Home > > Mike Quinsey – 24 mei 2019

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 24 mei 2019

Mike Quinsey

Het lange wachten gaat door en de zaken lijken zich te blijven aandienen alsof er belangrijke veranderingen zullen plaatsvinden, zonder dat er een einde aan komt. Toch zijn er uitkomsten die erop wijzen dat wat er gebeurt allemaal deel uitmaakt van het langzame proces om het oude paradigma achter te laten, waardoor het nieuwe ruim de tijd kan krijgen om effect te sorteren. Het is duidelijk dat veel van de oude manieren die nog steeds bestaan, plaats moeten maken voor het nieuwe dat ontstaat, en dat betekent gedeeltelijk het verwijderen van degenen die vooruitgang in de weg staan. Wijzigingen aan de top zijn essentieel wanneer er geen tijd te verliezen valt als het gaat om het op gang brengen van de veranderingen. Plotseling is zichtbaar geworden in welke staat de wereld is komen te verkeren, grotendeels als gevolg van de betweterigheid van de mens, een toestand die niet zonder risico kan worden genegeerd. De publieke opinie is geen kracht om over het hoofd te zien en er dient rekening te worden gehouden met de noodzaak van actie.


UITTREKSEL VAN KRYON. 2019. ALLES ZAL NEGATIVITEIT VERANDEREN IN 2020.

Jullie toekomst wordt vaak gezien als een herhaling van het verleden, maar als een paradigmaverschuiving aan de orde is, is geen enkele van de principes, acties of raakvlakken, of de verwachting op een herhaling van wat er in het verleden is gebeurd, van toepassing op de toekomst, aangezien geen van jullie er al is geweest, of de veranderingen hebt ervaren die je niet kunt waarderen, waarmee je niet blij bent, of die je niet begrijpt. Het gaat voor jullie dieper dan alleen een paradigmaverschuiving.

Als je echt de onderdelen van de wetenschap begrijpt die over tijd handelen, zou je weten dat het om een cirkelbeweging gaat en dat je daarin neigt dezelfde energieën tegen te komen die je in het verleden zelf hebt gecreëerd, om vervolgens die episodes te creëren die jullie "de zich herhalende geschiedenis" zullen noemen en ik heb je gezegd dat niemand daar nog is geweest, dus sommigen van jullie lopen ver op me voor en dan zouden jullie kunnen zeggen: "Wat is er met de cirkel gebeurd?" en het antwoord is dan dat jullie haar hebben doorbroken. Jullie bevinden je nu op een ander pad, noem het "dimensieverschuiving" als je wilt, noem het alles wat je wilt dat het volgende weergeeft - "jullie beginnen aan iets nieuws wat nog nooit op deze planeet is gebeurd" en datgene wat het aanstuurt is niet die externe bron waar sommigen van jullie allen ontzag voor hebben, maar jullie zijn het zelf.

Het is het bewustzijn van individuen dat onderling een samenhang begint te vormen, een samenvloeiing van energie die de planeet zal gaan leiden. Kijk naar de timing: jullie hebben nooit eerder sociale media gehad, jullie hebben nog nooit het vermogen gehad om je alleen in een kast te bevinden en toch contact op te kunnen nemen met een miljoen mensen en dat kan vandaag nog. Jullie hebben nooit het vermogen gehad om een consensus te bereiken over wat je vandaag de dag denkt en doet. Tienduizenden, honderdduizenden Menselijke Wezens kunnen nu gezamenlijk iets wat ze voorheen niet konden, jullie kunnen dingen voor elkaar krijgen die de politici doen sidderen, omdat jullie een enorme macht bezitten en jullie weten dit nog niet maar jullie zullen dat binnenkort beseffen.

Een perfecte timing voor een paradigma-verschuiving die duizenden jaren geleden al was voorspeld, ver vóór de moderne religie, de mensen uit de oudheid lazen duizenden jaren geleden al in de sterren dat dit zou gebeuren. Er zal een dag komen die wordt berekend aan de hand van de precieze equinox, een slingerbeweging van 26.000 jaar op Aarde. Er zal een dag komen waarop de Mensheid de oude tijd zal afsluiten waarin ze zich bevond om een nieuwe tijd te beginnen. De Maya's noemden dit het belangrijke moment waarop de kalender in 2012 zou eindigen. Dit betrof geen vergissing, omdat die kalender 5.125 jaar lang was. Het is tijd voor een verandering en jullie zitten er middenin. Een tijdsverandering, een paradigmaverschuiving, een dimensionaliteit en de grootste zal plaatsvinden bij de futuristen.

Het spoor is nu anders, jullie kunnen niet al het oude, oppakken om het toe te passen op wat zal komen, gebaseerd op dezelfde principes en paradigma's. Wat er heeft plaatsgevonden is structureel, jullie dienen een ander pad te nemen waar je een tijdje op moet lopen voordat je de tekens kunt zien dat het anders is dan vroeger. Zelfs de meest diepgaande studies zijn gebaseerd op het verleden, niet op de toekomst, dus het staat logisch denken in de weg wat betreft hetgeen er vervolgens zou kunnen gebeuren. Ga er niet van uit dat dit of dat wel zal gebeuren, gebaseerd op het verleden, of zelfs datgene waarvan je gelooft dat het in het verleden analytisch accuraat was. De menselijke natuur zelf zal veranderen en hoe in de wereld zou je dat moeten kunnen zien. Wanneer je het oude met het nieuwe vermengt, krijg je problemen; het is moeilijk om naar de nieuwe energie over te gaan en sommigen zullen het als beangstigend en angstaanjagend zien omdat dat waar je in het verleden blind op voer, verdwenen is.

Het roer ontbreekt, er wordt aan een nieuw roer gebouwd dat het paradigma wordt genoemd van hoe de nieuwe Mens denkt en wat ze als collectief wil en kan doen in een nieuwe tijd, in een tijdperk waarin coherentie wordt gemeten tussen het bewustzijn van landen. De oude zielen zijn degenen die één zijn, de een na de ander, misschien door de miljoenen die de samenhang van de planeet zullen veranderen, die samenvloeiing van het denken van de planeet, en wanneer dat begint, dan zullen jullie iets zien! Het werkt aanstekelijk en we hebben dit al eerder gezegd, degenen met de oude energie zullen inderdaad uiteindelijk uitsterven, ze zullen het naar haar graf dragen, men zal proberen dit en dat te doen en ertegen te vechten, jullie zullen het laatste van de oude garde te zien krijgen, de laatste van de Illuminati die jullie altijd hebben gekend, die de Mensheid beheerste en ervoor in de plaats komen zaken die jullie niet hadden verwacht, en dat is de reden waarom jullie naar je intuïtie dienen te luisteren, dus niet logisch beredeneerd maar gebaseerd op de menselijke natuur.

Sommige dingen die helemaal niet meetbaar zijn, bevinden zich al in jullie, geschonken aan jullie, als mensen van de toekomst, waar jullie dingen kunnen projecteren zonder data en dan zullen ze gebeuren. Jullie gaan van een duistere naar een lichtere plek, die het magnetische raster voor jullie heeft veranderd om dit te kunnen bereiken. Het is de plek in de Ruimte waar jullie als zonnestelsel zijn. Het is moeilijk om dit te bereiken, maar de sterren komen op één lijn samen om dit te bereiken, op de juiste plaats op het juiste moment. Wees niet bang voor dat waarvoor je je hebt aangemeld.

EINDE VAN HET UITTREKSEL


Niets kan de vooruitgang van de mensheid, die is ingesteld door diegenen die toezicht houden op jullie bestemming, tegenhouden. Jullie worden op de voet gevolgd door een machtige schare, die jullie een stevige duw in de rug geeft en jullie hun liefde zendt, zodat jullie weten dat je niet de enige bent in jullie strijd tegen degenen die er alles aan doen om jullie vooruitgang te stoppen. Geef nooit je voornemen op om alle obstakels op je pad te overwinnen, omdat jullie altijd ongeziene helpers hebben die jullie aanmoedigen. De energie van het goede groeit met de dag en helpt jullie positieve handelingen om in de goede richting vooruit te gaan. Jullie trekken dergelijke energieën aan omdat "gelijken elkaar aantrekken" en jullie snel zullen merken dat je hulp krijgt.

Blijf naar de toekomst kijken, het is er een van goud, het is alles wat jullie ooit hebben gedacht dat het zou kunnen zijn. Het is waar jullie al gedurende eeuwen op afstevenen, dus kijk nooit achterom, alles gaat goed.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!