Home > > Mike Quinsey – 29 mei 2020

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 29 mei 2020

Mike Quinsey

Het onderbreken van de normale bezigheden heeft de mensen de kans gegeven om hun leven en waar dat toe leidt, eens diepgaand onder de loep te nemen. Voor velen is het een zorgwekkende tijd, maar het is noodzakelijk om rustig te kunnen zitten en over je toekomst na te denken. Maar weinig mensen beseffen de ware betekenis van wat er gaande is, maar de omstandigheden laten zien hoe onrustig de bevolking is en hoe weinig mensen tevreden zijn met hun leven. Dit komt mede door de onzekerheid wat betreft hun toekomst die nog niet vaststaat, waarbij het gevoel overheerst van “het noorden kwijt te zijn”. Het is zoals je zou kunnen zeggen "een heksenketel" en alles zal duidelijker worden naarmate jullie verder komen, aangezien jullie feitelijk zelf je toekomst creëren.

Vrede ligt binnen jullie handbereik omdat Wereldoorlogen geen optie meer zijn, en naarmate de tijd verstrijkt, zullen er steeds minder confrontaties zijn. Voorbij zijn de tijden van de Grote Machten die de wereld domineren; het is een lange reis geweest, maar nu worden mensen zich bewust van het zinloze bloedvergieten en de vernietiging die oorlog met zich meebrengt. De waarheid omtrent "oorlog" en wie hier baat bij heeft, zal naar buiten komen en jullie zullen ontdekken dat de Illuminati beide kanten tegen elkaar hebben uitgespeeld, terwijl ze profiteren van het financiële voordeel van de wapenleveranties aan beide kanten. De waarheid dient naar buiten te worden gebracht en de verantwoordelijken zullen zich moeten verantwoorden voor wat vaak verschrikkelijke misdaden tegen de mensheid zijn geweest.

Degenen met een bredere kijk op, en een open houding naar het geheel zijn beter in staat om de waarheid te onderscheiden, want voor iedereen met minder dan dat, zal het moeilijk zijn om volledig te kunnen accepteren wat er heeft plaatsgevonden. Begrijp dat de duistere Wezens al honderden jaren de scepter zwaaien terwijl ze hun controle over alle aspecten van het leven op Aarde hebben opgebouwd. Jullie hebben nu je vrijheid verdiend en niemand kan dit van jullie afnemen, behalve misschien jijzelf. De weg is vrij en het enige dat rest, is dat jullie de leiding nemen over je eigen leven en ervoor zorgen dat je het beste haalt uit de kansen die worden geboden. Het lijkt misschien onmogelijk om het Licht te zien te midden van alle duisternis die als een lijkwade over de Aarde en haar bewoners ligt, maar wees ervan verzekerd dat jullie tijd is gekomen, waarbij niemand zal kunnen voorkomen dat jullie Ascentie bereiken.

We benadrukken nogmaals dat de veranderingen tijd zullen vergen, maar de basis hiervoor is al aanwezig en wacht erop dat de mensheid volledig ontwaakt voor de prachtige toekomst die roept. Heb vertrouwen en blijf vooruit kijken en laat niets van de lagere trilling je van je pad afleiden. Wij zijn in staat vooruit te kijken en het ware potentieel te zien; jullie zijn goed op weg om succesvol te zijn. Inderdaad, je kunt de hogere vibraties sneller helpen manifesteren door je te concentreren op alles wat van het Licht is, en weet dat je daardoor je eigen bescherming creëert. We zeggen nogmaals dat jullie prachtige Wezens van Licht zijn en dat jullie je ware potentieel nog dienen te realiseren. Jullie hebben voldoende om alles te creëren wat je wenst, dus denk positief en focus op wat je in het leven wenst.

Ondertussen zullen zich nog uitdagende tijden aandienen, maar met de wetenschap dat alles op de lange termijn naar wens zal verlopen, zou je in staat moeten zijn om met eventuele problemen om te gaan. Je krijgt immers alleen dat wat je aankunt. Jullie moeten doorzetten zodat je niet het voordeel verliest van enige vooruitgang die je mogelijk al hebt gemaakt. Dit is niet het moment om je levensplan uit het oog te verliezen, hoewel je er zeker van kunt zijn dat je gidsen hun best zullen doen om je eraan te houden. Na Ascentie zullen jullie veel meer onafhankelijkheid hebben omdat je bewezen hebt dat je er klaar voor bent om veel grotere verantwoordelijkheden op je te nemen.

In de toekomst zul je een veel grotere verantwoordelijkheid op je nemen en goed in staat zijn hiermee om te gaan. Jullie zullen bijvoorbeeld mentoren zijn voor andere zielen die in jullie voetsporen volgen, en het systeem van het bieden van hulp aan anderen door degenen die gevorderd zijn om zodoende hetzelfde stadium te bereiken, is de manier waarop evolutie onophoudelijk groeit. Normaal gesproken zal een ziel zelf beslissen hoeveel ze op zich wil nemen en wat dit ook mag zijn, het zal ervoor zorgen dat er vooruitgang wordt geboekt. Met hulp van degenen die weten wat jullie dienen te ervaren, zullen jullie de volgende ontwikkelingsfase plannen. Er is dus veel om naar uit te kijken en dit zou jullie tot grootsere dingen moeten inspireren.

Er zullen altijd andere zielen op je pad komen die baat hebben bij je uitgebreide ervaring, en elkaar helpen is heel normaal wanneer je de hogere dimensies bereikt. Het is in ieders belang om dat te doen, zodat niemand achterblijft. In werkelijkheid blijft niemand van hulp verstoken, hoewel in de lagere trillingen sommige zielen vastbesloten lijken te zijn hun eigen ding te blijven doen, en dat is in een vrije wil-universum toegestaan. Er zijn momenten waarop sommige zielen niet kunnen begrijpen waarom God bepaalde negatieve gebeurtenissen laat plaatsvinden, mogelijk omdat ze zijn vergeten, of hen misschien nooit is verteld, dat ze een vrije wil hebben en dat dit wordt gerespecteerd en toegestaan.

Terwijl je evolueert stop je nooit met leren en er zijn eveneens eindeloze mogelijkheden op andere planeten en in uiteenlopende Universa. In de huidige situatie werd jullie zoveel onthouden dat jullie evolutie langzamer is verlopen dan anders het geval zou zijn geweest. Desalniettemin heb je levens geleid die speciaal zo zijn samengesteld om ervoor te zorgen dat er voldoende mogelijkheden zijn om vooruitgang te boeken; vergeet daarbij niet dat je altijd door je gidsen wordt vergezeld. Dit hoeven niet altijd dezelfde te zijn, want soms heb je een specifieke gids nodig die de benodigde ervaring heeft om jou te leren wat je nodig hebt.

Jullie verrichten fantastisch werk om het Licht in jullie dimensie binnen te brengen, ondanks het duister dat altijd aanwezig is en voor uitdagingen zorgt. Het Licht is echter sterker dan ooit en de duistere Wezens hebben hun kans gemist om te proberen te overwinnen, aangezien hun tijd voorbij is.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verhelderen. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn Goddelijke Zelf, en elke ziel heeft dezelfde verbinding met God.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja


"Berichten uit de Holle Aarde" ligt nu in de winkel

Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Wietolie