Home > > Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 20 oktober 2017

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 20 oktober 2017

Mike Quinsey

Terwijl de tijd zich blijft versnellen, geeft jullie kijk op de gebeurtenissen je de indruk dat er een patstelling is ontstaan en dat de zaken tot stilstand zijn gekomen. We kunnen jullie echter vertellen dat er achter de schermen al veel is gebeurd en het staat vast dat het Nieuwe Tijdperk verder tot stand wordt gebracht terwijl de oude energieën op afstand worden gehouden. Dus wanhoop niet, omdat alles goed en overeenkomstig het plan voor de Mensheid vooruit gaat. Het oude paradigma is voorbij, maar degenen die vechten om zich eraan vast te houden en die tegen verandering zijn, zullen vroeg of laat moeten toegeven dat ze de strijd hebben verloren.

Het spreekt vanzelf dat dit moeilijke tijden zijn die tegenstrijdige gevoelens opleveren, maar focus je op de beloften voor de toekomst en help deze te manifesteren. Jullie inspanningen zullen absoluut de moeite waard blijken te zijn en jullie zullen helpen je nieuwe tijdlijn te versterken. De komende jaren zullen met verrassingen zijn gevuld terwijl jullie je trillingen verhogen om de oude achter je te laten. Belangrijke veranderingen zullen laten zien dat zij van het Licht degenen die nog steeds aan de oude trillingen vasthouden, vervangen. Op dit moment is er veel te doen rond de lang verwachte revaluatie van de valuta en de landen die hebben gesmeekt om hier deel te van mogen uitmaken zijn er klaar voor. Jullie kunnen erop rekenen dat de ogenschijnlijke vertragingen de vooruitgang niet in de weg zullen staan en onzichtbare krachten zijn aan het werk om ervoor te zorgen dat wanneer het startsein eenmaal wordt gegeven, er geen tijd verloren gaat bij het versnellen van de zaken.

Wanneer het is gelukt om het werkelijke nieuws in de media te krijgen, ligt het voor de hand dat er minder enthousiasme zal zijn voor oorlogshandelingen. De landen bewegen zich nu, wat betreft hun geschillen, richting vredelievende overeenkomsten en dit geniet de overweldigende steun van het volk. Ooit bestond er een tijd waarin men geen twee keer hoefde na te denken voordat men zichzelf in een oorlog stortte, maar dit geldt nu niet langer. Uiteraard zullen confrontaties blijven bestaan, maar het gaat vooral om wapengekletter en we zien dat de situaties minder heftig worden. De stemming onder het volk heeft een groter effect dan men zich waarschijnlijk realiseert en men is moe geworden van het moeten meemaken van oorlog, met het daarbij gepaard gaande gebrek en verlies aan levens. Eindelijk is er een gevoel ontstaan dat de oorlogswapens moeten worden neergelegd en dat de krijgskas dient te worden gebruikt voor vredelievende doeleinden die waarde hechten aan het leven in plaats van het leven te benemen.

In Liefde en Vrede te leven is de natuurlijke wens van het Menselijk Ras. Men werd honderden jaren lang geïndoctrineerd en doen geloven dat gestreefd moet worden naar afscheiding, waarbij andere Rassen worden gezien als bedreiging voor het eigen overleven. Het bloed en de tranen worden door de mensen niet langer geaccepteerd en er is een grote beweging bezig te ontstaan die uiteindelijk van haar leiders vrede zal eisen. Reken erop dat wanneer genoeg van jullie je verenigen en gelijkgezind zijn, er een enorme kracht ontstaat die verandering tot stand kan brengen. Dus verenig je want er zit zoveel macht in het aantal dat zodoende een succesvol resultaat kan worden afgedwongen.

De Mensheid is op weg naar succes en een terugkeer naar oude gewoonten is onmogelijk. Uiteraard heeft men de steun nodig van die mensen die klaar staan om een vredelievende protestbijeenkomst te voeren. Dus ga ervan uit dat dergelijke zielen op Aarde met jullie zijn, in de “coulissen” wachtend op hun kans om naar voren te treden. In moeilijke tijden, zoals waarin jullie je nu bevinden, moet de mogelijkheid om dit te doen zorgvuldig worden gekozen, maar besef dat de hogere Lichtkrachten achter hen staan en hen zullen helpen. Hulp is altijd voorhanden, maar in verband met jullie vrije wil moet ervoor worden gewaakt dat dit jullie niet wordt opgedrongen. Soms, als het gaat om het hogere plan voor de Mensheid, is het echter nodig om dit wel te doen en in dat geval heeft dat voorrang.

Jullie bevinden je middenin moeilijke tijden, maar het is niet nodig om te wanhopen of op te geven, want het zal niet lang meer duren en voordat je het in de gaten hebt zul je zien dat het nieuwe paradigma post begint te vatten. Jullie zullen horen over wat er komen gaat om je te kunnen verheffen en in de komende paar jaren zullen de gedane beloften zich materialiseren. Nu krijgen jullie weinig of niets te horen van de activiteiten in Antarctica, omdat het vrijgeven van verdere informatie is geblokkeerd. Er worden steeds meer ontdekkingen gedaan en reken erop dat deze niet oneindig lang kunnen worden achtergehouden. Het is jullie geschiedenis die wordt blootgelegd en te zijner tijd zullen jullie erover te horen krijgen. Het is zowel ongelofelijk als opwindend en de waarheid kan niet oneindig lang verborgen blijven, hoewel sommigen jullie liever voor altijd in het duister houden. Het is jullie geschiedenis en jullie hebben er recht op haar te kennen.

Jullie krijgen weinig tot niets te horen van de strijd die er in jullie luchten plaatsvindt, waar het duister met haar gevorderde kennis bij betrokken is, wat hen in staat heeft gesteld ruimteschepen te bouwen die het zonnestelsel zelfs kunnen verlaten. Ze houden spiedende ogen op afstand en zelfs ook jullie vriendelijke bezoekers door deze met kracht tegemoet te treden. Echter de Lichtkrachten hebben permissie om in te grijpen en zij zullen jullie beschermen tegen elke poging tot aanval. Dit mag dan vergezocht lijken, maar het duister had het plan om een “valse vlag” tegen de Aarde uit te voeren. Ze hadden gehoopt dat jullie erin zouden trappen te geloven dat de Buitenaardsen hiervoor verantwoordelijk waren. Je kunt je afvragen waarom ze dit doen en het antwoord hierop is: om jullie vooruitgang in het Licht te dwarsbomen en zodoende te voorkomen dat jullie de waarheid omtrent jezelf en jullie geschiedenis zouden ontdekken.

Terwijl jullie je ontwikkelen zul je ontdekken dat jullie veel grootser zijn dan je je voor kunt stellen. Er is een lange weg te gaan, maar jullie uiteindelijke verworvenheid zal zijn om Een te zijn met God. Terwijl je groeit, groeit je Merkabah met je mee totdat het een planeet kan omvatten. Vanuit jullie huidige gezichtspunt kan dit onwaarschijnlijk lijken, maar de waarheid bevindt zich overal om jullie heen en is misschien te veel om je voor te stellen. Op dit moment in jullie leven is het niet van essentieel belang om het te begrijpen, maar het zegt jullie dat je het potentieel bezit van een Groots Wezen. Zelfs het feit dat je in staat bent je vanaf je huidige trillingsniveau te verheffen, betekent een grote stap vooruit omdat je langs het pad vooruitgang boekt naar niveaus die positief zijn, waar negativiteit niet kan bestaan. Jullie ervaringen op Aarde bereiden je voor op alle toekomstige ervaringen, en voorzien je van een gedegen basis die van pas komt wanneer je anderen helpt die hetzelfde pad volgen.

Besef dat iedere ziel een levensplan heeft dat is bedoeld om je langs het pad van evolutie vooruit te laten gaan. Vele zielen volgen je vooruitgang en houden er, binnen bepaalde grenzen wat betreft je vrije wil toezicht op, waarbij ze proberen je op die manier te beïnvloeden dat je je levensplan niet vergeet of de reden waarom je naar de Aarde bent gekomen. Het is daarom verstandig om op je intuïtie te vertrouwen en op advies dat afkomstig is van welke gerespecteerde bron dan ook. Het is waar dat niets bij toeval gebeurt, hoewel dat vaak niet zo lijkt. Elke ervaring van belang bevat voor jou een boodschap, dus probeer te begrijpen wat deze is. Soms echter speel je alleen maar een onbelangrijke rol, maar is het essentieel voor het geheel. Leer het bij de eerste mogelijkheid en je zult het waarschijnlijk niet nog een keer hoeven doen.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!