Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, May 28, 2012

SaLuSa, May 28, 2012

Voor sommige zielen die nog maar net zijn ontwaakt, is hun werkelijkheid verbrijzeld en zij zullen zich een tijdje vastklampen aan wat zij geloofden dat de waarheid was. Het is belangrijk dat zij beseffen dat ze de aanstaande veranderingen niet hoeven te vrezen. En ook dat het niet te laat is om hun denkpatroon te veranderen zodat hun bewustzijnsniveau omhoog kan worden getild en zij zichzelf op het pad naar Ascentie kunnen plaatsen. Het is niet per se een kwestie van hoeveel je weet, want zoals jullie inzien wordt er vooruitgang geboekt door vanuit het hart en niet vanuit het ego te leven. Wees deemoedig en zie jezelf in elke andere ziel en behandel hen zoals je zelf behandeld zou willen worden. Eén van de belangrijkste zwakheden die mensen hebben is te oordelen en als jullie ernaar toe kunnen werken niet te oordelen, heb je een behoorlijke weg afgelegd om jezelf te verheffen.

God heeft voor iedere ziel voorzieningen getroffen maar heeft de keuze aan jullie overgelaten of je wilt ascenderen of dat je de driedimensionale ervaringen wilt voortzetten. Het lijkt misschien niet zo maar jullie hebben allemaal dezelfde mogelijkheden gehad om de loop van je leven te veranderen. Het komt erop neer te willen veranderen en de verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen spirituele evolutie. Zodra je die beslissing hebt genomen, reis je nooit meer alleen maar die hulp gaat verloren tenzij je moeite doet om jezelf een doel te stellen. De tijd dringt en zeer binnenkort komen er grote onthullingen over het ware doel van het leven en het belangrijkste, wordt de waarheid vastgesteld over De Ene God van jullie Universum. God is niet het exclusieve eigendom van een religie, maar is God voor iedere afzonderlijke ziel en iedereen is een goddelijke vonk met eigen rechten. Het hele doel van jullie vele levens is ervaringen op te doen en deze mee terug te nemen naar de Godheid. Aangezien jullie een vrije wil is verleend om dit te doen, kastijdt of straft God jullie niet en de Wetten van het Universum mogen de noodzakelijke leringen toepassen waarmee jullie worden geholpen alle gemaakte fouten te boven te komen.

Dierbaren, jullie wachten is bijna voorbij want de laatste afspraken worden gemaakt om met de arrestaties van de Illuminatie te beginnen. Het heeft iets van een militaire operatie maar hun aanwezigheid is enkel om onze bondgenoten te helpen als zij met geweld worden tegengewerkt. Voor zover wij erbij betrokken zijn, worden er activiteiten gepland die geweldloos zijn, die juridisch worden ondersteund en waar door Justitiële Marshalls op wordt toegezien. Velen van jullie zijn op de hoogte door het nieuws bij te houden dat afkomstig is van veel betrouwbare bronnen. Maar zoals altijd wordt er opgeroepen kritisch te zijn want de waarheid wordt vaak met desinformatie tegengewerkt of door ontkenning door hen die een andere overtuiging hebben. Zodra we openlijk tot jullie kunnen spreken, zullen jullie snel onze berichten accepteren omdat jullie intuïtief zullen weten dat ze waar zijn. Aangezien we al sinds halverwege de 20e eeuw contact hebben is het niet alsof we plotseling in jullie leven zijn gekomen. Door ons en verschillende spirituele gemeenschappen hebben we zogezegd het ijs gebroken dat de waarheid verborgen hield.

Het is onze wens dat degenen aan het front van de spirituele voorhoede zich extra inspannen om al het mogelijke te doen om het nieuws over de op handen zijnde veranderingen naar buiten te krijgen. Mensen zullen van een aantal aspecten horen zonder voldoende geïnformeerd te zijn om te voorkomen dat ze bang worden. Natuurlijk zullen ze veel vragen hebben en daarin kunnen jullie een rol spelen en tot grote steun zijn. Fysieke veranderingen zijn noodzakelijk maar zullen niet zo catastrofaal zijn als de oorspronkelijke profetieën aangaven. Ze werden gegeven in overeenstemming met de waarschijnlijkheden die in die tijd bestonden. Wij zijn blij jullie te kunnen vertellen dat de afgelopen tijd bewustzijnsniveaus zo sterk zijn gestegen dat fysieke veranderingen veel minder onstuimig zullen zijn. We hebben jullie vaak geadviseerd en zullen dit blijven herhalen, dat als jullie je zorgen maken over waar jullie je bevinden, je dan even rustig moet gaan zitten en het intuïtief met je Hoger Zelf kan controleren.

Totdat de regeringswijzigingen achter de rug zijn zullen jullie de officiële verslaggeving niet kunnen vertrouwen want zij wordt nog steeds beïnvloed door degenen die jullie in het duister willen houden. Een perfect voorbeeld hiervan is de recente ontkenning van ons en onze vloot door de Regering van de V.S. ondanks het feit dat we hen bij meerdere gelegenheden hebben ontmoet. Het maakt echter op de lange termijn weinig verschil want wanneer de tijd geschikt is, zorgen wij ervoor dat de officiële bekendmaking van het erkennen van onze aanwezigheid van start gaat. Dat zal het begin inluiden van een nauwe samenwerking tussen ons en jullie die doorgaat tot aan Ascentie en tot in de volgende cyclus van jullie evolutie. Met de hulp van onze bondgenoten leggen we de fundering voor jullie verheffing naar de hogere dimensies. Jullie staan er al in met één voet en als jullie je trilling verheffen, zullen jullie je gemakkelijk toeleggen op de veranderingen. Feitelijk wordt jullie niets ontnomen dat niet door iets beters wordt vervangen. Denk eraan dat het uiteindelijke doel is dat jullie Galactische Wezens worden.

In sommige opzichten is het maar goed dat jullie de herinnering aan vorige levens niet zomaar kunnen terughalen want het zou jullie waarschijnlijk helemaal in beslag nemen terwijl jullie je op je toekomst moeten concentreren. Bovendien zouden jullie jezelf niet per se herkennen als zijnde dezelfde die je nu bent, omdat jullie zullen zijn geëvolueerd en Lichter geworden. Stel je gewoon voor hoeveel ervaring jullie hebben opgedaan en hoe het je heeft gevormd tot de persoon die je vandaag bent. Maak je geen zorgen als je nog steeds bagage hebt los te laten en gebruik je zelfbeheersing om het te overwinnen. Als je ernaar streeft jezelf te verheffen, zal je nooit zonder hulp zijn, zelfs als jullie je er niet bewust van zijn. Engelen en Gidsen vergezellen jullie door de fysieke wereld en doen alles wat ze kunnen om ervoor te zorgen dat jullie je levensplan vervullen. Jullie kunnen jezelf helpen door hun aanwezigheid te erkennen en een beroep op hen te doen als je hun hulp nodig hebt, want zij kunnen niet “tussenbeide” komen tenzij je dat doet. Er zijn uitzonderingen als jullie bijvoorbeeld in gevaar zijn, dan mogen zij je door dergelijke moeilijkheden heen helpen. Dat is absoluut van toepassing als jullie leven wordt bedreigd en het nog niet jullie tijd is om de Aarde te verlaten. Het is vrijwel zeker dat velen van jullie aan een aantal gevaren zijn ontsnapt zonder zelfs te beseffen hoe je dat deed, en waarschijnlijk heb je het als geluk beschouwd of als puur toeval.

Ik ben SaLuSa van Sirius en zien jullie nu hoe belangrijk jullie voor ons zijn, en hoe jullie veilig naar de voltooiing van deze cyclus worden geleid? Het mag vreemd klinken gezien het feit dat jullie in de lagere dimensies leven, maar het Universum is van jullie afhankelijk om de eindtijd middels Ascentie te bereiken. Ze wacht op de grote vervulling van de Mens en het ascenderen naar de hogere dimensies, de plaats die jullie ware thuis is. Sprekend namens de Galactische Federatie kan ik jullie vertellen dat wij van jullie allemaal houden en dat wij jullie zonder onvolkomenheden als jullie Hoger Zelf zien, staande in het zuivere Licht van Liefde.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |SaLuSa wordt ook gechanneld door Laura Tyco. Vertalingen van haar channelings worden gepubliceerd door onze zuster-site Despertando.Me.


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!