Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Mike Quinsey – 31 mei 2019


Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 31 mei 2019

Mike Quinsey

Vanuit ons gezichtspunt zien we een wereld die worstelt met het overwinnen van problemen die ontstaan omdat de oude manier van doen niet meer werkt. Het is duidelijk dat jullie deze problemen niet eerder kunnen oplossen dan totdat jullie bereid zijn om ze vanuit een nieuw perspectief te bekijken. De mensen als collectief beginnen zich te realiseren dat een nieuw pad dient te worden bewandeld en dat er voldoende aandacht moet worden geschonken aan veranderingen die moeten worden doorgevoerd om jullie huidige problemen te overwinnen. De antwoorden dienen zich onmiddellijk aan op het moment dat jullie de bereidheid tonen om naar het nieuwe paradigma over te gaan, zonder enige vooropgezette ideeën, en zodra jullie openstaan voor het oplossen van je problemen op manieren die niet eerder in overweging zijn genomen. Zoals altijd staan jullie gidsen klaar om te helpen, omdat zij zich al bewust zijn van de antwoorden op de problemen waarmee jullie te maken hebben.

De tijd voor het nemen van belangrijke beslissingen is aangebroken, omdat jullie een uitweg dienen te vinden uit de chaos waarin jullie je als Menselijk Ras bevinden. Er staan nieuwe mensen klaar om belangrijke posities in te nemen, die een vooruitziende blik hebben om jullie op het juiste pad te zetten. Het zou een gemakkelijke overgang moeten zijn, omdat de hulp die nodig is in afwachting is van jullie deelname, en deze hulp zal jullie op het pad naar de vervulling van al je behoeften zetten, terwijl er tegelijkertijd met andere zielen een verbinding wordt gemaakt, zielen die jullie eveneens zullen helpen. Dit zijn de tijden waar zoveel zielen op hebben gewacht omdat de helpenden al zijn klaargestoomd om het werk uit te voeren. Besef dat leeftijd in deze tijd geen factor van belang is en dat de zielen die de "Nieuwe krachten ten goede" vormgeven, van recentere incarnaties zijn. Het zijn degenen van het Licht die in jullie belang werken en die jullie hebben voorbereid op deze tijd, een tijd die de belangrijkste periode tot nu toe is, omdat het jullie rechtstreeks naar Ascentie leidt.

De voortgang versnelt zich en maakt alvast de weg vrij voor een toekomst van uiterst opwindende veranderingen. Wat voor jullie is achtergehouden, zal snel tot stand komen en dit is in feite al van start gegaan met het achterlaten van de oude manieren van leven. Het eindresultaat zal een eerlijkere manier zijn waarop de rijkdommen van de wereld zijn verdeeld, zodat de levensstandaard wordt verhoogd en armoede wordt verdreven. Het kan enige tijd duren voordat dit zichtbaar wordt, maar de zaden zijn al geplant. De rijkdom van de wereld zal zodanig zijn dat niemand meer honger of ontbering hoeft te lijden.

Het weer is al enige tijd aan het veranderen en zal ups en downs blijven vertonen, maar met de moderne prognosemethoden moet het mogelijk zijn om te anticiperen op welke problemen zich ook mogen aandienen om er vervolgens op een bevredigende manier mee om te gaan. Terwijl het duister doorgaat met haar doel om andere vormen van leven binnen jullie zonnestelsel te overheersen, kan de mensheid op haar eigen manier vooruitgang blijven boeken om op die manier ​​een vredig bestaan ​​te bereiken dat door de hogere machten zal worden ondersteund. Vrije wil is op zijn best wanneer sympathie en zorgzaamheid door Universele Liefde worden ondersteund, en de Mensheid begint pas net te beseffen dat dit de enige weg vooruit is. Jullie zijn allemaal broeders en zusters, ongeacht kleur of geloofsovertuiging, en jullie dienen elkaar in tijden van nood te steunen.

Met de stijgende trillingen worden steeds meer mensen extra gevoelig voor elkaars gevoelens en behoeften, wat tot gevolg heeft dat meer mensen elkaar uit gevoel van mededogen hulp bieden. Dit zal toenemen en als gevolg daarvan zal het mensen op een hoger niveau van kameraadschappelijkheid en begrip samenbrengen en zullen alle eerdere problemen overwonnen worden in het elkaar accepteren zoals men is. Je zult onderhand wel beseffen dat alle zielen gelijk zijn, en dat ze in essentie hetzelfde zijn als jij en omdat ze een andere huidskleur hebben of een andere geloofsovertuiging, verandert dat niets aan hun verstandhouding met alle andere zielen. Het is misschien goed om te onthouden dat, om ervaring op te doen en te kunnen groeien, alle zielen zich in hun vele incarnaties rond bewegen, zodat je een ander niet als echt anders dan jezelf zou moeten beschouwen.

De grootste valutawijzigingen die eraan komen staan op de achtergrond al in stelling en wachten nog steeds op het "juiste" moment om van start te gaan. Er zijn veel factoren bij betrokken en daarbij zijn de meest urgente wel die met betrekking tot de valse waarden die sommige valuta's dragen. Er zijn bewegingen gaande om de valuta hun werkelijke waarde te laten weerspiegelen en de belangrijkste reden daarvan is omdat sommige valuta uitermate overgewaardeerd zijn. In de loop van de tijd zal jullie geldbehoefte in de huidige vorm veranderen en zal geld steeds minder nodig worden. Dit is niet nieuw voor jullie, want in vervlogen tijden waren ruilhandel en uitwisseling dé manier om zaken te doen. De geldmarkten worden vaak gemanipuleerd en valse waarden worden getoond door die speculanten die dit doen voor persoonlijk gewin. Jullie kennen de uitdrukking "geld is de wortel van alle kwaad" en dat is zeer sterk het geval, dus een verandering ten goede in de manier waarop het wordt ingezet, zou degenen die arm zijn en de velen die in armoede leven, goed kunnen helpen.

De zaken in het algemeen zullen ten goede van de mensheid gaan veranderen wanneer wordt erkend dat elke ziel recht heeft op een deel van de rijkdommen van de Aarde, om op die manier een comfortabele levensstandaard te kunnen genieten. Het onderwijs heeft een lange weg afgelegd om verbetering tot stand te brengen en om de kloof tussen rijk en arm te verkleinen. Men zou nu een verhoging van de levensstandaard kunnen gaan verwachten, en dit zou moeten doorgaan totdat armoede volledig is geëlimineerd. Houd daarbij in gedachten dat elke situatie van waarde is, omdat ze de ervaring biedt die helpt om een ​​ziel te laten evolueren, waarbij de opeenvolging van incarnaties mogelijkheden biedt om winst te behalen uit de vele uiteenlopende levensomstandigheden.

De ‘Blue Avians’ blijven toezicht houden op de Aarde en zorgen ervoor dat jullie ervaringen niet onnodig worden onderbroken, omdat elke ziel een levensplan heeft dat, wanneer volledig uitgespeeld, zal bijdragen aan de ontwikkeling van die persoon. Het is niet aan andere zielen gegeven om de redenen voor de incarnatie van een ander te kennen, en het betekent dat zaken normaal kunnen verlopen op een manier die in overeenstemming is met de vrije wil van elke ziel. Weet dat er veel Hogere Wezens aanwezig zijn die ervoor zullen zorgen dat de verandering volgens het grotere plan voor de Mensheid verloopt. Ze zijn onophoudelijk aanwezig en zenden golven van liefde en zegen uit om jullie door deze periode van onrust heen te helpen, zodat jullie je weer kunnen oprichten.

Ik laat jullie achter met liefde en zegen, en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verhelderen. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn Godzelf, en elke ziel heeft dezelfde verbinding met God.h

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/MarjaTHC-olie kopen


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge