Home > Nederlands > Montague Keen, December 9, 2012

Montague Keen, December 9, 2012

Het is je verteld dat velen de Aarde al ontvlucht zijn. Ze hebben technologie die verder is dan je je voor kunt stellen. Dit is expres verborgen gehouden voor de massa. In de meeste gevallen blijven alleen de klonen achter. Veel meer hoopten te gaan maar werden geweigerd. Dit is het eindspel waarvoor je je voorbereidde. Dat de media je dit niet vertellen, betekent niet dat dit niet gebeurd. Ze hebben jarenlang goud gehamsterd als voorbereiding voor deze massale uittocht. Ze moesten voorbereid zijn voor het geval dat hun plannen voor de Nieuwe Wereld Orde niet volgens plan zouden verlopen. Omdat zovele goede mensen bereid waren informatie te delen met degenen die zo verstandig waren te luisteren en er goede nota van te nemen, werden hun plannen om de wereld over te nemen verijdeld.

Oude kennis wordt onderzocht. Het opent harten en geesten voor de waarheid. Ik heb nooit gezegd dat het gemakkelijk zou zijn. Je moet een vastberadenheid tonen om ten allen tijde voor waarheid en integriteit te staan. Zelfs de Paus gaf vorige week toe dat hetgeen de Kerk eeuwenlang geleerd heeft in feite NIET WAAR is. Dat geeft nou niet bepaald vertrouwen in zijn hele organisatie, wel? Merk op dat deze informatie NIET werd gemeld. Ik vraag me af waarom niet! De Cabal wilde nog steeds geld vangen van de massa’s die nog steeds in de Grote Mythe geloven. Allereerst moet je naar het verleden gaan om de waarheid te ontdekken. Ga daarna met vertrouwen voorwaarts, wetend wie je bent en hoe je op Aarde kwam. Mensen die in vorige levens samenwerkten werken nu opnieuw vrolijk samen om de planeet opnieuw te claimen en haar mee te nemen naar een gouden toekomst. Ieder van jullie heeft een belangrijke rol te spelen. Dat is waarom jullie zijn teruggekomen.

Ieder van jullie zal een innerlijk weten ontwikkelen dat jullie zal leiden en beschermen. Jullie zullen in staat zijn te weten wanneer jullie worden belogen; de aura van elk individu zal veranderen. Het zal voor iedereen duidelijk zijn. Alles zal precies tegenovergesteld zijn aan wat jullie momenteel ervaren. Alle door de mens gemaakte ziekten zullen spoorloos verdwijnen. Ziekten waren een enorme bron van inkomsten voor de Cabal. Het is ook een instrument om de massa’s onder controle te houden, door ze volgzaam te maken. Levens werden verpest doordat mensen elk label dat de medische wereld hen opplakte geloofden.

Ze gehoorzaamden als schapen en hun levens werden verwoest, steeds gelovend dat het voor hun eigen bestwil was.

Angst werd toegepast door de religies, de medische wereld en justitie. Wie heeft het over LIEFDE? wat de enige belangrijke ervaring is die je op Aarde zult hebben. Echte liefde, die mensen eeuwenlang verbindt, kan nooit worden uitgeroeid. Hoe lang het ook duurt voordat partners elkaar weer vinden, hun liefde sterft nooit. Het is de meest positieve en krachtige energie die er bestaat. Koester het. Schat het op de juiste waarde. Het is een buitengewoon geschenk.

De sleutel tot de toekomst is bijna binnen jullie bereik. We moeten bepaalde dingen in de juiste volgorde zetten. Alles moet op de juiste tijd op de juiste plaats zijn. We moeten geen enkele situatie verkeerd beoordelen. Je kent me, mijn lief, ik was heel nauwgezet in alles wat ik deed op Aarde. Je begreep en respecteerde dat. We doen nog steeds veel moeite om een derde wereldoorlog te voorkomen. Het is de eerste keer dat degenen die zichzelf als de Grote Machten zien onmachtig zijn gemaakt. Wanneer de mensheid en masse om vrede vraagt zal ze vrede krijgen. Het wordt tijd het Spirituele Lichtwezen te worden dat ieder van jullie is. Leer het licht in iedereen te zien, ongeacht hoe gesloten en onderdrukt men ook is. Dat is altijd een goed begin. Wanneer je terugkeert naar de Geestenwereld zul je duidelijk zien dat je niets anders dan jezelf kunt zijn. Alle valkuilen van macht en status verdwijnen zonder een spoor achter te laten. De foute waarden die jullie opgelegd werden door degenen die de controle hadden zijn betekenisloos. Zulke dingen waren bedoeld om jullie in de tredmolen van het leven te houden, met oogkleppen voor alles dat er kon zijn. Spoedig zullen jullie je over dit alles kunnen verwonderen. Het universum is klaar om jullie opnieuw thuis te verwelkomen. Aarde is maar een deel van het geheel.

Delen van jullie planeet zijn voor jullie verborgen gehouden. Er zijn enorme portalen, slechts gebruikt door de enkelen die ze gebruiken om buiten de planeet te gaan om de rijkdommen die ze met oneerlijke middelen hebben vergaard op te slaan. De meerderheid van jullie heeft geen idee wat deze infiltranten hebben gedaan, niet alleen aan jullie planeet, maar aan iedereen van jullie. Het is NU tijd voor de waarheid. Jullie zullen allemaal begeleid worden om jullie geest te openen. Vertrouw de informatie die via je hogere zelf doorkomt. Open je voor je volledige potentieel. Ieder van jullie is vol kracht: je hoeft je er maar op aan te sluiten. Alle hulp zal jullie worden gegeven om je te laten worden wie je werkelijk bent.

Weet dat er mensen zijn die zich inspannen om jullie het nodige bewijs te leveren. Ze geven hun tijd en offeren veel op om jullie de waarheid te brengen en jullie daarmee vrij te maken. Alles dat verborgen was zal onthuld worden. Zo is het beschikt. De ‘gekozenen’ hebben deze taak op zich genomen. Ze hebben jullie liefde en licht nodig. Jullie energie is nodig om het voor elkaar te krijgen. Denk aan het verbazingwekkende verhaal dat jullie aan toekomstige generaties zullen vertellen over jullie hulp bij het redden van de planeet. Ieder van jullie moet meedoen aan dit grootse project. Tezamen kunnen we niet verliezen.

Wees op alle eventualiteiten voorbereid. De Cabal zal doorgaan dingen moeilijk voor jullie te maken. Wees sterk en trouw aan jezelf. Wees altijd onbevreesd en vertrouw erop dat je op de juiste weg bent. Jullie zijn allemaal een MENSHEID, zonder afgescheidenheid, noch door ras, noch door geloof. Jullie zijn allemaal broeders en zusters die een levenservaring hebben op Aarde.

Mijn lieve Veronica, ga door met je plannen, met degenen die je lief hebt gehad voor altijd aan je zijde.

Je aanbiddende Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
 


Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!