Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, May 30, 2012

SaLuSa, May 30, 2012

Met de manier waarop zaken vorm krijgen, is het waarschijnlijk dat Disclosure later plaats gaat vinden dan we hadden gewild. Er kan een punt worden bereikt waarop we zullen moeten wachten tot eerst de regeringswijzigingen van kracht zijn. Maak je echter geen zorgen want we hebben altijd met dergelijke mogelijkheden rekening gehouden. Een ding waar jullie zeker van mogen zijn is dat alle veranderingen die wij jullie hebben beloofd voor Ascentie plaats te zullen vinden, stipt zullen zijn voltooid. Het is duidelijk dat er daarna nog zoveel meer volgt om jullie huidige leefwijze totaal te veranderen naar een die passend is voor Galactische Wezens.

Gedurende een behoorlijk aantal jaren hebben we jullie voorbereid op het onvermijdelijke einde van de cyclus. Door ons en veel andere bronnen zijn jullie bewust gemaakt van jullie ware bestemming en op zo’n manier dat jullie een doel hebben gehad om je op te richten. Zonder dit zou de eindtijd voor veel mensen een beangstigend vooruitzicht zijn geweest terwijl het nu gezien werd voor wat het is, namelijk een mogelijkheid om de cyclus van hergeboorte te verlaten. En niet alleen dat, de voortzetting van het leven vindt plaats in de hogere dimensies.

Er zijn nog steeds veel zielen die de betekenis van Ascentie niet kunnen bevatten, maar wees er zeker van dat er veel aandacht aan zal worden besteed om ervoor te zorgen dat de waarheid wordt gepubliceerd. Velen weten het al van binnen maar het is een kwestie van hen er bewust van laten worden. Het zou voor hen daarom gemakkelijk moeten zijn de waarheid te accepteren en de bijbehorende belofte van een Nieuw Tijdperk, echt een Gouden Tijdperk. Jullie ontwikkeling werd geleid om op zo’n tempo te groeien dat gestage vooruitgang mogelijk was, maar bij iedere stap hadden jullie te maken met anderen die jullie van het pad van waarheid af wilden halen. Jullie werden niet verondersteld je potentieel te realiseren en werden tegengehouden om jullie van anderen afhankelijk te maken voor jullie kennis. Zo hebben religie en politiek voor een groot deel jullie leven gedomineerd, meer in hun belang dan van jullie.

Jullie hadden niemand waar jullie je tot konden richten die jullie naar de waarheid had kunnen leiden totdat jullie werden aangemoedigd naar je innerlijk te kijken. Langzaam maar zeker werden jullie opmerkzaam en volgden jullie je intuïtie, zelfs als het tegen geaccepteerde leringen inging. Op deze manier creëerden jullie een pad voor jezelf dat jullie bewustzijnsniveau deed toenemen. Jullie werden een onafhankelijk denker en vonden de waarheid van binnen. De bewustzijnsniveaus van de Mensheid namen geleidelijk toe, trokken meer Licht aan naar de Aarde en versnelden de trilling. Dus op deze wijze groeien jullie nu snel naar een punt toe waarop jullie klaar zijn om te ascenderen, samen met veel Gidsen die jullie denken beïnvloeden om jullie door de ervaring heen te helpen.

Het reinigingsproces vordert goed met het verwijderen van de negatieve energieën die in sommige gebieden, die het toneel van oorlog en haat zijn geweest, overvloedig aanwezig zijn. Als deze zijn geschoond kan het Licht terugkeren en zullen de mensen niet langer onderhevig zijn aan de invloed van de lagere energieën. Er is geen weg terug en zij die aan het oude paradigma vasthouden zullen door dit te doen in feite hun keuze hebben gemaakt en blijven in de lagere dimensies. Het opsplitsen van de wegen is noodzakelijk zodat degenen die verder gaan om te ascenderen dit in alle vrijheid kunnen doen, met de wetenschap dat het de juiste tijd is om hun eigen wensen te vervullen.

Gebeurtenissen blijven zich versnellen en in een mum van tijd zullen jullie merken dat veel van wat zonder jullie medeweten is gebeurd, aan het licht gaat komen. Jullie beginnen al een verandering op te merken in de manier waarop wereldse kwesties worden gerapporteerd en er vindt meer openheid plaats. Individuen vinden meer moed om op te staan en hun waarheid te verkondigen en dit gebeurt niet onopgemerkt. Er heerst een nieuwe stemming van optimisme onder jullie en echt een gevoel van verwachting dat er iets groots gaat gebeuren. Jullie komen nu in de maand van het jaar die het tijdstip wordt voor een nieuw begin. Jullie zullen de signalen begrijpen, het resultaat zien en weten dat jullie lange wachten voorbij is. Gebeurtenissen zullen plotseling van start gaan en jullie zullen weten dat er een nieuwe periode van activiteiten is begonnen.

Jullie huidige begrip omtrent de veranderingen wordt vertroebeld door het aantal verschillende wijzigingen dat wordt verwacht. De timing wordt nu ook zo strak dat zodra jullie getuige zijn van een gebeurtenis, daarop onmiddellijk een nieuwe gebeurtenis zal volgen. Het zullen hectische tijden worden maar ook uiterst welkom, want jullie zullen getuige zijn van gebeurtenissen als ze plaatsvinden. Er zal uitgebreid verslag van worden gedaan omdat we willen dat iedereen bewust is van wat er uit jullie naam gebeurt. Het is de bedoeling jullie in beeld te brengen zodat jullie anderen kunnen informeren over wat zich voltrekt. We willen uiteindelijk echter een communicatiesysteem instellen dat ieders behoeften dekt. Op de lange termijn zien we graag gecentraliseerde diensten die voor iedereen gratis beschikbaar zijn. Deze zullen vele soorten van transport omvatten, die verschillen naargelang jullie behoeften. Achter deze bedoelingen ligt het gebruik van vrije energie dat daadwerkelijk overal in het Universum in overvloed aanwezig is. Op een dag in de toekomst houden jullie op met elkaar te concurreren voor het bestaan en ook de behoefte aan geld zal geen gestand houden.

Al die vervelende dingen die problemen veroorzaken in jullie leven zullen geleidelijk verdwijnen, in het bijzonder geldt dat voor de veranderingen in jullie lichaam. Er blijft een lichaam achter dat altijd gezond blijft en niet onderhevig is aan dezelfde behoeften als jullie oude zware fysieke lichaam. Veel zal instant gebeuren door middel van jullie gedachtekracht, die immer zal blijven toenemen. Het leven zal gevuld zijn met spanning en geluk en volledige voldoening. Maar jullie moeten wel tijd besteden aan deze dingen om ze te ontwikkelen, wees er echter van verzekerd dat het je lukt.

Ik ben SaLuSa van Sirius en net als jullie kijk ik ernaar uit jullie te ontmoeten. Het is zo’n lange tijd geleden sinds we samen waren dat onze feesten passend zullen zijn voor de gelegenheid. Gezegd moet worden dat grote aantallen van jullie zich met name de afgelopen tijd bij het Menselijk Ras hebben aangesloten en vrijwillig hebben geholpen om de beschaving en Moeder Aarde te verheffen. Jullie zijn vanuit het hele Universum gekomen, vanuit de wens aanwezig te zijn bij de grote overgang die jullie kennen als Ascentie. Het is een zeer speciale gelegenheid waarin jullie bevoorrecht zullen zijn om aan deel te nemen.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |SaLuSa wordt ook gechanneld door Laura Tyco. Vertalingen van haar channelings worden gepubliceerd door onze zuster-site Despertando.Me.


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!