Home > Nederlands > Montague Keen, 3 mei 2015

Montague Keen, 3 mei 2015

We zijn allemaal verschillend maar als we om de zegeningen van de Heer vragen moeten we niet vergeten dat God ons gelijkwaardig geschapen heeft.
Vladimir Putin

Het licht van de waarheid breidt zich uit waardoor harten en geesten geopend worden voor de waarheid. Velen van jullie stijgen uit boven de hypnotiserende trance. Jullie zien datgene voor het eerst dat werd aangewend om de mensheid te controleren. Religie was het meest effectieve wapen dat gebruikt werd om de mensheid te controleren en te vernietigen. Dit alles wordt overvloedig duidelijk gemaakt door een van de grote geschiedkundigen van jullie tijd: Michael Tsarion. Veronica kreeg informatie toegestuurd dat alles wat ik jullie heb verteld bevestigt. 

(Bekijk zelf de video)

Zij die jullie controleren willen niet dat jullie weten dat alles in het WESTEN begon. Daarover kun je niet van mening verschillen: het is een FEIT. De oude naam voor Ierland was HIBERNIA. De Ieren waren de OORSPRONKELIJKE “HEBREEERS”.

Nog een belangrijk punt werd genoemd in de e-mail, waarin Michael Tsarion zegt:

“De wens van de Vaticaanse HANDELAARS IN MYTHES en MYTHOGRAFEN was om de oorsprong van de beschaving ten onrechte in het Midden Oosten te plaatsen, zo ver mogelijk bij het Atlantische gebied vandaan. Deze mythografen waren zich er volledig van bewust dat IERLAND een overblijfsel was van ATLANTIS en dat haar oorspronkelijke inwoners daar kwamen tengevolge van de eerdere reizen van westerse volken.

Wat dit betekent is dat we niet uitsluiten dat er bewegingen van Oost naar West plaatsvonden. Dat vertellen de geschiedkundigen ons graag. Natuurlijk waren er bewegingen van Oost naar West. Er waren verhuizingen van de Oostelijke en de Zuidelijke landen naar het Westen.

We hebben benadrukt dat deze bewegingen van Oost naar West voor het grootste deel een TERUGKEER waren.

De afstammelingen (afstammelingen uit het Westen, afstammelingen van Ierland) KEERDEN TERUG naar hun voorouderlijk huis nadat de toestand enigszins genormaliseerd was.

Maar deze geschiedkundigen die nooit het fenomeen van het tijdperk van cataclysme behandelen, zullen jullie dat nooit vertellen. In hun werken is Ierland een naakt land dat voor de eerste keer werd bezocht”

DRUIDISCHE SYMBOLIEK in de VRIJMETSELARIJ en het JOODS CHRISTENDOM
Ierse Oorsprong van de Beschaving
Zoals we door de gehele Ierse Oorsprong van Beschaving hebben laten zien, ONTSTONDEN de symbolen en tradities die we associëren met JODENDOM, CHRISTENDOM, TEMPELIERS, VRIJMETSELARIJ IN IERLAND.

DE TIEN GEBODEN VAN DE DRUIDEN WAREN BIJNA IDENTIEK AAN DIE DOOR GOD AAN MOZES WAREN GEGEVEN.

 

Het is fijn om te weten dat andere mensen hun eigen onderzoek doen en tot dezelfde conclusie komen: dat er een enorme samenzwering plaatsvond om de mensheid over te nemen en te vernietigen door de mens de waarheid te onthouden omtrent wie ze is en waartoe ze in staat is. Jullie zijn belogen over religie, regeringen, onderwijs; het is allemaal een samenzwering van leugens. Jullie ploeteren temidden hiervan, in een poging te overleven. Overal om jullie heen zien jullie chemtrails, chemicaliën in jullie water, vaccinaties, genetisch gemanipuleerde gewassen en behandelingen die ontworpen zijn om jullie langzaam te laten sterven en jullie hebben dit leren accepteren als NORMAAL!

Jullie moeten wakker worden, de tijd dringt. Er zijn verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Besef dat alle partijen worden gefinancierd door een persoon. Dus maakt het uit voor wie je kiest? Dezelfde persoon zal aan de macht blijven. Het is allemaal zo duidelijk als je ogen eenmaal open gaan. Ze spelen enkel een spel om jullie te misleiden in het idee dat jullie medezeggenschap hebben wat betreft jullie toekomst en de toekomst van de mensheid, terwijl de hele tijd hun Grote Plan is geweest om de mensheid te vernietigen en jullie wereld openlijk over te nemen. Ze mogen dan op jullie lijken maar ze lijken in niets op jullie.

Wij in de Geestenwereld willen graag diegenen van jullie bedanken die tijd en moeite hebben genomen om de energie van de leylijnen te bevrijden. Ik hoop dat iedereen het grote belang van dit werk inziet. Het zal helpen de ketenen te verwijderen die jullie gevangen houden. Vergeet alsjeblieft niet om Liefde en Licht naar Londen, Rome en Washington te sturen. Het zal bijdragen tot de ontmaskering van de corruptie. De zetel van alle corruptie bevindt zich in Rome: laat je niet paaien door de prachtige woorden die daar vandaan komen. Woorden zijn goedkoop. Er zijn daden nodig.

Wie kun je vertrouwen in deze grote warboel? Wees verantwoordelijk en doe je eigen onderzoek. Weet wie je bent en je zelfvertrouwen zal toenemen. Jullie zijn met velen, zij zijn met weinig. Als jullie je macht terugnemen, zullen jullie weigeren ze van dienst te zijn en een oogje dicht te knijpen wat betreft alle corruptie. Dan zullen zij op hun beurt ploeteren en ontdekken dat hun enige antwoord hierop is om de Aarde te verlaten. Ze horen niet op Aarde thuis. De mensheid zou een verbond moeten afsluiten: ik zal niet moorden ten behoeve van hen, ik zal ze niet dienen, ik zal niet helpen hun daden te verhullen, ik zal mijn medemens steunen. Leer jullie onderzoek te delen en open je mond wanneer dat nodig is.

De briljante geest en het intellect van Michael Tsarion zijn onvergelijkbaar. Het is makkelijk om naar hem te luisteren en hij legt alles uit. Zijn woorden, gesproken dan wel geschreven, zullen jullie harten en geesten openen voor de WAARHEID. Als jullie eenmaal de waarheid kennen en begrijpen, zullen jullie weten wat je vervolgens moet doen. Jullie zullen je gevangenisdeur ontsluiten.

Mijn lief, het is opnieuw een zware week voor je geweest. We proberen alles bij elkaar te brengen maar we ontmoeten immense tegenwerking. Dit is de grootste strijd die ooit gevoerd is omtrent de controle van de Aarde. Deze wordt zowel buiten Aarde als op Aarde gestreden. Degenen die het tegenwerken krijgen vele aanvallen te verduren. Er is geen genade.

We zijn er voor je. Altijd aan je zijde, je aanbiddende,

Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob/MarjaJe kunt Paypal gebruiken een bijdrage te doneren aan de Stichting
om te helpen het nieuwe Centrum in Ierland te realiseren.
Iedere financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.
Paypal

Of anders kun je onderstaande bankcodes gebruiken:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

Let op! Voor betalingen vanuit Nederland, kies voor Wereldbetalingen (i.p.v. Europese betalingen).
Omdat Engeland nog eigen valuta heeft wordt de IBAN niet herkend bij de keuze: Europese betalingen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!