Home > Nederlands > Montague Keen, 26 april 2015

Montague Keen, 26 april 2015

IERLAND / ENGELAND

Jullie leven in wat interessante en enerverende tijden zullen worden. Jullie maken Energie / Waarheid vrij door de leylijnen. Het komt allemaal boven. Jullie hebben jullie levens in gevangenschap geleefd in een controlesysteem dat uitermate goed verborgen was maar zichzelf liet zien als allemaal LIEFDE en LICHT. Niets was verder bezijden de waarheid. Veronica en ik hebben met jullie onderzocht hoe Ierland het centrum van jullie beschaving was voordat het met geweld werd overgenomen door Rome. Het bewijs is overal.

HOE DE BIJBEL EEN IERS BOEK IS DAT VERANDERD EN AANGEPAST WERD DOOR ROMEINSE VERTALERS is een boek geschreven door CONOR MAC DARI.

"De Bijbel is een Iers boek uit pre-Roomse tijden en een regelrechte diefstal zonder erkenning van de Ierse Kerk van IESA”

“Het bedrog is nog steeds gaande en het grote geheim wordt angstvallig bewaard door de Roomse kerk en Britse priesters in het algemeen, maar meer in het bijzonder voor het Ierse volk die zo enorm hebben geleden onder deze twee tegengestelde krachten.”

“Het is verbazingwekkend dat wat nu zo duidelijk frauduleus blijkt te zijn, zo lange tijd aan ontdekking heeft kunnen ontsnappen.”

“Het vereiste een waar inzicht in het verleden van Ierland en in de kwaadaardige intriges van de Roomse en Britse pastoraten en de rol die gespeeld werd bij het creëren van gebeurtenissen met gedenkwaardige gevolgen in wereldzaken. Om deze feiten te verbergen voor het nageslacht, namen ze hun toevlucht tot HET VERVALSEN VAN DE GESCHIEDENIS VAN DE WERELD waarvoor ze een web van LEUGENS en VERZINSELS in de plaats zetten.”

“De ingewijden in Brits Staatsmanschap en de Kerktop evenals zij van de Roomse kerk in Engeland en Ierland, zijn zich ongehinderd bewust van deze waarheid en bewaken zorgvuldig het geheim van hun BEDROG.”

“Geschiedenis van Ierland” door Thomas Moore, de beroemde dichter en auteur, waarin hij het feit onthulde dat hij bij elke wending van zijn zoektocht naar kennis en feiten een samenzwering vond van verzwijgen en onderdrukking. Hij schreef zijn werk onder dezelfde ontmoedigende omstandigheden.”

“Ondanks dat de Verlosser Jezus werd opgedrongen en hij in de plaats kwam voor IESA de Roomse Kerk veel rijkdom bracht, kostte het veel moeite om er in te slagen de wereld te laten geloven dat hij een daadwerkelijk historisch bestaan had.

“Het wordt geschat dat er 2 miljoen levens verloren gingen in de uitvoering van dat plan in de strijd om de Mohammedanen in de tiende en elfde eeuw uit Syrië te verdrijven. Het was gedurende de 87-jarige bezetting van het ZOGENAAMDE HEILIGE LAND door de kruisvaarders dat Rome namen gaf aan plekken en plaatsen daar die werden genoemd in de geschriften en welke namen voordien niet werden geïdentificeerd met dergelijke plaatsen.”

“Gedurende die tijd deden ze alles dat ze nodig achtten of die de omstandigheden ze mogelijk maakten om de bodem te leggen voor het plaatsen van kenmerken van identificatie wat betreft iedere plek die geselecteerd werd als ONTSTAANSPLEK OF PLAATS VAN HANDELING VAN ELK VAN DE MYTHISCHE KARAKTERS AAN WIENS FICTIEVE BESTAAN EEN SPECIALE BETEKENIS OF BELANG GEGEVEN ZOU WORDEN.”

ENGELAND

Zoals onderzocht door PETER uit Engeland.

Engeland is om precies te zijn sinds 15 Mei 1213 bezit van de Kerk van Rome, en de Kerk van Engeland is een Katholieke Franchise.

Deze video is een cadeau voor ALLE Engelsen voor de 800ste verjaardag van het land dat van jullie werd afgenomen.

Deze video laat zien dat Koning John, onder de invloed van de Tempeliersbaronnen, op de 15e Mei 1213 in een tempel in de buurt van het Kasteel van Dover de soevereiniteit van Engeland en Ierland overgaf aan het Pauselijke Legaat Pandolph, bij wijze van afgifte van een “certificaat ter EEUWIGE overgave aan Paus Innocentius III”. Het bewijs hiervoor wordt geleverd in Scroll 66 van de MAGNA CARTA.

Merk daarbij eveneens op dat hij het overhandigde en daarbij een huur moet betalen van 10000 zilvermarken per jaar, dat is 7000 voor Engeland en 3000 voor Ierland met als bedoeling om als CEO aan te kunnen blijven! Enige twijfel of Ierland Katholiek is? Twijfel niet dat Engeland nog steeds, onder een ”afgezwakte franchiseovereenkomst” eigendom is van de Kerk van Rome. De Canonieke Handhaving van de Kerk van Engeland stelt heel specifiek dat het deel uitmaakt van de “Ene, Heilige, Katholieke en Apostolische Kerk” en deze zijn de 4 brandmerken van De Kerk……niet zomaar een kerk maar De Kerk. Het dragen van het KRUIS VAN MALTA is een teken van franchise. Er is geen belangrijker voor de Kerk dan deze. Het is copyright en er moet voor betaald worden om het te voeren.

Peter legt eveneens uit waarom je nooit een X op een stembiljet moet zetten. Het geeft wettelijk weer dat je krankzinnig, crimineel, ondergeschikt, vreemdeling, arm of beschermeling van de parochie bent of onder toezicht vanwege geestelijke gestoordheid, met onzuivere geest en onbekwaam om je eigen zaken af te handelen. Electorale afdelingen huisvesten patiënten– geestelijke patiënten. Bekijk de video.

Never place a Cross - X - on a Ballot Paper

De mensen worden wakker. De informatie werd deze week door Alison naar Veronica gestuurd. Het bewijst dat de mensen hun eigen onderzoek doen en dat, zoals ik jullie er altijd aan herinner, niets is als het lijkt. Het is tijd dat jullie je ware geschiedenis ontdekken. Alles in jullie leven wordt gecontroleerd door deze machtsstructuur. Ieder land zou haar eigen waarheid moeten zoeken, haar eigen geschiedenis. Jullie zullen de verbanden vinden, ongeacht het tijdstip waarop het werd overeengekomen. Alle wegen zullen naar Rome leiden.

Er wordt veel druk uitgeoefend op Veronica om haar te verhinderen met mij te werken. Ga alsjeblieft door met jullie werk aan de leylijnen; het vrijmaken van al hun energie. Stuur eveneens Liefde en Licht naar de drie machtscentra: Londen, Rome en Washington. Jullie vrijheid ligt in jullie handen.

Ik wil graag een zeer bijzonder vrouwelijk medium in België bedanken die het me mogelijk maakte een groot boeket van roze rozen aan Veronica te sturen in verband met haar verjaardag.

De duistere krachten verliezen hun macht. Ze halen uit naar een ieder die waarheid en gerechtigheid zoekt. Ongeacht ras of geloofsovertuiging, jullie behoeven en verdienen waarheid en gerechtigheid. De WAARHEID is overal om jullie heen. Het is niet verborgen omdat zij nooit gedacht hebben dat jullie zouden ontwaken. Het is tijd dat alles dat voor jullie werd achtergehouden onthuld wordt zodat de mensheid in waarheid en liefde haar weg kan vervolgen.

Mijn lief, je werk zal vrucht dragen. Twijfel daar geen moment aan. Het ontwaken van de geest voor de waarheid is nooit een eenvoudige taak. Velen hebben nog angst voor de waarheid. Dit is een tijd van grote verandering. Wees voorbereid.

Voor altijd, je aanbiddende,

Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob/MarjaJe kunt Paypal gebruiken een bijdrage te doneren aan de Stichting
om te helpen het nieuwe Centrum in Ierland te realiseren.
Iedere financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.
Paypal

Of anders kun je onderstaande bankcodes gebruiken:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

Let op! Voor betalingen vanuit Nederland, kies voor Wereldbetalingen (i.p.v. Europese betalingen).
Omdat Engeland nog eigen valuta heeft wordt de IBAN niet herkend bij de keuze: Europese betalingen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!