Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, July 27, 2012

SaLuSa, July 27, 2012


Kijk om je heen en hou je ogen en oren openje zult het bewijs zien van de arrestaties die zich wereldwijd beginnen voor te doen. We hebben er bij onze bondgenoten vaak op aangedrongen met hun acties op te schietenmaar tegelijkertijd hebben we begrip gehad voor de noodzaak om er voor te zorgen dat alles gaat zoals het moet. De hoeveelheid bewijs tegen degenen die het bankensysteem hebben gecorrumpeerd is overweldigend en daarom is het de juiste tijd om toe te slaan. Dit zijn enkelen van de belangrijkste zaken die aangepakt moeten worden en onze volgende handeling hangt af van de uitkomst. Het is duidelijk dat het oude systeem volledig moet worden veranderdmomenteel zijn de banken veel te groot en machtig. Uiteindelijk moeten ze kleiner gemaakt worden en meer rekenschap afleggen aan de mensen die ze dienen. Het allergrootste probleem is schulden het geven van meer “bail outs” draagt alleen maar meer bij aan de huidige situatie die volledig dreigt in te storten. Dat is echter een geluk bij een ongelukin zoverre dat de situatie onherroepelijk is en wij de oplossing hebben die zij zullen moeten accepteren. Er is geen andere manier dan het kwijtschelden van de schulden van al die landen die verlammende leningen moesten afsluiten. Dat kan dan uitgebreid worden naar vele persoonlijke situatiesmaar niet waar geld is verschuldigd voor verleende diensten.

Je kunt niet verwachten verder te gaan en de veranderingen die je omhoog tillen te ondergaan voordat de rommel is opgeruimd. Dusgeliefdenals jullie het mogelijk achten de ondergang van de cabal mee te makendoe dat dan in de wetenschap dat ze spoedig niet meer in staat zullen zijn je te vertellen hoe je moet leven. Ellendearmoede en gebrek zal worden veranderd door de komst van overvloedtezamen met het herstel van jullie vrijheid. Dat is waar jullie op hebben gewacht en wat door zal gaan wanneer de regeringsveranderingen hebben plaatsgevonden. Wacht je tijd af en laat voorspellingen over catastrofale gebeurtenissen aan je voorbijgaanaangezien jullie veel meer dat positief en goed voor jullie is hebben om naar uit te kijken.Hebben we jullie al niet vele malen verteld dat alles goed is en dat jullie al op weg zijn naar Ascentiedat het einde zal zijn van de dualiteit? Jullie zouden nu moeten weten dat als jullie klaar zijn om te ascenderenjullie succesvol zullen zijn in het in jullie waarheid levenen handelen vanuit een positie van begrijpen dat alle zielen Een zijnen ze ook zo bejegenen. Volmaaktheid wordt niet verwacht omdat jullie nog leren om je trilling te verhogenmaar daarom is intentie wel een noodzakelijke vereiste.

Zielen die nooit door een aardse incarnatie zijn gegaan hebben nooit ervaren wat jullie hebben ervarenmaar desalniettemin hebben ze hun eigen plannen om te evolueren. Hun proces is echter veel trager dan dat van jullie en dat is hun keuze. Tijd heeft er niets mee te maken en elke ziel is vrij zijn eigen individuele pad te kiezen. Jullie ervaringennet als alle anderenkomen in de kennisvijver om door anderen gebruikt te wordenwant er is geen noodzaak om alles persoonlijk te ervaren. Dat is waarom we jullie erkentelijk zijn dat jullie zo’n moeilijke keuze hebben gemaaktwant de dualiteit is een van de meest beproevende dimensiesdie moeilijk te boven is te komen. Het is duidelijk dat jullie ervaring vergaren terwijl jullie je ontwikkelenen zelfs als het langzaam lijkt te gaan zul je je uiteindelijk verheffen. Natuurlijk is er altijd hulp voor jullie beschikbaaralles wat je hoeft te doen is de gedachte uitzenden en je zult een antwoord krijgen.

De Galactische Federatie is nu bij jullieevenals vele andere Wezens die zulke verantwoordelijkheden op zich nemen om anderen dienstbaar te zijn. Degenen in de hogere sferen zijn altijd beschikbaar om anderen te helpen en dat is heel gewoon. Na vele levens in de lagere trillingen realiseren jullie je in elk geval dat jullie nooit alleen warenhoewel het wel zo leek. De strijd tussen het duister en het Licht om jullie ziel is alles behalve voorbijmaar houdt je ogen gericht op jullie doel en luister niet naar de angstzaaiers die handelen uit onwetendheid. Ze zijn gehersenspoeld om te geloven dat de Aarde alles is qua levenen kijken niet verder dan somberheid en lijfeigenschap. Degenen die daar uit ontsnapt zijn kunnen zich nu in het Licht van de Waarheid koesteren. Jullie begrijpen nu voldoende om er niet alleen aan vast te houdenmaar een bruggenhoofd te slaan naar de Nieuwe Tijd.

Voor Ascentie zullen we volledig in jullie leven gekomen zijn door “disclosure” en de waarheid zal voor jullie uiteengezet worden. Het is aan jullie hoeveel jullie daarvan accepterenwant er wordt geen druk op jullie uitgeoefend om dat te doen. Neem alleen datgene wat in jullie persoonlijke begrip pastzodoende groei je in je eigen tempo. Wij geloven dat er betere manieren zijn om je te ontwikkelen dan via religieuze regels. We komen niet om jullie er weer een op te leggen. Simpel gezegd: de Waarheid is Allesen welk pad je ook bewandeltuiteindelijk kom je daarbij uit. Jullie hebben de nodige vaardigheid om je te ontwikkelenen wanneer jullie niveau van bewustzijn zich verruimtwat hoe dan ook zal gebeurenwordt het veel gemakkelijker om geloofsovertuigingen te herkennen die de waarheid ondersteunen.

We zien dat veel mensen zo druk bezig gehouden worden met hetgeen voor de komende jaren wordt geplanddat ze over het hoofd zien dat deze cyclus nog maar weinig tijd over heeft. Zoveel van wat jullie zorgen baart zal zich nooit manifesterendus verspil er geen energie aan want dat heeft geen zin. Focus je op de dingen die nu gebeurenen heb voldoende compassie om de Duistere Gardewanneer zij ontmaskerd iste vergeven en ze Licht toe te sturen. Onthoud dat jullie allemaal de hoogte- en dieptepunten van de dualiteit hebt ervarenen totdat jullie de volledige herinneringen aan vorige levens terug hebtweet je gewoon niet hoe diep je wellicht gezonken was. Toch sta je hier nu in het Lichtin staat anderen te helpen die dat stadium nog niet hebben bereikt.

Geliefden het is nooit te laat om je manier van leven of je kijk er op te veranderen. Wanneer je het echter begint te begrijpentil jezelf op en leef zoals je denkt dat een ziel van het Licht zou moeten leven. Je zult zien dat naarmate je hoger reikter meer vrede en rust in je leven komt. Je krijgt er controle over en anderen dienen is net zo eenvoudig als je Licht laten schijnen. Je hoeft niet meer te doentenzij je de behoefte voelt om dat te doen. Als je een speciale rol te vervullen hebtin deze eindtijdenwees er dan van verzekerd dat die mogelijkheid zich vanzelf aan je zal presenteren.

In ben SaLuSa van Siriusen hoewel we de technologie en meer dan voldoende personeel hebben om in jullie behoeften te voorzienhebben we niet de wens om jullie teveel verantwoordelijkheid te geven. Tegelijkertijd hebben jullie de gelegenheid gevraagd om te helpen en we accepteren dat graagen tenslotte hebben jullie allemaal karma dat jullie verbindt met de veranderingen die moeten plaatsvinden. We danken jullie voor het bewust worden van jullie uitdagingen en sturen jullie onze liefde om jullie allemaal te helpen. Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Rob


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!


Galactic Channelings

Create Your Badge