Home > Nederlands > Montague Keen, 10 mei 2015

Montague Keen, 10 mei 2015

De mensheid moet een einde aan oorlog maken voordat oorlog een einde maakt aan de mensheid.

J.F. Kennedy

Vrienden, de echte reden voor oorlog wordt altijd voor jullie verborgen gehouden. De cabal begrijpt de structuur van de Aarde volkomen, het ondergrondse tunnelsysteem dat hen verbindt en van groot belang voor ze is. Voor de cabal is wat er onder de grond zit veel belangrijker dan waar jullie je bovengronds van bewust zijn. Het feit dat deze kennis voor jullie verborgen is houdt ze aan de macht. Ze kunnen deze controle niet handhaven zonder jullie hulp. Kijk naar de nadruk die wordt gelegd op legers. Feitelijk zijn het ingehuurde moordenaars die bereid zijn de mensheid te vernietigen voor geld.

Waarom denk je dat de cabal alle bewijs uit het verleden, de heilige plaatsen, de rollen en tafels uit de oudheid voor jullie verborgen hield? Ze vrezen dat de man in de straat ooit achter zijn afkomst en ware geschiedenis komt. Aan jullie is propaganda gevoerd over de oorlogsoverwinningen; hoe moedig de soldaten waren terwijl het al die tijd een spel is geweest om ervoor te zorgen dat de mens zijn medemens vernietigt.

Alle oorlogen zijn veroorzaakt en gefinancierd door dezelfde mensen. Het maakt niet uit wie er wint want de cabal wint altijd. De cabal wordt steeds sterker door de ANGST, het lijden en dood van menselijke wezens. Jullie hebben recentelijk gezien hoe oorlog werd vereerd door het leggen van kransen van rode klaproosbladeren om de Doden van de laatste wereldoorlog te Herdenken. Al het menselijke leven zou gewaardeerd en gerespecteerd moeten worden. De vernietiging van de mensheid moet stoppen, zodat jullie een beter leven voor iedereen kunnen creëren.

Ga ver in jullie oude verleden terug zodat jullie beter kunnen begrijpen waar jullie vandaag de dag mee te maken hebben. Onderzoek wanneer de overname van de mensheid begon en wie er bij betrokken waren en jullie zullen ontdekken dat diezelfde mensen vandaag de dag aan de macht zijn. Ze sterven niet zoals jullie mensen dat doen. Als jullie dit feit eenmaal begrijpen, zal alles duidelijk worden. Jullie dragen binnenin je ziel de herinneringen van alle levens die jullie geleefd hebben. Een ieder van jullie is een belangrijk wezen van Licht die in deze tijd op Aarde is om de nodige veranderingen te realiseren die nodig zijn zodat de mensheid kan overleven.

We hebben plannen voor de toekomst maar we hebben jullie hulp nodig om ze uit te voeren. Nadat eenmaal een bepaalde keten van gebeurtenissen plaatsvindt zullen we weer openlijk bij jullie zijn, met informatie en advies om jullie vooruit te helpen naar een betere toekomst voor allen. Er zijn wezens in elke hoek op Aarde die klaar staan om als een geheel naar voren te treden zodra de tijd rijp is. Ras noch taal zal een probleem zijn. Jullie zullen op zielsniveau weten wanneer de tijd rijp is om voorwaarts te gaan.

Ga alsjeblieft door met het sturen van liefde en licht naar Londen, Rome en Washington. Jullie werk aan de leylijnen heeft veel gedaan om oorlog en vernietiging te voorkomen. Op een dag zullen jullie begrijpen hoe belangrijk dit werk is. De leylijnen werden gecreëerd ten goede van de mensheid; zeker niet om de mensheid gevangen te nemen en de levenskwaliteit op Aarde te reduceren. De leylijnen zijn van jullie. Neem de controle erover terug. Dit is jullie wereld.

Ontwaken is nimmer makkelijk. Jullie moeten aanvaarden dat degenen waarvan je geloofde dat ze het beste met jullie voor hadden, jullie feitelijk aan het vernietigen waren. Dit doen ze door middel van de lucht die je inademt, het water dat je drinkt en het voedsel dat je eet. Alleen al deze feiten zouden iedereen wakker moeten maken. Jullie betalen ze om je te doden. Waar slaat dit op?

We hadden gehoopt inmiddels meer bereikt te hebben. Geweldige hindernissen werden op ons pad gelegd. We werden vertraagd, maar we zullen niet gestopt worden. Mijn lieve vrouw heeft enorm geleden in recente tijden. Ze moest sterk zijn om door te gaan. Ze weet wat er van haar wordt verwacht, en ze zal niet in gebreke blijven. Het Vaticaan wil niet dat jullie naar Ierland kijken. Ze hebben teveel te verbergen. Dus maken ze het leven moeilijk voor degenen die aan de kaak stellen waar ze schuldig aan zijn. Ze controleren door ANGST, maar de angst die ze creëren is GEBASEERD OP LEUGENS.

Er is GEEN HEL, geen VAGEVUUR of iets dergelijks. Begrijp dit en al hun controle verdampt in de ether. Ze hebben de mensheid veel te lang bedrogen. Het wordt tijd dat het Vaticaan alle rijkdom teruggeeft aan de arme mensen van wie ze het stalen. “Je kunt sommige mensen enige tijd voor de gek houden maar je kunt niet alle mensen de hele tijd voor de gek houden.”

Mijn lief, probeer kalm aan te doen. Je lichaam moet herstellen. We proberen alles op zijn plaats te krijgen. Er zijn velen die ons willen stoppen maar we laten ons niet afschrikken.

Altijd samen, je aanbiddende,
Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob/Marja
Je kunt Paypal gebruiken een bijdrage te doneren aan de Stichting
om te helpen het nieuwe Centrum in Ierland te realiseren.
Iedere financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.
Paypal

Of anders kun je onderstaande bankcodes gebruiken:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

Let op! Voor betalingen vanuit Nederland, kies voor Wereldbetalingen (i.p.v. Europese betalingen).
Omdat Engeland nog eigen valuta heeft wordt de IBAN niet herkend bij de keuze: Europese betalingen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!