Home > Nederlands > Montague Keen, 1 april 2018

Montague Keen, 1 april 2018

NIEMAND IS MÉÉR HOPELOOS EEN SLAAF DAN HIJ DIE DENKT VRIJ TE ZIJN. Goethe

Degenen die denken dat ze vrij zijn, zijn voor de mensheid net zo gevaarlijk als de duistere cabal. Dit zal in 2018 worden bewaarheid. 2018 zal zeer moeilijke tijden voortbrengen omdat de grote slag om 90% van jullie te verwijderen, zal worden geïntensiveerd. De cabal gebruikt genetisch gemodificeerd voedsel, vaccinaties, chemische medicijnen, chemtrails en gefluorideerd water enzovoort om jullie vatbaarder te maken voor kanker en andere dodelijke ziekten en jullie op een pijnlijke manier van de aarde te verwijderen. Hoewel jullie voor deze gevaren in het leven herhaaldelijk zijn gewaarschuwd, bleven jullie de cabal gehoorzamen en deden jullie wat je werd opgedragen. Nu dienen jullie de gevolgen van je handelingen onder ogen te zien.

Om jullie lichaam voor te bereiden om onder de duistere controle uit te kunnen komen, dienen jullie je lichaam allereerst ALKALISCH te maken. Om dit te doen moeten jullie CITROENSAP toevoegen aan het water dat je drinkt. Iedere dag zou het eerste wat je doet moeten zijn een theelepel Bicarbonaat (van goede kwaliteit) in een glas doen, en citroensap en heet water toevoegen waarna je dit opdrinkt voordat je iets hebt gegeten. Blijf gedurende de dag citroensap aan je drinkwater toevoegen. Dit zal jullie voorbereiden op de transitie naar het Licht. Jullie lichaam dient alkalisch te zijn om je te kunnen verheffen. MET EEN ALKALISCH LICHAAM IS HET ONMOGELIJK OM KANKER TE KRIJGEN.

Diegenen onder jullie die vervuld zijn met boosheid en haat zullen niet blijven bestaan. In de toekomst is er geen plaats voor boosheid en haat. Dit zal niet de ruimte krijgen om te kunnen bestaan. Denk hier even heel goed over na. Bereid je voor, want het moment is in aantocht waarbij geen tijd mag worden verspild. Alles gaat nu heel snel.

Het zal niet worden toegestaan dat er een derde Wereldoorlog zal uitbreken. Wat zal de cabal in dat geval doen? Bijna 2000 jaar lang is alles gegaan zoals de cabal het wilde. De beslissing om de Aarde helemaal voor zichzelf in te nemen, werd genomen tijdens het Concilie van Nicea in 352 na Christus. Alles wat jullie vanaf die tijd werd onderwezen betreft LEUGENS. Sindsdien werd het menselijk lichaam systematisch achteruit geholpen. Jullie moeten toegeven dat ze dit slim hebben aangepakt, want jullie zijn wat betreft het vertrouwen in hen te pakken genomen terwijl ze er voortdurend naar hebben gestreefd om jullie uit te roeien. Ze bezitten alles wat de mens nodig heeft om te kunnen bestaan en ze hebben dit bewerkt om jullie te vernietigen. Velen van jullie zijn, ook nadat ze voor zoveel dingen zijn ontwaakt, nog steeds bang om op de waarheid af te gaan. Zelfs nu jullie de voordelen werd verteld van een alkalisch lichaam, vrij van kanker, zijn jullie nog steeds bang om de verantwoordelijkheid voor je eigen lichaam te nemen. Jullie kiezen ervoor datgene te geloven wat de cabal jullie wijsmaakt. De omstandigheden zullen jullie binnenkort dwingen om keuzes te maken. Hebben jullie de kennis om dergelijke belangrijke beslissingen te nemen? De mensheid kan niet veel langer aan de AFGROND blijven staan. Binnenkort zullen jullie kunnen zien hoe de alkalische lichamen het overleven, klaar om de Aarde vooruit het Licht binnen te helpen, naar vrede en welvaart voor iedereen die overleeft.

Ook de cabal maakt gebruik van Licht. DUISTER LICHT wordt tegen de mensheid ingezet. Ze weten hoe ze dit moeten manipuleren, in al haar dodelijke vormen. Het wordt ingezet om jullie onder hun controle te houden. Jullie zijn enkel nog schaduwen van de wezens die jullie ooit zijn geweest. Jullie bezitten de gereedschappen en de macht om je macht terug in eigen hand te nemen, evenals de Aarde die jullie werkelijke thuis is.

De PARASIETEN verkeren in moeilijkheden. Ze raken de controle kwijt. Wat hen betreft is er maar één gang van zaken en dat is: oorlog. Zullen jullie achterover leunen om dit te laten gebeuren, of zeggen jullie: NEE, ik ga voor hen niet mijn medemensen ombrengen. Ik zal jullie niet assisteren in de overname van de wereld. Er zijn nu meer dan voldoende van jullie om je krachten te bundelen en te weigeren met oorlog in te stemmen. Geef niet toe aan afpersing door de cabal. LEER VAN DE FOUTEN UIT HET VERLEDEN.

Er zullen mensen onder jullie zijn die niet de moed hebben om in het licht te treden. Dit is hun eigen keuze. Geef hen de ruimte om te sterven. Je kunt niet het geheel weerhouden door de angsten van de enkelen. Zij hebben een bewuste keuze gemaakt. Het is hun goed recht om dit te doen. Jullie zullen je vooruit bewegen en je opnieuw verbinden met Al Dat Is. Jullie zullen, opnieuw, de lichtwezens worden die de Aarde zullen bewonen. Al het negatieve zal worden verwijderd. Deze strijd heeft gewoed sinds 352 na Christus, toen tijdens het Concilie van Nicea jullie geschiedenis werd herschreven en jullie hun leugens werden opgedrongen. Dit heeft lang geduurd en er is veel leed door ontstaan, waarna uiteindelijk bij de waarheid wordt uitgekomen. Nu moet deze waarheid onder ogen worden gezien en dient ernaar te worden gehandeld. Jullie hebben geen keus.

De cabal zal proberen jullie angst aan te jagen met Project Bluebeam. Trap hier niet in. Uiteraard is het zo dat ze in staat zijn films in de lucht te projecteren om de onwetenden bang te maken. Denk nog maar eens aan de vliegtuigen die de Twin Towers invlogen. OOK DEZE WAREN GEPROJECTEERD. Ze zullen iedere gemene truc uit het grote boek toepassen om op die manier de macht in handen te houden. Ze zullen geen genoegen nemen met een nederlaag. Ze zullen doorvechten tot het bittere einde.

Hun ontsnappingsroutes zijn vernietigd. Velen van de cabal hebben zich verstopt, omdat ze weten dat ze de strijd hebben verloren en ze proberen wanhopig te overleven. Ze zijn niet moedig. Ze hebben het veel te lang veel te gemakkelijk gehad. Nu staan ze voor jullie en is zichtbaar wat ze jullie hebben aangedaan. Ze zijn bang voor jullie en ze beseffen nu met zijn hoevelen jullie zijn! De ONTWAAKTE MENSHEID heeft de macht.

Verbind je met je spirituele kant. Word wie je werkelijk bent, word compleet. Ze zullen aanvallen blijven uitvoeren, gebruikmakend van elk kleingeestig middel dat ze kunnen bedenken. Sta niet toe dat ze jullie van je ware pad afbrengen.

Bid alsjeblieft voor al diegenen over de hele wereld die een rol te vervullen hebben in de bevrijding van de mensheid uit de dodelijke greep van de cabal. Zij hebben de kracht om hun rol te vervullen nodig. Jullie zullen het gezamenlijk doen.

Lieverd, zij vuren alles op je af. Ze maken gebruik van alles en iedereen om hun verlies aan macht te vertragen. Negeer ze, want het zijn marionetten in de handen van de cabal.

Voor altijd, je aanbiddende,

Monty.

Dave heeft mij gevraagd jullie te bedanken voor de vriendelijke wensen, brieven en kaarten. Hij wil graag dat jullie weten dat hij dit bijzonder waardeert. Denk er alsjeblieft aan om hem liefde en licht te sturen. Hij was 5 april jarig.

Dank jullie,

Veronica.

Contact Details van Dave

Dave McCann,
MJ 03 A Pod 11,
Booking Number 1621184,
Prisoner ID 7076771,
P.O. Box 872,
Fresno, California,
93712, USA.

Justice for Dave McCann. Irishman framed in California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob/Marja



Je kunt Paypal gebruiken een bijdrage te doneren aan de Stichting
om te helpen het nieuwe Centrum in Ierland te realiseren.
Iedere financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.
Paypal

Of anders kun je onderstaande bankcodes gebruiken:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

Let op! Voor betalingen vanuit Nederland, kies voor Wereldbetalingen (i.p.v. Europese betalingen).
Omdat Engeland nog eigen valuta heeft wordt de IBAN niet herkend bij de keuze: Europese betalingen.









Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!