Home > Nederlands > Montague Keen, March 27, 2011

March 27, 2011

Zij zullen niet slagen in hun plannen om planeet Aarde over te nemen. Wij zien alles wat zij doen. Wij hebben vaak kunnen verhinderen dat zij zoveel vernietiging konden veroorzaken als zij gepland hadden. Hun manier van denken is zo anders dan van de meerderheid van Aardwezens. Om hun modus operandi volledig te begrijpen, koos ik om tussen hen geboren te worden, om het van binnenuit te ervaren. Ik stond er tussen, maar was niet zoals zij. Het maakte niet uit hoezeer zij mij dit opdrongen, ik kon het nooit accepteren. Het was mijn doel om het te ervaren, maar nooit om er onderdeel van uit te maken. Helaas werd het op jou gebotvierd mijn liefste, toen ik overging naar de Geest. Dit liet zien hoe ver zulke mensen zullen gaan om te vernietigen wat zij niet onder controle kunnen houden. Laat jullie zelf niet als schapen door zijweggetjes loodsen om jullie gedachten af te leiden van jullie doel. Alles is erop gericht om jullie af te leiden van wat zij doen.

Geloof niet wat jullie op tv of in kranten verteld wordt. Dat zijn allemaal marionetten, overheerst door maar een paar. De Cabal is begonnen aan een gevecht boven hun macht, zij geloven in hun eigen propaganda. God heeft nooit iemand superieur aan een ander gemaakt, iedereen is gelijkwaardig in de ogen van het Superieure Wezen. De God van Gerechtigheid zou nooit schuldig kunnen zijn aan zo een actie. Open je voor de wezens van licht die jullie zijn. Jullie licht werd heel lang geleden gedoofd. Het is nu tijd om jullie bewustzijn, jullie kennis, macht en planeet te herstellen, vreedzaam en liefdevol. Jullie zijn van licht. Deze planeet is van jullie. Zij zal zich verbinden met alle andere planeten zodat het universum weer bijeen zal komen, om te werken en leven in harmonie. Er zijn wezens die de kennis hebben om het contact opnieuw te maken. Werkelijke vrijheid zal ervaren worden. De wereld van de Geest zal met jullie samenwerken om dit te laten gebeuren.

De Duistere Cabal geloven dat zij onoverwinnelijk zijn, dat geld alleen alles zal beheersen. Zij zullen ontdekken dat het financiële terrorisme dat zij hebben losgelaten op jullie wereld hun ondergang zal worden. Mensen doorzien hun kwaadaardige plannen. Jullie hebben pas gezien hoe zij systematisch de Moslimwereld vernietigen en het leek alsof dat van binnenuit kwam. Zij hebben zorgvuldig hun marionetten geplaatst om onrust te creëren, om de mensen aan te moedigen vrijheid te eisen; terwijl vrijheid in feite nergens bestaat. Dit gaf hen de kans om elk land over te nemen, zoals zeven jaar geleden gepland; zij zouden de olie beheersen en de controle van de mensen van elk land overnemen. Niet één land is veilig voor deze plannen, dit is een wereldwijde overname. Val niet voor de illusies die gecreëerd worden om jullie af te leiden.

Ik weet dat het moeilijk te accepteren zal zijn dat jullie hiervoor allemaal blind waren, om degenen die jullie ooit vertrouwden als marionetten van de Cabal te zien. Zij komen naar jullie toe, vragen om jullie stemmen, beloven van alles, maar leveren helemaal niets. Uiteindelijk maakt het helemaal niets uit voor wie jullie stemmen. Zij gehoorzamen allemaal aan dezelfde meesters. Het is allemaal onderdeel van de illusie waarvan jullie slachtoffers zijn. Als jullie er maar aan denken dat “niets is wat het lijkt” en alles behandelen als de fictie die het is, kun je nooit veel fout doen. Planeet Aarde behoort tot het licht; door LIEFDE – jullie grootste aanwinst – zullen jullie haar herstellen. Jullie staan op de rand van een Grote Verandering die alles zal omvatten. Niets zal blijven zoals het nu is. De corrupten zullen alles wat voor hen belangrijk is verliezen. De materiële rijkdom waar zij naar streven zal onbruikbaar en waardeloos blijken, het zal hen niet redden van hun lot. Als zij eenmaal ontmaskerd zijn, zullen zij geen plaats op Aarde hebben waar ze heen kunnen vluchten. Zij zullen de razernij van degenen moeten ondergaan die zij hebben uitgebuit. Zij zullen gerechtigheid ervaren, werkelijke gerechtigheid.

Ben je ervan bewust dat bepaalde GEBEURTENISSEN moedwillig in scene gezet worden, dit jaar en volgend jaar, om jullie af te leiden van de reële situatie waarin jullie wereld verkeerd. Luister naar degenen die de WAARHEID onderzoeken, die nu uitvloeit in alle richtingen. Mensen spreken zich uit, omdat zij niet langer kunnen leven met de misleiding waar zij onderdeel van uitmaakten; de FICTIE van de zogenoemde “Financiële Crisis”, de mythe van “Opwarming van de Aarde”, de “Dreiging van Terroristische Aanvallen”, en de ‘vijanden’ die zij bedenken, terwijl dit allemaal onderdeel was van hun grote plan om controle over de planeet te nemen. De “muziek” die werd gemaakt door en moedwillig werd gericht tot de jongeren en kwetsbaren, die onderliggende boodschappen bevat, die hen vertellen dat ze moeten doden. Dit gaat via koptelefoons direct naar de hersenen van de jongeren, en moedigt hen aan om gewelddadig te zijn en elkaar te vermoorden. Het onderwijs is alarmerend ‘verstomt’. Slimme kinderen worden eruit gepikt en ontmoedigd. Het is allemaal onderdeel van hun verschrikkelijke plannen. Jullie hebben er nog veel meer nodig om zowel te ontwaken als je bewust te worden. De boodschap komt naar buiten. Jullie moeten ontwaken voor het feit dat degenen aan de macht jullie niet zien als menselijk. Jullie zijn geen onderdeel van hun plannen, zij willen dat alleen degenen uit hun eigen bloedlijn de Aarde bevolken.

Ras of overtuiging speelt geen rol. Laat deze valse scheidingen jullie niet afleiden. Uiteindelijk zijn jullie allemaal van het Licht, of onderdeel van de Duistere Cabal. Dat is de enige echte scheiding die je moet erkennen. Kom samen in licht en liefde, kijk niet naar overtuiging of kleur. Degenen van het licht zouden geleid moeten worden door liefde. Zij zouden samen moeten komen in liefde, om het de energie van liefde mogelijk te maken de zaken te versnellen. Jullie hebben de macht om de energie van jullie wereld compleet te veranderen voor de rest van de tijd. Al degenen die na jullie komen, zullen spreken over de moed en wijsheid die jullie door deze verschrikkelijke tijden hebben geleid. Neem elke gelegenheid te baat om te luisteren naar degenen die de waarheid spreken, zij werden gekozen om jullie voorwaarts te leiden uit het duister.

Mijn liefste, je had een zeer drukke week, zowel met vervullende familieverplichtingen als met ons werk. Het Nieuwe Ochtendgloren roept. Zij zal verwelkomd worden door al degenen die de waarheid waarderen.

Mijn liefde is voor altijd van jou. Jouw aanbiddende, Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Puk


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Montague Keen,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Iedere maandagavond van 20:00 tot 20:55 uur
worden er channelings en aanverwante zaken besproken op First Contact Radio
met de Nederlandse lichtwerker Maarten Horst als presentator.