloot het te vernietigen en te vervangen door hebzucht, vernietiging en oorlog zoals in alle millennia voor hun overname nog nooit was voorgekomen in jullie wereld.

Hun voortbestaan hangt aan een zijden draad, terwijl ze nog steeds hopen dat ze hun controle kunnen behouden. Dat zal niet worden toegestaan. Hun dagen zijn geteld. Jullie zullen terugkeren naar spiritualiteit. Je zult je verbinden met wie je bent en je zult spoedig de nachtmerrie die je doorleefd hebt vergeten. Het is tijd om moedig te zijn en de echte feiten onder ogen te zien; niet die waarvan de media zegt dat het echte feiten zijn. Zij lezen alleen het script dat ze voorgeschoteld krijgen van diegene die jullie controleren. We zijn erin geslaagd ze telkens een stap voor te zijn, tot nu toe. We lezen hun gedachten en zijn dus voorbereid om hun plannen te verstoren. De energie van degenen die wakker en bewust zijn wordt elke dag krachtiger. Het stelt ons in staat om zoveel meer te doen om jullie te beschermen.

John (Mack) laat je weten dat zij, die zijn dood op hun geweten hebben, hem een dienst hebben bewezen omdat hij vanuit de geestes wereld zoveel meer kan doen dan dat hij ooit op Aarde kon bewerkstelligen. Hij was verblind door het controlesysteem. Hij was zich niet bewust van de corruptie overal om hem heen. Ze werden zelfs vrienden met hem en wilden hem helpen om hun kwaadaardige plannen voor hem te verbergen. Ze geloofden dat als hij zich verplicht zou voelen aan hen hij nooit meer uit de pas zou lopen. John, als eerlijk man, deed alleen dat waarvan hij geloofde dat goed was voor de mensheid en waardoor onze kennis van het Universum, waar wij deel van uit maken, zou toenemen. Een getalenteerde man die zijn leven in dienst stelde van hen die hulp nodig hadden. Zijn werk is zeker nog niet klaar.

Je was geschokt om te horen dat er proeven met genetisch gemanipuleerde gewassen worden besproken in Engeland. Dat was mijn terrein, zoals je weet. Ik ben een fel tegenstander van genetisch gemanipuleerde gewassen want ze zijn schadelijk voor de grond. Het zal 100 jaar duren voordat het gif volledig uit de grond verwijderd is. Het is stom om te zeggen dat het beperkt blijft tot bepaalde velden omdat vogels en andere wilde dieren het gif meedragen en zo al het omringende land besmetten. Je bezit het land niet. Je mag het alleen gebruiken. Het is niet aan jou om het te vernietigen. Dit is allemaal deel van het duivelse plan om voedselgebrek te creëren. Hongersnood om alleen de sterken uit de massa over te houden. Dat is precies zoals zij het zien. Voorzie jezelf van de feiten en zeg er NEE tegen. Je alarmbellen zouden af moeten gaan in je hoofd. Vertrouw je hen werkelijk de voedselvoorziening toe? Kijk eens naar wie de genetisch gemanipuleerde zaden beheert.

Het is opwindend, mijn liefste, om te zien dat mensen in andere landen hun DNA checken op Ierse connecties uit de oudheid toen de Ieren de zon volgden naar Egypte. Dat zal het bewijs leveren. Het is er. Het is tijd dat het aan het licht gebracht wordt om voor eens en altijd aan te tonen welke leugens jullie zijn opgedrongen. De Cabal had nooit gedacht dat hun plannen zouden uitkomen en dat de waarheid onthuld zou worden. Het Arische volk zal opnieuw samenkomen. Zij zullen zich verheugen om hun land van oorsprong – Ierland te bezoeken. De Ierse regering moet wakker worden. Ze zijn het verplicht aan de Ieren overal. Helaas zijn er enkelen in hun midden die niet trouw zijn aan Ierland. Ik doe een beroep op de Ierse wetenschappers om hun afkomst te onderzoeken. Wellicht is jullie President geïnteresseerd, want daaruit zal de WAARHEID TE VOORSCHIJN KOMEN en die zal de wereld bevrijden. Vraag jezelf af waarom de Ieren doorgaans als stom en dronken worden afgeschilderd. Waarom is er zoveel moeite gestoken in het kleineren van de Ieren? De wereld werd geleerd om nooit naar Ierland te kijken. Diegene die verantwoordelijk waren voor het stelen van de geschiedenis en de taal verzekerden zich ervan dat de Ieren nooit serieus genomen zouden worden.

Recentelijk lukte het de bankiers (banksters) om het land ervan te overtuigen dat het problemen had, terwijl dat duidelijk niet het geval was. Het werk van Michael Tsarion onthult zoveel. Zijn werk zou in elk vakkenpakket op elke school en universiteit moeten zitten, vooral in Ierland. Accepteren de mensen nog steeds wat ze geleerd wordt door het Vaticaan; dat ze waardeloze nietsnutten zijn? Vraag waarom je dit geleerd werd.

Ierland…de hele wereld wacht op jou om actie te ondernemen. Jij alleen kunt de wereld bevrijden van de slavernij van het corrupte controlesysteem. Het is tijd om in het licht van de waarheid te gaan staan en gerechtigheid voor iedereen te eisen.

Wij, in de Geest, willen allen bedanken die luisteren naar wat wij zeggen en de tijd nemen om onderzoek te doen en dit te delen met anderen zodat ook zij kunnen ontwaken en de toekomst tegemoet zien.

Het kaartenhuis wankelt op de rand, klaar om te vallen. Dan zul je je afvragen waarom zovelen zo lang bedrogen zijn door zulke kwaadaardige geesten. Ze zullen terugkeren naar waar ze vandaan kwamen. Opgeruimd staat netjes. LIEFDE zal terugkeren naar jullie wereld.

Ik blijf je tonen, liefste, dat ik altijd aan jouw kant sta. Je aanbiddende Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Alja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
 


Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!