Home > Nederlands > Montague Keen, February 3, 2013

Montague Keen, February 3, 2013

Het delen van informatie is een heel belangrijk onderdeel van het ‘ontwaken’. Het is van het grootste belang te begrijpen dat het tijd wordt om te worden bevrijd van de wurggreep die het duister op jullie planeet heeft. Elke gedachte en handeling heeft energie, dus verzeker je er van dat je geen kostbare energie verspilt aan de trivialiteiten die gebruikt worden om jullie gedachten af te houden van de netelige positie waarin jullie je nu bevinden. Ze hebben OUDE KENNIS tegen jullie gebruikt. Ik heb jullie aangemoedigd oude kennis te onderzoeken, want daar zullen jullie de antwoorden vinden die jullie zoeken.

In de antieke oudheid nam de duistere garde jullie planeet en de mensheid over. Diezelfde families trouwden door de eeuwen heen onderling om er voor te zorgen dat hun GEHEIMEN veilig waren. Jullie werden gedwongen om hen te dienen en hen op elke mogelijke wijze te steunen, terwijl ze snode en duistere plannen met jullie hadden. Ik heb vertrouwen in het vermogen van de mensheid om wakker te worden en te zeggen: “We hebben genoeg geleden. We steunen jullie niet meer. Geef alles terug dat jullie onwettig van ons hebben afgenomen.”

De overname van jullie planeet was een onwettige daad waaronder jullie enorm hebben geleden. Op het Ierse eiland hebben de mensen meer geleden dan waar ook onder deze overname. De duistere garde moest zich ervan verzekeren dat het Ierse volk nooit zou ontdekken wie ze waren, want zodra ze hun ware geschiedenis kennen zal de Duistere garde ontmaskerd worden. Dat is iets wat ze de wereld niet willen laten weten.

Langzaam maar zeker wordt de waarheid onthuld. Mensen gaan de werkelijkheid zien, niet meer de illusie. Mensen worden gekweld in elk aspect van hun leven. Steeds meer rampen worden veroor-zaakt om er voor te zorgen dat ze in angst leven en geen tijd hebben om duidelijk te zien wat ze wordt aangedaan. Jullie hebben geen tijd te verliezen. Wees verantwoordelijk en zoek de waarheid. Zie de feiten onder ogen en doe er wat mee. Er is geen tijd te verliezen want jullie toekomst en de toekomst van jullie planeet staan op het spel.

Wij in de geestenwereld sturen jullie in de goede richting. Geef de hoop nooit op, want jullie kunnen het, als jullie er achter gaan staan. Jullie hebben de macht om het bloedvergieten en het geweld dat zorgvuldig door de Cabal werd georkestreerd te stoppen.

LIEFDE… Ik kan het belang van liefde niet genoeg benadrukken, want met liefde komt vrede, en harmonie, en dat is jullie doel. Er is een enorm groot universum dat er op wacht om jullie opnieuw in haar boezem op te nemen. Jullie vechten voor jullie bestaan Jullie zullen het er toch wel mee eens zijn dat de 99% niet kan falen? Neem beslissingen enkel vanuit jullie hartstrilling: dat zal jullie nimmer misleiden. Logica anderzijds, is wat jullie geleerd werd te gebruiken door degenen die jullie contro-leren. Het is tijd om het te zien voor wat het is. Jullie zullen spoedig tot jullie volledige potentieel ontwaken en jullie zullen jezelf zien als machtige geesten die een ervaring hebben op Planeet Aarde.

Zo velen van jullie lijden. Jullie voelen je hulpeloos en verloren, en dat is hoe de Cabal wil dat jullie je voelen. De blokkades en struikelblokken waar jullie iets aan willen doen zijn allemaal onderdelen van het controlerooster. Zie ze voor wat ze zijn, en reken er zo goed als jullie kunnen mee af. Door met anderen te praten zullen jullie een totaalbeeld krijgen, en zullen jullie zien dat je niet alleen staat in deze strijd voor waarheid en rechtvaardigheid.

Ik heb jullie al zo vaak verteld dat ze steeds weer dezelfde formule gebruiken. Nu is het zo duidelijk voor degenen die er voor kiezen om het te zien. Vervang je angst door liefde en vertrouw er op dat het licht zal triomferen over de duisternis. Jullie ziel zal jullie vertellen dat jullie het pad volgen dat jullie kozen, lang voordat jullie naar de Aarde terugkwamen. Dat wat jullie gedwongen werd te leren m.b.t. geschiedenis en religie, is FOUT, en heeft geresulteerd in de huidige staat van jullie wereld. Jullie missie is om dit te veranderen, en jullie moeten alles doen wat nodig is om dit te veranderen.

Herinner je wie je bent en waarom je op Aarde bent. Dit is je belangrijkste prioriteit. Je zult WETEN wie je kunt vertrouwen en wie op de juiste weg is. Hoewel er veel zal worden gedaan om twijfel te zaaien, vertrouw op je eigen oordelingsvermogen. Valse profeten zijn er nu in overvloed, van alles belovend om jullie weg te lokken van de waarheid en het licht. Het is zo makkelijk om te kiezen wat een makkelijke weg lijkt: ze maken het zo aanlokkelijk, maar trap alsjeblieft niet in dit soort valkuilen. Wees altijd verstandig en waakzaam. Jullie gaan door moeilijke tijden en jullie moeten je hiervan volkomen bewust zijn. Het is een moeizame strijd omhoog, maar wanneer jullie de top van de heuvel bereiken zullen jullie de wereld zien zoals jullie die nog nooit hebben gezien, alle controle verwijderd en de duisternis weg. Corruptie zal een verre herinnering zijn. Het zal een worsteling zijn, maar wees gerust, het eindresultaat zal alles zijn wat jullie willen.

De aanvallen, psychisch en anderszins, op mensen die dit werk doen, nemen toe. Ze maken het leven moeilijk en het is zwaar voor me om te zien hoe mijn vrouw hier mee worstelt. We beschermen haar maar de aanvallen komen van anderen op Aarde. Ze zijn allemaal bedoeld om pijn, ellende en finan-ciële moeilijkheden te veroorzaken. Ik heb er altijd voor gewaarschuwd dat ze het niet makkelijk zouden opgeven. Ze zullen vechten tot het bittere einde.

Wees altijd sterk, waakzaam en bewust. Houd je doel in gedachten en je zult slagen.

Mijn lief, ik wou dat het makkelijker voor je kon zijn. Onze liefde zal je steunen hierbij, bij onze missie.

Ik blijf je aanbiddende

Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
 


Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl