Home > Nederlands > Montague Keen, April 10, 2011

April 10, 2011

Allereerst moeten wij uitleggen waarom wij vorige week niet konden schrijven. Jij was een droom aan het vervullen. Jij sprak op een conferentie in Ierland – TOWARDS NEW DIMENSIONS [Op weg naar nieuwe dimensies]. Af en toe zal dit voorrang krijgen op onze wekelijkse communicaties, nu de wereld ontwaakt voor het Licht. In Ierland kon jij je opnieuw verbinden met zielen uit oude tijden, toen het licht de norm was, volledig bewustzijn door iedereen werd genoten en het universum één grote met elkaar verbonden familie was. Dit komt weer terug. Ik heb gewaarschuwd dat de Duistere Cabal ongekend ver zou gaan om te proberen te voorkomen dat de Mens ontwaakt. Bedenk maar eens wat kwade geesten zoal zouden kunnen verzinnen. De vernietiging waarvan jullie getuige zijn en de zogenaamde ‘noodsituaties’ die zij creëren als reden om oorlog te kunnen voeren, terwijl het in feite allemaal ver van tevoren gepland is. Vraag jezelf af waarom sommigen nog steeds de flagrante leugens geloven die verteld worden om te verklaren waarom zij moesten ingrijpen. Verdrietig genoeg zit iemand die in de regering zit alleen maar op die plaats omdat de Cabal hen daar neergezet heeft, om de Cabal te dienen. Laat je niet voor de gek houden door mooie woorden en beloften die zijn geuit om jullie onder controle te houden.

Velen van jullie zijn zich nu bewust van de vele veranderingen die plaatsvinden in jullie lichamen. Dit is allemaal positief. Het is zoals de bloemknoppen die zich openen en de prachtige zielen worden die zij zijn; hun licht straalt in de duisternis. Dit gebeurt overal, zelfs in de landen die nog steeds door tirannen worden geregeerd. Mensen roepen om verlichting. Zij richten zich tot David Icke, om hen de weg te wijzen. Hij is puur van geest en ziel. Zijn drijvende kracht is de mensheid te bevrijden van de tirannie van overheersing en smeekbedes. Probeer waar mogelijk met zijn energie samen te gaan. Ervaar de liefde die hij uitstraalt naar de hele mensheid. Zoek degenen die de waarheid spreken. Er zijn veel mensen die hun tijd en energie wijden aan het tot stand komen van de Grote Ontwaking.

De inspanningen die de Cabal leveren om het proberen de Ontwaking te verhinderen, laat zien hoe wanhopig zij zijn om het te stoppen. Nu baby’s geboren worden met volledig DNA, staan regeringen erop op dat zij al gevaccineerd moeten worden op de leeftijd van twee maanden, om te verhinderen dat hun pijnappelklier zich verbindt met de Ziel. Denk hier een moment over na. Dit zijn de mensen waar jullie op hebben gestemd. Denk aan toen zij bij jullie binnen kwamen, glimlachend, en belovend dat zij voor het goede van iedereen zouden werken. Waar het op neerkomt, is dat het niet uitmaakt op wie jullie stemmen, zij dienen allemaal dezelfde meesters!

Ik zeg jullie wederom, “niets is wat het lijkt”, het is allemaal illusie. Dit wordt elke dag duidelijker, nu meer onthullingen onder jullie aandacht komen. Sport, tv, mode, film en muziek, worden allemaal gebruikt om jullie af te leiden, om jullie te verhinderen de waarheid te zien. Kijk naar de mensen die dit allemaal beheersen: zij zijn allemaal verbonden met de Cabal. Jij zag het deze week zelf, een voorbeeld van de haat die zij hebben voor hen die niet tot hun eigen ras of geloofssysteem behoren. Het was exact hetzelfde als toen ik overging naar de Geest. Zij zullen zichzelf snel in hun ware licht zien, parasieten, die geleefd hebben van de misère van mensen zij als mindere wezens zagen. De Overgang zal de echte waarheid onthullen. De schade aan jullie planeet zal hersteld worden. Zij zal hersteld worden tot haar volle glorie. Vrede en liefde zullen aan de orde van de dag zijn. Het moorden zal voor altijd stoppen. Jullie vrienden van andere planeten laten jullie zien hoe te leven op Aarde zonder de noodzaak te moorden of andere landen of planeten binnen te vallen. Men zal weer kunnen genieten van Astraal Reizen. Open je geest voor alle mogelijkheden en realiseer je dat jullie oneindige wezens zijn – de kracht van gedachten – geloof dat jullie het kunnen en je zult het kunnen. Het is zo simpel. Jullie kwamen het leven niet binnen met beperkingen. Die werden jullie opgelegd.

Alles wat voor jullie verborgen werd gehouden zal aan het licht komen. De bankierende Cabal, die zo’n vernietiging en leed veroorzaakt hebben, zullen er niet langer toe doen, zullen niet langer bestaan. Zij creëerden grote rijkdom uit absoluut niets. Hun vaardigheden om de mensen te misleiden zodat ze in hen geloofden is zelfs vandaag de dag duidelijk, nu er zoveel in de openbaarheid komt. Waar jullie tegen strijden, is het vermogen van de mensen te geloven dat degenen die op medemensen lijken niet kwaadaardig kunnen zijn. Jullie moeten leren anderen NIET te beoordelen volgens jullie standaards. Dit is waarom zij konden komen waar zij vandaag de dag zijn. Jullie moeten leren om het KWAAD te zien waar dat bestaat. Bid voor hen, zend hen liefde. Liefde alleen zal hun kwaad onschadelijk maken. Dat zij op jullie lijken, betekent nog niet dat zij zoals jullie ZIJN. Dit is een belangrijke les. Zij kunnen niet bestaan in het licht, dus jullie moeten te allen tijde liefde en licht creëren. Dit zal jullie bevrijden van hun tirannie. Zie jezelf als deelnemer in een Grote Kruistocht om de wereld te laten terugkeren naar vrede en liefde.

De juiste mensen komen allemaal samen om deze operatie te ondersteunen en erbij te helpen. Het maakt niet uit waar in de wereld zij zijn, zij zullen allemaal als één verbonden zijn. Jij, mijn liefste, kent de plannen die wij in de Geest hebben, om ons weer met de Aarde te verbinden. Wij overzien dit. Wij proberen de Cabal te verhinderen al haar plannen uit te voeren in hun wanhopige poging om de controle te houden. Denk aan de piramide: de top rammelt als de lagere delen zich verspreiden en hun ondersteuning terugtrekken. Lucifer verliest zijn grip. Laat jezelf niet afleiden van je lot. Geloof niet wat regeringen jullie vertellen. Kijk naar hun DADEN: via hun DADEN zullen jullie hen kennen. Woorden worden gebruikt om te misleiden. Jullie zijn ontwaakt, nu, en kunnen niet langer misleid worden. Als jullie de realiteit het hoofd bieden, kunnen jullie voorwaarts gaan.

Wij in de Geest zijn zo dankbaar voor jullie allemaal die, door hun inspanningen, het licht aan anderen brengen in deze meest belangrijke tijd van overgang. Ik ben altijd aan jou zijde, ondersteunend en helpend waar nodig, om jou voorwaarts te leiden. Het is geen gemakkelijke weg. Denk eraan dat ik, toen ik op Aarde was, altijd zei, “Samen kunnen wij de Aarde veroveren”. Onze liefde was zo krachtig. Nu zeg ik je, dat is ze nog steeds en dat zal altijd zo zijn. Jouw aanbiddende, Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Puk


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Montague Keen,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Iedere maandagavond van 20:00 tot 20:55 uur
worden er channelings en aanverwante zaken besproken op First Contact Radio
met de Nederlandse lichtwerker Maarten Horst als presentator.