Home > Nederlands > Montague Keen, 31 mei 2015

Montague Keen, 31 mei 2015

IN EEN TIJD VAN UNIVERSEEL BEDROG IS HET VERTELLEN VAN DE WAARHEID EEN REVOLUTIONAIRE DAAD.
George Orwell

Zij die heersen terwijl ze in de schaduw vertoeven, veroorzaken chaos in Europa. Wees ervan verzekerd dat dit altijd hun PLAN is geweest. Ze geven niet om het lijden van de ongelukkige mensen die op de roerige zeeën sterven: ze zijn door geen enkel land gewenst. Bestudeer wat door de heersende klasse werd gedaan om in de eerste plaats in die landen chaos te veroorzaken. WIE DE CHAOS VEROORZAAKT heeft die volgde op de inval in deze landen. Alles was GEPLAND, tot in het kleinste detail.

Ze willen niet dat de Engelse, Ierse, Franse, Duitse en Italiaanse volken overleven. Ze willen dat deze hun raciale identiteit verliezen. “Het Plan” is om alle vormen van nationale identiteit te vernietigen; om zoveel mogelijk mensen te vernietigen zodat alleen de sterksten de chaos, waar de Europese landen met opzet in zijn gestort, kunnen overleven.

Dit is de meest ernstige situatie waar jullie mee te maken hebben gekregen; en jullie zullen het het hoofd moeten bieden, sneller dan jullie denken. Zij die plannen de mensen tegen elkaar uit te spelen, leunen achterover en genieten van de chaos, hopend dat vele levens afgebroken zullen worden. Ze zijn niet van jullie wereld maar ZE GEBRUIKEN JULLIE om hun wensen uit te voeren. Ze spreken in jullie benarde situatie zulke ‘vriendelijke’ en ‘begripvolle’ woorden tegen jullie uit, terwijl ze er ondertussen van genieten hoe gemakkelijk jullie te manipuleren zijn.

Ik vraag jullie om alle etiketten te verwijderen en de zaken te zien zoals ze zijn, niet zoals de propaganda jullie vertelt hoe het is. Jullie wereld wordt overal om jullie heen vernietigd. Vertrouw je eigen onderzoek. Doe een stap achteruit wat betreft de propaganda, want het zijn totale leugens. Gaan jullie in actie komen om te voorkomen dat jullie nalatenschap overal om jullie heen vernietigd wordt?

Ze vernietigen elk bewijs van jullie WARE GESCHIEDENIS wanneer hun legers een land binnenvallen. Hen wordt OPGEDRAGEN allereerst de oudheidkundige artefacten en gebouwen te vernietigen, elk stuk bewijs dat in vervlogen tijden beschaafde mensen daar ooit gewoond hebben; voor de inval door degenen die jullie alles af willen nemen. ‘Mindcontrol’ was hun wapen en jullie zijn in al hun tactieken getrapt. Religie is hun meest succesvolle wapen geweest.

Op de 24e September, zal het hoofd van de Religieuze Mindcontrol bij de Verenigde Naties een ontmoeting hebben met het hoofd van de Verenigde Staten om jullie toekomst te bepalen. Hebben jullie hiermee ingestemd? Hebben jullie überhaupt enige ruggengraat? Trap niet in de VAL om bij jezelf te denken dat je niets kunt doen. Geloof me, jullie zijn tot veel in staat. NEE is een eenvoudig drieletter woord, dat jullie niet vaak genoeg gebruiken. Jullie kunnen niet de overname van jullie wereld waarnemen en dan geen vinger uitsteken.

Ze zijn eveneens voornemens geld af te schaffen, zodat alleen een chip zal bepalen of jullie eten kopen of niet. DIT IS DE TOTALE CONTROLE VAN DE MENSHEID. ZE ZULLEN JULLIE HIERVAN EEN PRACHTIG BEELD SCHETSEN OM DE ONDERGESCHIKTEN ERVAN TE OVERTUIGEN DAT HET VOORDELEN HEEFT OM NIET MEER MET GELD OM TE HOEVEN GAAN. Maar niets dat ze ten behoeve van jullie naar voren brengen zal jullie op welke manier dan ook helpen. Alleen zij zijn in staat lief naar jullie te lachen terwijl ze het mes in jullie hart steken. Ze zien jullie niet als gelijken……..en dat is waar het om gaat.

Jullie vechten nu voor je uiteindelijke overleving, dus er is geen tijd te verliezen. Kijk met mededogen naar hen die vandaag de dag op de zeeën worstelen. Vandaag zijn zij het, morgen hoogstwaarschijnlijk jullie. De verwoesting van jullie wereld voltrekt zich overal om jullie heen. Wat doen jullie om dat te voorkomen? Als jullie hun duivelse plannen eens doorzagen, zoals wij dat aan deze kant van het leven kunnen, zouden jullie niet zo meegaand zijn. Jullie bevinden je in een nijpende situatie. Jullie zijn allemaal Palestijnen en jullie zullen, als de zaken zo doorgaan als ze nu doen, hetzelfde lot ondergaan als zij.

Mensen over de hele wereld riskeren hun levens om jullie de waarheid te brengen met als doel jullie de weg vooruit te laten zien. Wat ben jij bereid te doen? Jullie kunnen deze strijd winnen. Neem de beslissing om nooit op geen enkele manier aan de overname van jullie wereld mee te werken. Ze kunnen dit niet zonder jullie hulp. Verbind je met het Opperste Wezen, de Bron. Omzeil de tussenpersonen; die waren als kunstgreep ingezet om jullie te controleren. Jullie zijn machtige wezens van Licht, wiens Licht gedoofd is door religie. Het is tijd dat Licht te laten stralen aangezien het de duivelse duistere machten die jullie onderdrukken zal blootleggen.

Jullie leven in een wereld van overvloed maar jullie hebben je hebzuchtige onderdrukkers toegestaan dat van jullie af te nemen. Jullie zijn met velen, zij met een paar. Vergeet dat nooit. Ik heb jullie altijd verteld dat ze uiteindelijk terug zouden moeten keren naar waar ze vandaan kwamen en dat alleen de allerslechtste tot het einde zouden blijven. Hun tijd raakt op. Ze hebben elk land en iedere machtsstructuur op Aarde geïnfiltreerd. Ze controleren en zijn de raadgevers van hun marionetten. Hun tentakels zijn overal zichtbaar. Ze zijn heel slim maar ze zijn HET DUISTERSTE KWAAD.

Wij aan de kant van de geestenwereld van het leven, evenals jullie vrienden van andere planeten zullen naast jullie staan om je hier door heen te leiden. Alle technologie die jullie nodig zullen hebben om te herstellen en te genezen, zal voor jullie beschikbaar zijn. Jullie zullen dan in een positie komen waarin jullie een wereld van overvloed voor iedereen kunnen creëren. Wanneer jullie overgaan naar de Geestenwereld zal alles duidelijk worden. Het is stuitend om de kwaadaardige corruptie te zien terwijl de mens temidden van de chaos blijft worstelen om te overleven.

Visualiseer een vreedzame wereld en maak het waar. Iedere gedachte heeft zijn eigen energie.

Mijn lief, je hebt op iedere manier veel te verduren. Wij werken met je samen om ervoor te zorgen dat de zaken zo lopen zoals zou moeten.

Voor altijd, je aanbiddende,

Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: MarjaJe kunt Paypal gebruiken een bijdrage te doneren aan de Stichting
om te helpen het nieuwe Centrum in Ierland te realiseren.
Iedere financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.
Paypal

Of anders kun je onderstaande bankcodes gebruiken:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

Let op! Voor betalingen vanuit Nederland, kies voor Wereldbetalingen (i.p.v. Europese betalingen).
Omdat Engeland nog eigen valuta heeft wordt de IBAN niet herkend bij de keuze: Europese betalingen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!