Home > Nederlands > Montague Keen, 8 oktober 2017

Montague Keen, 8 oktober 2017

Het feit te moeten erkennen dat de mensheid sinds de Concilie van Nicea systematisch wordt aangevallen is niet gemakkelijk. Ik zeg jullie dat het bewijs hiervan overal om je heen te vinden is, los van het feit dat wat jullie werd verteld over de mythische figuur Jezus, geboren in Nazareth, nooit heeft plaatsgevonden. De echte Jezus Christus leefde 350 jaar eerder. Hij is nooit aan het kruis gestorven, maar is naar de Hemel geascendeerd. Alles wat het Vaticaan jullie heeft verteld is zeer zeker onwaar. Het ‘verhaal’ van het Vaticaan heeft, bijna 2000 jaar geleden, de geest van de mens verstrikt, want zij hadden geen toegang tot informatie zoals jullie dat vandaag de dag hebben. Het Christendom is op leugens gebaseerd. Het bewijs hiervan is voorhanden. Dit werd gedaan om miljoenen mensen weg te vagen en jullie tot op de dag van vandaag in gijzeling te houden.

Een andere misdaad tegen de mensheid die door het Vaticaan werd begaan, was het afromen van alle meest intelligente zielen voor het priesterschap. DIT ZORGDE ERVOOR DAT DE MEEST SLIMME ZIELEN ZICH NIET ZOUDEN VOORTPLANTEN. Ze stonden onder controle van het Vaticaan. Hoe slim was dat, mijn vrienden. Het Vaticaan controleerde alle grote denkers en hierdoor waren ze in staat de mensheid te controleren. Het Vaticaan is een Zionistische organisatie die zich achter de sluier van het Christendom schuilhoudt. Het is kwaadaardig tot op het bot. De vernietiging van de mensheid was al die jaren geleden al haar doel en is dat nog steeds.

Kijk naar degenen die zichzelf JODEN noemen. Ze maximaliseerden hun slimme kinderen, ze zorgden voor hun succes. Dit is de reden waarom bijna alle slimme wetenschappers, of dat nu in de geneeskunde is of in het zakenleven, allemaal Jood lijken te zijn. Dit werd door het Vaticaan zo bedacht. Het gehele menselijk ras is haar slachtoffer geweest.

De Jezuïeten zijn een Joodse organisatie die zich achter het masker van vroomheid en gebed verschuilt. Niets ligt verder bij de waarheid verwijderd. Het Vaticaan is de zetel van het kwaad op Aarde. Dat is het altijd al geweest. Dit hebben ze goed voor jullie verborgen weten te houden. Nu dienen, terwijl jullie de waarheid ontdekken, onaangename feiten onder ogen te worden gezien. De hele wereld is door het Vaticaan voor de gek gehouden. WANNEER JULLIE DE LICHAMEN VAN ALLE ONSCHULDIGE KINDEREN ONTDEKKEN, DIE IN HET VATICAAN DOOR OFFERING AAN MOLOCH ZIJN VERMOORD, DAN ZULLEN JULLIE MET AFSCHUW WORDEN VERVULD. DIE KLEINE LICHAMEN LIGGEN OVERAL IN HET VATICAAN VERBORGEN. Dit is de reden waarom ze Vaticaanstad met ijzeren vuist beheren zodat hun zondes/misdaden tegen de mensheid HUN KLEINE GEHEIM blijft. Hoeveel van jullie hebben ooit de werkelijke geschiedenis van het Vaticaan en de Rooms Katholieke Kerk onderzocht? Het zal al diegenen onder jullie shockeren die aan hun propaganda ten prooi zijn gevallen. De mensheid zal overleven, ondanks het Vaticaan; haar dagen zijn geteld.

De cabal worstelt om te overleven. Jullie kunnen zien hoe valse vlag-gebeurtenissen steeds frequenter worden. Dat het valse vlaggen zijn wordt iedere dag steeds duidelijker. Het verlangen van de cabal om Amerika over te nemen wordt iedere dag steeds wanhopiger. Hun wens om de mens haar wapens af te nemen, zodat ze zich niet kan beschermen, is voor de cabal van uitermate groot belang geworden. Ze zetten zelfs de idioten van Hollywood in om jullie te proberen over te halen je recht op te geven om een wapen te bezitten. Jullie weten diep vanbinnen dat op het moment dat jullie je wapens inleveren, Amerika de sigaar is. De cabal wil Amerika voor zichzelf hebben. Ze hebben geen enkel respect voor het Amerikaanse volk, die ze zien als niet meer dan een surplus van wat ze nodig hebben. Een overname, waar het volk zich nog niet van bewust lijkt te zijn, heeft in Amerika echter al plaatsgevonden; haar Regering staat niet in dienst van het Amerikaanse volk. Haar loyaliteit is gericht naar een ander land en de Regering dient als instrument in het overdragen van Amerika aan deze buitenlandse macht. Het zijn VERRADERS en ze dienen als zodanig te worden gezien.

Leer jezelf te beschouwen als onderdeel van het menselijk ras, trots op wie jullie zijn, wat jullie afkomst is, etc., wanneer nodig samen pal staand tegenover de vijand van de mensheid. Treed uit je kader: stop te spreken als een leraar, een dokter, een boer, een politicus en spreek, wanneer de situatie erom vraagt, als een menselijk wezen. Jullie werden binnen kaders gedwongen OM JULLIE MACHT TE VERKLEINEN. Het is een slimme tactiek, maar het is een tactiek die jullie dienen te herkennen omdat het jullie in ketenen houdt. Wees te allen tijde bereid als EEN te staan wanneer de situatie erom vraagt. Jullie winnen deze overlevingsstrijd door alles bloot te leggen wat jullie in ketenen heeft gehouden. Jullie hebben alles wat de cabal heeft ingezet overleefd. Minder bekwame mensen zouden al hebben opgegeven, maar jullie verbinden je met wie je bent en waarom je in deze tijd op Aarde bent. Geloof in jezelf en jullie zullen slagen, waarbij jullie verder zullen gaan om een betere toekomst voor de gehele mensheid te creëren. Onthoud altijd dat een in het nauw gedreven dier het meest gevaarlijk is, dus wees te allen tijde waakzaam.

De tijd is gekomen om alles wat duister en corrupt is van de Aarde te verwijderen. Laat jezelf niet door kerk of staat voor de gek houden. Die duistere dagen zijn voorbij. Het is tijd om moed te tonen en samen pal te staan om een rechtvaardige wereld te creëren voor iedereen. Bid alsjeblieft dat alles wat voor deze tijd in stelling werd gebracht, zich zoals gepland zal voltrekken.

Nostradamus schreef 350 jaar geleden over deze tijd: “Nu is het aan jullie om die plannen ten uitvoer te brengen”. De cabal is volledig op de hoogte van dergelijke plannen, dus zij heeft stappen genomen om te proberen te verhinderen dat deze plannen hun vruchten afwerpen. Terwijl jullie werden verleid om TV, sport en muziek te kijken, was de cabal druk bezig om te proberen te voorkomen dat het menselijk ras zich uit haar ketenen zou bevrijden. Binnenkort zullen jullie op een dag duidelijk kunnen zien hoe de mensheid in iedere val is getrapt die de cabal voor haar heeft opgezet. Wees nu bereid, terwijl jullie jezelf bevrijden, om samen te werken. Help degenen die als doel hebben de mensheid te bevrijden, maar die over de hele wereld door de cabal werden opgesloten. Vraag in gebed dat de waarheid naar buiten mag komen.

Bekommer je om elkaar. Loop er niet met een boog omheen. Niemand is een eiland. Jullie hebben elkaar nu meer dan ooit nodig. Bevrijd jezelf door de ketenen van staat en religie te verwijderen. Verbind je met vreugde in je ziel en liefde in je hart opnieuw met de Bron.

Bid voor het overleven van de mensheid en de verwijdering van alles dat corrupt is. Bid voor Dave McCann, wiens onschuld door ons, aan deze kant van het leven, bevestigd is. Bid voor al diegenen zoals Dave, die over de hele wereld door de cabal werden opgesloten. Ze hebben jullie hulp nodig.

Mijn lief, het is waarachtig een strijd om te overleven. De schade aan je eigendom werd aangebracht om je bang te maken, om je tot stoppen te dwingen. Te weten dat er overal om je heen entiteiten zijn die dingen beschadigen, is moeilijk.

Wees sterk, lieverd. Je weet dat je dat bent.

Altijd, je aanbiddende,

Monty

Justice for Dave McCann. Irishman framed in California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFundingWebsite: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob/MarjaJe kunt Paypal gebruiken een bijdrage te doneren aan de Stichting
om te helpen het nieuwe Centrum in Ierland te realiseren.
Iedere financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.
Paypal

Of anders kun je onderstaande bankcodes gebruiken:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

Let op! Voor betalingen vanuit Nederland, kies voor Wereldbetalingen (i.p.v. Europese betalingen).
Omdat Engeland nog eigen valuta heeft wordt de IBAN niet herkend bij de keuze: Europese betalingen.

Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!