Home > Nederlands > Montague Keen, 3 juli, 2016

Montague Keen, 3 juli, 2016

De strijd om waarheid en gerechtigheid is een felle strijd, die wordt uitgevochten op straat, in de huizen en in de politieke partijen in Engeland, en het is een kwaadaardige geworden. Het verraad is schaamteloos en van tevoren goed gepland. Eenieder met ook maar een beetje intelligentie kon dit zien. Hoe kan iemand ooit worden gevraagd om zo een verachtelijke man te vertrouwen, ongeacht de verhalen waar hij mee komt. Er is geen twijfel mogelijk; hij is wat hij is en hij heeft gedaan wat hij heeft gedaan. Michael Gove was de GEREGISEERDE TEGENKRACHT DIE DEED ALSOF HIJ VOOR BREXIT WAS, terwijl niets verder bezijden de waarheid bleek te zijn. Dit is waarom hij zijn inbreng onmiddellijk moest laten zien, voor het geval Boris Johnson de leiding zou nemen *). Ik waarschuw jullie dat jullie dergelijk verraad in ieder land kunnen zien dat het aandurft de controle terug te nemen van de onbekenden die jullie levens vernietigen, evenals jullie geschiedenis en die jullie wetten opdringen zonder dat jullie regeringen worden geraadpleegd.

De jongeren hebben nooit iets anders gekend. Ze weten niet wat het is om als burgers te leven in een land met zijn eigen geschiedenis, tradities, cultuur, enz. De EU heeft alles en iedereen in een smeltkroes gegooid. Het heeft onder dwang andere culturen geïntroduceerd die botsen met jullie eigen om zo chaos en verwarring te veroorzaken. Deze naamlozen die deze EU besturen blijven anoniem, kwaadaardig, machtig en vastbesloten om hun plannen voor de vernietiging van Europa ten uitvoer te brengen; plannen die in 1925 zijn bedacht. Het maakt allemaal onderdeel uit van hun intentie om jullie wereld over te nemen.

Het is hartbrekend om te zien wat ze onder EU-wetgeving hebben gedaan om Ierland te vernietigen. De Ierse regeringen zullen zich moeten verantwoorden voor het in stand houden hiervan en toe te staan dat hun heilige land ontheiligd werd. De Ieren werden gehersenspoeld zodat ze de onwettige wetten van de EU gehoorzaamden. Politieke partijen dienen iets uit het donkere verleden te worden. Zij zijn verantwoordelijk voor de chaos waarin jullie wereld zich vandaag de dag bevindt. Jullie dienen enkel en alleen mensen te verkiezen die te vertrouwen zijn, dus als ze niet aan de verwachtingen kunnen voldoen, dienen ze snel te worden verwijderd. Wees voorzichtig wat betreft wie je vertrouwt, aangezien fouten zeer kostbaar kunnen zijn. Ik hoop dat het Amerikaanse volk serieus nadenkt over haar eigen toekomst en dat van haar land, vóórdat ze haar stem uitbrengt. Je stem uitbrengen draagt een enorme verantwoordelijkheid voor je land en voor je medemens met zich mee. Dat moet niet te licht worden opgevat.

Jullie wereld staat aan de vooravond van een Nieuw Tijdperk. Jullie kunnen jezelf niet veroorloven bagage met je mee te dragen uit de donkerste periode die jullie wereld heeft gekend. Wanneer toekomstige generaties naar deze periode terugkijken zullen ze zich afvragen hoe jullie hebben kunnen overleven, aangezien alles tegen jullie was gekeerd. Het is pas wanneer jullie overgaan dat de verschrikkelijke corruptie in haar enorme omvang overzien kan worden. Alhoewel jullie weten dat het bestaat, is het onmogelijk te begrijpen hoeveel er tegen de gewone mens wordt opgezet. De rovers hebben alles ingepikt, alleen kruimels voor de mensen overlatend om op te overleven. Alles dat van jullie was werd jullie afgenomen. Wees je er ten zeerste van bewust dat ze bang zijn dat jullie ooit ontwaken voor wat ze jullie hebben aangedaan. Zij vertegenwoordigen maar 1% en jullie de machtige 99%. Ze verheerlijken OORLOG om er zo voor te zorgen dat het moorden doorgaat en dat de achterlijken naar voren treden om als kanonnenvoer te dienen. Zullen ze het ooit leren?

Wees moedig, mijn vrienden. Dit is jullie grote kans om alles terug te nemen wat jullie werd ontnomen. Jullie zijn in staat om alle corruptie, in het bijzonder die in het bankwezen, de religie en de politiek te verwijderen. Het onderwijs dient aangepakt te worden, aangezien de uitholling van het onderwijssysteem al jaren lang gaande is. Jullie kinderen zijn niet geschoold, het zijn gehersenspoelde marionetten die hun meerderen en alle wetten die hen opgelegd worden gehoorzamen. Jullie weten allemaal wat de kern van de problemen is en wie er verantwoordelijk voor is. Neem verantwoordelijkheid voor je eigen beslissingen, zonder inmenging van de Cabal.

Moedig andere naties aan moed te vatten om zich te verenigen en zich eveneens uit de EU terug te trekken. Dit zal een sneeuwbaleffect hebben en in korte tijd zal de EU niet meer bestaan en zal het leven in Europa weer vrij zijn van corruptie en de angst die met deze corruptie gepaard gaat.

Hoe jullie met de volgende paar maanden omgaan zal bepalen hoe jullie toekomst eruit zal zien. Wees moedig en ga in vertrouwen voort, in de wetenschap dat dit je ware pad is. Het succes zal met jullie zijn. Het leven op Aarde zal drastisch veranderen wanneer de corrupten uit de macht zijn gezet. Ze weten dat hun dagen zijn geteld, maar ze blijven doorvechten voor iedere laatste kruimel die ze jullie kunnen ontnemen. Hun HEBZUCHT is legendarisch en kent geen grenzen. Het maakt dat ze elkaar wantrouwen terwijl ze grijpen wat ze kunnen. Er bestaat geen eer onder dieven.

Wees sterk en buig niet voor de druk die jullie wordt opgelegd om je stem vóór vrijheid en vrede tussen iedereen terug te trekken. Dit is het uur van de waarheid.

Mijn lief, je longen zijn een beetje tot rust gekomen, maar ze hebben verzorging en aandacht nodig. We proberen de hindernissen te overwinnen, hoewel ze enorm lijken. We zullen een weg voorwaarts vinden, wees daarvan verzekerd.

Altijd, je aanbiddende,

Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob/Marja

*) Hier wat meer over het verraad van Boris Johnson door de Engelse Minister van Justitie, Michael Gove.
Je kunt Paypal gebruiken een bijdrage te doneren aan de Stichting
om te helpen het nieuwe Centrum in Ierland te realiseren.
Iedere financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.
Paypal

Of anders kun je onderstaande bankcodes gebruiken:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

Let op! Voor betalingen vanuit Nederland, kies voor Wereldbetalingen (i.p.v. Europese betalingen).
Omdat Engeland nog eigen valuta heeft wordt de IBAN niet herkend bij de keuze: Europese betalingen.

Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!