Home > Nederlands > Montague Keen, 7 juni 2015

Montague Keen, 7 juni 2015

Veronica, mijn lief, het was een genoegen om je met gelijkgestemde mensen te zien die begrijpen waar we mee bezig zijn. De informatie die gedeeld werd was bedoeld om gedeeld te worden. Je kon deze steun gebruiken omdat er een duivels plan is opgezet om je te isoleren. Ja, mijn schat, ik kan bevestigen dat je een Hoeder van de Aarde bent; een van de 12 op Aarde, zoals ik een van de 12 ben aan deze kant van het leven. Dit is waarom je zoveel weerstand ontmoet met betrekking tot wat je doet. We hebben elkaar niet toevallig ontmoet. Jij en ik, evenals die ene die voor dit moment zonder naam blijft, hebben vele levens samengewerkt. Niets gebeurt toevallig. Jouw strijd om te overleven is moeilijk om mee om te gaan, maar je zult niet falen in ook maar iets waarvoor je op Aarde kwam om te doen. Goede mensen zijn naar voren getreden om te helpen. Zij begrijpen de energie in ons huis en onze tuin. Het was slim van je, mijn lief, die vrouw niet toe te staan binnen te dringen in ons huis. Haar bedoeling was je kwaad te doen.

Jullie wereld is een aaneenschakeling van pogingen een Derde Wereldoorlog te starten. Als gevolg daarvan lijden de mensen. De aartsvijanden van de mensheid worden ontmaskerd. Ze kunnen hun duivelse plannen niet langer verbergen. Wij, aan deze kant van het leven, schijnen een licht op hun aanvallen. Ze zullen niet slagen maar ze zullen vele doden en veel lijden veroorzaken, omdat ze hun plannen er door willen drukken. Ze horen niet op Aarde thuis. Vergeet dat nooit. Velen van hen bereiden zich voor om te vertrekken voor het geval dit haastig zou moeten. Ze willen een derde Wereldoorlog omdat het hun enige redding is. Vergeet nooit dat degenen die oorlog willen verbonden zijn met degenen die de eerste en tweede Wereldoorlog hebben opgezet. Ze zaaiden dood en verderf op jullie wereld. Ze kunnen niet overleven zonder de ANGST en het lijden van de mensheid, in het bijzonder van hen die onschuldig zijn. Ze zijn actief betrokken bij satanisch misbruik. Het is voor hen de zuurstof van het leven. Bescherm de onschuldigen tegen dergelijke mensen. Het gebeurt overal om jullie heen, iedere dag. Jullie willen het alleen niet onder ogen zien. Velen worden vermoord en jullie knijpen een oogje dicht. Niemand van jullie is veilig voor deze aanvallers. Eens kunnen ze voor jou komen.

Waar zul je de waarheid vinden? Zeker niet op de televisie of in de kranten, aangezien ze gewend zijn om jullie in het ongewisse te laten wat betreft hun daden. Ze beloven alles maar geven niets, behalve meer schulden aangezien ze de armoede onder de families vergroten. Jullie werken steeds harder en zijn steeds slechter af omdat de regeringen de kosten in levensonderhoud steeds maar verhogen. Het is allemaal onderdeel van het plan de mensheid te vernietigen. Terwijl de mens strijdt om te overleven, ziet hij niet wat de cabal in werkelijkheid doet. Accepteer dat wanneer jullie allemaal eensgezind samenwerken, jullie de ware kracht hebben de nodige veranderingen te bewerkstelligen die nodig zijn voor de overleving van de mensheid.

Geld werd gecreëerd om de Mens voor altijd in de tredmolen van het leven te vangen. Het is corruptie van de bovenste plank. De meerderheid lijdt door toedoen van de corrupte bankiers. Ik beloof jullie dat dit alles zal stoppen zodra de Mens wakker wordt en zijn eigen macht inziet om NEE te zeggen. Wees niet afhankelijk van die bankiers die jullie met minachting bekijken. Ze overleven op jullie lijden.

Het tij is aan het keren voor ze. Ze moeten zich nu bezinnen op de mogelijkheid van MISLUKKING; en dat is, lieve vrienden, iets wat ze nooit, geen enkel moment voor mogelijk hebben gehouden. Omdat de Mens zijn ogen opent en duidelijk ziet wat de mensheid door de enkeling werd aangedaan, weten ze dat hun enige hoop op overleving een derde Wereldoorlog is. Dus is mijn vraag: wie heeft werkelijk de macht? Wanneer jullie weigeren oorlog te accepteren, zijn ze UITGESPEELD; voor het oog van iedereen ontmaskerd. Je ziel is meer waard dan zij allemaal bij elkaar. Verkoop je ziel niet ten bate van hun overleving.

Voordat de mensheid werd overgenomen, begreep men hoe het universum werkte. Men begreep de natuur en haar wetten. De geest was sterk en men wist hoe die moest worden gebruikt om de mensheid te perfectioneren. Dit alles werd toegeëigend door degenen die de Aarde betraden en besloten haar voor zichzelf in te nemen. Ze creëerden religies en afscheiding om ANGST en wantrouwen te scheppen, als hinderlaag om de Mens voor zich te laten werken als dienaar. Dit werkte naar alle tevredenheid totdat de Mens begon vragen te stellen en zich afvroeg waarom zo weinigen de macht hebben over zo velen. Het was niet logisch.

Mijn eigen familie poogde een geloofssysteem op mij over te brengen dat ik nooit heb kunnen accepteren. Ik weigerde ervan deel uit te maken. Iedereen heeft de plicht voor zichzelf te beslissen. Wordt verantwoordelijk voor jezelf. Doe je eigen onderzoek en neem je eigen beslissingen wat betreft het leven op Aarde. Wees nooit verantwoordelijk voor het beschadigen van een ander menselijk wezen, noch door gedachte, woord of daad. Help elkaar de geduchte aanvallen van de duistere cabal te overleven en jullie zullen overleven. Alle hulp die jullie nodig hebben zal, wanneer de tijd daar is, voor jullie beschikbaar gemaakt worden. Jullie hoeven niet meer lang te wachten.

Ik vraag jullie Liefde en Licht te sturen naar ROME en haar leylijnen en obelisken om zo te verhinderen dat ze de controle over de mensheid overnemen. Ze hebben niet het beste met jullie voor. Hun subtiele woorden zijn leeg. Hun bedoelingen zijn inderdaad heel obscuur. Veronica had het geluk uit de eerste hand te kunnen spreken met goedwillende zielen die begrijpen wat er gaande is. Ze werken ten bate van jullie. Het was heel verhelderend voor haar. Een oorlog werd gevoerd en velen lieten het leven omdat een bepaald land wilde vasthouden aan een heel belangrijk leylijnenknooppunt, zodat de goede energie niet vrijgemaakt kon worden ten behoeve van de mensheid. Ze dumpen er nu allerlei chemisch afval en troep op. Wordt het plaatje nu duidelijk genoeg voor jullie wat betreft het belang van leylijnen? Neem jullie leylijnen terug. Ze behoren aan jullie toe, niet aan de cabal.

Ja, mijn lief, je was in gevaar toen die vrouw vorige week je huis probeerde binnen te dringen. Ze kwam om je schade te berokkenen maar we waarschuwden je voor het dreigende gevaar en je weigerde haar toegang te verlenen. Je moet op je hoede zijn voor dergelijke gebeurtenissen. Je dient je missie te vervullen samen met hen die geselecteerd zijn om naast je te werken. Je hebt de gebeden van de mensheid nodig om ze tegen de duistere kant te beschermen. Het Gouden Tijdperk heeft de medewerking van de mensheid nodig om van start te gaan.

Mijn lieve Veronica, zorg goed voor jezelf. Wees lief voor jezelf en wees klaar om direct in actie te komen wanneer we je nodig hebben.

Altijd, je aanbiddende,

Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob/MarjaJe kunt Paypal gebruiken een bijdrage te doneren aan de Stichting
om te helpen het nieuwe Centrum in Ierland te realiseren.
Iedere financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.
Paypal

Of anders kun je onderstaande bankcodes gebruiken:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

Let op! Voor betalingen vanuit Nederland, kies voor Wereldbetalingen (i.p.v. Europese betalingen).
Omdat Engeland nog eigen valuta heeft wordt de IBAN niet herkend bij de keuze: Europese betalingen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!