Home > > Mike Quinsey – 2 november 2018

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 2 november 2018

Mike Quinsey

Iedereen kijkt verwachtingsvol uit naar de waarschijnlijke toekomst en in een bericht “The Event” uit 2013 van Lord Sananda via Elizabeth Trutwin werd hierop een gedetailleerde kijk gegeven. Een toename in trilling is nu bezig zich te voltrekken en zal leiden naar De Event en Ascentie. De aangereikte informatie is nu meer dan ooit van belang en hierin worden uitgebreid de veranderingen omschreven die we kunnen verwachten.

De Event

Ongeveer 2000 jaar geleden is Sananda Kumara als Jezus op Aarde geïncarneerd met de opdracht het Meesterplan in stelling te brengen en de Aarde te laten Ascenderen. Het plan mislukte toentertijd omdat Ceasar van Rome een Maritieme Wet in het leven riep waardoor slavernij onder de Landwet kwam te liggen. Er diende een nieuw plan te worden bedacht omdat de duistere cabal het grote experiment voorbij ieders’ bedoelingen had gebracht. Ongeveer 5000 jaar geleden hebben de Rothchilds in Engeland het feit weten te verbergen dat Sir Francis Bacon op Aarde de incarnatie was van St. Germain. Ze deden duistere zaken d.m.v. geld en misdaden waardoor Sir Francis Bacon de troon werd ontzegd. Hij zou de volgende zijn geweest in de lijn van troonsopvolging van de Koning van Engeland en zou vanuit die positie in staat zijn geweest om veranderingen door te voeren om de Planeet te helen en een einde te maken aan Dualiteit en om die reden beloofde hij terug te komen. In de afgelopen jaren is de duistere cabal oorlog blijven voeren voor eigen gewin. Ze hebben meerdere malen geprobeerd een Derde Wereldoorlog te ontketenen maar zijn daar niet in geslaagd. Massale hongersnoden, nucleaire dreigingen, landroof, handel met voorkennis, psychologische massa-aanvallen zoals 9/11 en banken die te invloedrijk zijn om in elkaar te vallen, hebben geleid tot een moment waarop de Buitenaardsen hebben kunnen ingrijpen, omdat het enige voorbehoud in de Primaire Richtlijn meer geweld werd aangedaan dan was toegestaan.

Wat nieuw is, is dat de Aartsengelen die worden aangevoerd door Aartsengel Michael en Aartsengel Metatron op 11-11-2013 een Superportaal in gang hebben gezet. Het betrof een bijzondere dispensatie die mogelijk zou maken dat aan de vereisten werd voldaan om de Event tot stand te brengen. De Aarde is onderdeel van een tertiair Sterrenstelsel van Sirius A, Sirius B en Sol, onze Zon. Jupiter zal de volgende Zon in dit Zonnestelsel zijn. De Aarde bevindt zich in de Fotonengordel en beweegt zich naar de Plejaden via de Centrale Zon, Alcyone. Het Superportaal heeft zich in de buurt van Jupiter geopend en dit is een portaal dat werkt als een wormgat dat uitmondt in het Lichtmaterie Universum genaamd On. Dit Multidimensionale Portaal maakt het mogelijk om Super Geladen Magnetisch Licht vanuit On dit Zonnestelsel en de Aarde binnen te laten komen. De Aarde heeft zich sinds de Equinox in September 2013 een heel octaaf kunnen verhogen en Ashtar heeft het in een andere boodschap kortgeleden gehad over de tien Octaven tussen elke twee opeenvolgende dimensies. Deze nieuwe energie zal het de Aarde mogelijk maken om het Nulpunt binnen te gaan.

Wat nieuw is aan dit portaal is dat er door de Raad van Goden een besluit werd genomen om de Aarde deze bijzondere dispensatie te verlenen als zijnde de beste manier om veranderingen binnen te brengen. Het draagt een zware realiteit met zich mee. Alles werd gedaan om zoveel mogelijk zielen toe te staan naar de nieuwe Aarde over te gaan. Vanaf het moment dat de Aarde een planeet van vrije wil geworden is hebben sommigen geweigerd de noodzakelijke veranderingen door te maken om op Aarde te kunnen blijven voorbij de Ascentie van de Aarde, de Hogere Rijken binnen. Er zullen méér zielen vertrekken dan aanvankelijk werd gedacht. Het Superportaal laat Hogere Trillings-energieën binnenstromen die dienen om de Aarde in de Hogere Dimensies drijvende te houden. Hierin zijn allen die op Aarde leven in staat hun Etherische Lichamen te betreden en in hun Merkaba-Lichamen te reizen om waarlijk multidimensionale levens te leiden. In deze Hoge Energie zullen de Lichtsteden toegankelijk zijn. Degenen die niet naar de Nieuwe Aarde overgaan zullen dit ervaren als een trilling die ze niet binnen hun 3D-lichaam kunnen verdragen. Deze duisterdere en dichtere energieën zullen op de 3D-Aarde achterblijven en daar blijven bestaan. Hun fysieke lichamen zullen naar de 3D-Aarde worden geprojecteerd waarbij ze de Hogere Leringen zullen blijven ontkennen en er naar hun idee niets zal zijn veranderd. Deze tijdlijnen zullen voorlopig voortgaan in dualiteit.

In de tussentijd zal de Aarde door Kosmische Bouwers tot een Ruimteschip worden opgewerkt, van haar startpunt wegvliegend en haar atmosfeer achterlatend om diep de ruimte in te trekken. Elke planeet wordt stevig op haar plaats, in omloopbaan en in relatie tot de planeten eromheen, gehouden door haar energierasters. Dit Superportaal zal als gevolg hebben dat de Aarde zich steeds hoger in de dimensies begeeft op dezelfde manier als wij een kraal aan een snoer omhoog bewegen. Het zal de oude tijdlijnen loslaten en lichter worden. Het zal hoger in het Kosmische Raster komen en zal zich vergroten. Het op de Goddelijke manier bepalen van de Event is één van de vereisten en Ashtar zegt voortdurend: Geen Data, Geen Kernwapens, Geen Mislukkingen. De waarheid is dat er kansen zijn voor de Event om te kunnen plaatsvinden, maar dat deze zich maar een paar keer per jaar aandienen. Wanneer het je niet is gelukt om je trilling te verhogen tot de ondergrens die nodig is om liefde in stand te houden, dan word je uitgenodigd om nog iets langer in dualiteit te verblijven om je bij een hogere dimensionale Aarde te kunnen voegen als je je dienovereenkomstig hebt voorbereid – er zijn geen binnendoor-wegen. Niets kan de Aarde van Ascentie weerhouden.

De Event betreft Disclosure, aankondigingen en het tot uitvoer brengen van de NESARA-wet. Zeven tot tien dagen na Disclosure zullen er op Aarde door Buitenaardse Schepen landingen worden ingezet. Goddelijk Bestuur zal zich op Aarde vestigen – het zal het Gouden Tijdperk tot stand brengen en de NESARA-wet aankondigen en uitvoeren, iets wat over de hele Wereld via live “computer-streaming”, televisie en radio te zien zal zijn. Het zal door technologieën van Ashtar worden gecontroleerd en het kan op niet op een andere manier worden nagemaakt. Wanneer de uitzending plaatsvindt zal dit in de locale gebieden, door iedereen op Aarde, te beluisteren en te zien zijn via vertalingen naar de taal van die regio, waarbij Ruimteschepen hun dekmantel zullen afwerpen om tegelijkertijd boven verschillende belangrijke steden te verschijnen. Niemand op Aarde zal in staat zijn de Event na te bootsen en wanneer het gebeurt zal het voor iedereen duidelijk zijn dat het zich nu werkelijk voltrekt. Er zal een dermate sterke uiting van Liefde door de Galactische familie volgen, dat elke ziel op Aarde dit zal kunnen ervaren als pure gelukzaligheid en op dat moment zal Ashtar Nul-Punt energie op gang brengen.

EINDE SAMENVATTING


Er zijn binnen het Menselijk Ras diverse veranderingen gaande en deze worden in steeds sterkere mate opgemerkt, zoals bijvoorbeeld het groter worden van de Mens en het voorbeeld van de jonge mensen die een bijna geheel nieuwe kijk op zaken hebben waardoor de problemen van de Aarde op een nieuwe manier kunnen worden aangepakt. Het zijn spiritueel bijzonder bewuste mensen en ze zijn meer dan klaar om hun kennis met ons te delen en ons te helpen. Ze hebben een andere manier van kijken naar het leven en vinden het gemakkelijk om ons inzicht met vaak futuristische ideeën te vergroten. Ze zijn dit leven met volledig bewustzijn binnengekomen en staan te springen om ons te helpen de hindernissen te overwinnen die we op ons pad tegenkomen. Sommigen worden al Indigo-kinderen genoemd en hebben hun vermogens met ons gedeeld om problemen veel sneller dan normaal op te lossen. Ze hebben de antwoorden snel en eenvoudig paraat en zijn hier gekomen om ons zoveel mogelijk bij te staan.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verlichten. Dit is beslist nodig temidden van zoveel verwarring en onzekerheid. Dit bericht komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!