Home > Nederlands > Montague Keen, October 9, 2011

October 9, 2011
Mijn liefste, wij hebben in het verleden gesproken over wat er zal gebeuren in de toekomst. Nu, het gebeurt nu, hoewel sommige nog steeds weigeren te erkennen wat er om hen heen gebeurt. De energieveranderingen zullen doorgaan het bewustzijn te laten stijgen en jullie zullen je, wederom, verbinden met alles dat is en altijd zal zijn. Open je geest, zoek de antwoorden die jullie nodig hebben. Jullie zullen ze vinden. Het is tijd om terug te keren naar het nest. Omstandigheden verwijderden jullie en hielden jullie onwetend over jullie ware identiteit en bestemming. Om weer één te worden met het universum is onvermijdelijk. Het moet gebeuren. Het zal gebeuren. Alles staat klaar om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het Duister is haar alles overkoepelende controle verloren. Zij ploeteren als zitten zij op het dek van een zinkend schip. Hun verwijdering is essentieel, zij kunnen niet bestaan in liefde en licht. De rol die zij spelen op het wereldtoneel moet stoppen. De valse persoonlijkheden die zij aan de massa laten zien zullen onthuld worden. De massa ontwaakt voor het licht, zij vinden hun stem terug. Zij komen samen als één; door dit te doen creëren zij de energie zodat de grote veranderingen kunnen plaatsvinden. Houd altijd in gedachten dat dit jullie planeet is. Jullie kiezen er nu voor terug te keren naar het licht. Het kan vreedzaam gebeuren, jullie kracht zit hem in de aantallen. Het Duister zal verkruimelen, zij kunnen niet bestaan zonder jullie; terwijl jullie hen niet nodig hebben. Dit feit wordt jullie duidelijk nu jullie samenkomen om terug te eisen wat van jullie is.

Er zal turbulentie zijn als Aardveranderingen plaatsvinden. Weet dat wat zal gebeuren, moet gebeuren. Wij zullen, zoveel mogelijk, alles verhinderen wat de Duisteren kunnen doen om angst te veroorzaken. Zij kunnen zich nergens verbergen, daar hebben wij voor gezorgd. Nu meer van jullie begrijpen wat er werkelijk aan de hand is, zullen jullie zien dat de politie en legers ontwaken voor het feit dat zij verantwoordelijk zijn voor het proberen te vernietigen van hun eigen mensen. Zij zullen ook bij de massa gaan horen. Het Duister zal de ondersteuning verliezen die hen aan de macht hield. Mensen zullen de propaganda gaan doorzien. Zij zullen zich realiseren dat zonder hun ondersteuning, het valse monetaire systeem van de Duisteren zal falen. Dat zal ontmaskerd worden. Zonder dat, zijn zij helemaal niets. Alle hulp die jullie nodig hebben is beschikbaar voor jullie. Aan jullie zal technologie gegeven worden die enorm belangrijk is voor jullie en die op dit moment buiten jullie begrip valt. Leven op Aarde zal totaal anders zijn als de controle opgeheven is. De paniekzaaierij zal stoppen en de machtswellustelingen zullen zichzelf ontmaskerd zien. Feit is dat hun ongegronde geloof in hun stammensuperioriteit de chaos heeft veroorzaakt waar jullie je nu in bevinden. Tegen hen zeg ik dat hun einde nabij is.

Tegen de massa zeg ik, ga voorwaarts met vrede in jullie harten en jullie zullen de Aarde erven. Jullie zullen alle gifstoffen moeten verwijderen die jullie Aarde en jullie voedselvoorraad schade toebrachten. Wij zullen jullie nieuwe manieren laten zien om al jullie moeilijkheden te overkomen. Er is niets dat niet overwonnen kan worden.

Hoed je voor valse goden die proberen de controle te krijgen. Zij zullen veel beloven, maar weet dat zij jullie als slaven willen. Trap er niet in. Velen doen zich ook voor als grote meesters, etc. Het is vaak hun eigen ego dat aandacht wil. Wij hebben geen meesters hier. Wij hebben grote geesten uit het verleden die het leven op Aarde ervaren hebben met alle testen en beproevingen, en die het beste weten hoe zij jullie kunnen helpen.

Liefde en waarheid zijn wat jullie het hardst nodig hebben. Het was niet gemakkelijk te krijgen, maar dat alles zal veranderen als goede mensen samenkomen.

Wij hebben gasten liefste, die ver gereisd hebben om jou te helpen. Je moet aandacht aan hen besteden. Vertrouw erop dat alles onder controle is. Leer alle oprechte hulp te accepteren die wordt aangeboden, omdat je moeite hebt alles bij te houden wat van jou verwacht wordt. Het zal goed zijn als wij onder jullie zijn. Dan kunnen wij persoonlijk al diegenen bedanken die hielpen bij het brengen van de waarheid naar de mensen. Wij omringen jullie allemaal met liefde en licht.

Mijn liefste, ik ben altijd aan jouw zijde zoals ik blijf bewijzen. Ik blijf jouw aanbiddende echtgenoot, Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Puk
Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Montague Keen,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Iedere maandagavond van 20:00 tot 20:55 uur
worden er channelings en aanverwante zaken besproken op First Contact Radio
met de Nederlandse lichtwerker Maarten Horst als presentator.