Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, June 27, 2012

SaLuSa, June 27, 2012

Er vinden acties plaats maar zoals jullie je gerealiseerd hebben, bereikt het niet de grote Persbureaus. Het nieuws zal echter zo belangrijk worden dat er een moment komt waarop het niet langer kan worden verborgen of genegeerd. Regeringen willen de macht in handen houden en hebben altijd geprobeerd nieuws te verdoezelen over demonstraties of opstanden onder de mensen. Zodra de media echter de echte waarheid achter wat gaande is te pakken krijgt, zal zij de kant van de bevolking kiezen. Natuurlijk zullen er ook nog steeds mensen zijn die een defensieve kijk op de gebeurtenissen aannemen, uit vrees dat de veranderingen hen ernstig gaan raken. Mensen zien niet graag het idee onder ogen dat zij hun macht gaan verliezen, of in sommige gevallen hun onrechtmatig verkregen rijkdom. Niemand zal ontsnappen aan de financiƫle veranderingen of het delen van rijkdom, welke zelfs groter wordt door de toevoeging van de beheerde Fondsen die voor deze gelegenheid zijn opgericht. Wees ervan verzekerd dat er een enorme planning heeft plaatsgevonden om ervoor te zorgen dat er in deze nabije periode met ieders behoefte rekening wordt gehouden. Het zal tijd kosten om alles te omvatten maar eerst moet het oude systeem verdwijnen en dient er een nieuwe in zijn plaats te komen.

Op het laatste moment zijn er natuurlijk onvermijdelijk struikelblokken maar in de context van de gehele missie zullen ze geen buitensporige vertraging veroorzaken. De druk neemt echter op de mensen in de voorhoede toe om zaken volledig in gang te zetten. Het vereist een heleboel coƶrdinatie en ofschoon we hoofdzakelijk op de achtergrond aanwezig zijn, kunnen we toch ons gezag uitoefenen om dingen in beweging te zetten. In bepaalde gevallen, zoals de valse vlag operaties van de oude garde, zijn wij in feite heel erg nauw bij de zaak betrokken geweest. Wij moedigen jullie zoals altijd aan om de leiding te nemen want het is nooit de bedoeling geweest dat wij voor jullie het werk doen. De redenen daarvoor hebben met karma te maken en er wordt van jullie verwacht dat jullie de problemen die je zelf hebt veroorzaakt ook oplost. Feitelijk loopt dat heel ver terug in de tijd naar periodes waarin jullie gedurende vele levens in dezelfde omstandigheden verkeerden.

Jullie hebben zeker veel vooruitgang geboekt sinds het begin van deze eeuw maar toch hadden jullie je tot het uiterste moeten inspannen om de verwezenlijking van het plan van de Illuminatie een halt toe te roepen. Wij zijn onderdeel geweest van de beweging die mensen heeft ingelicht over de bedreigingen jegens hen en hun vrijheid en dit is heel succesvol geweest. Voorafgaand aan die periode werden jullie in slaap gesust om de veranderingen te accepteren die sluw beetje bij beetje werden ingevoerd, waarmee jullie rechten stap voor stap werden weggenomen. Doordat zij dachten onfeilbaar te zijn, konden wij de arrogantie van de oude garde gebruiken om de rollen om te draaien en zij werden onaangenaam verrast.

Jullie zouden van de komende tijd moeten genieten als jullie je soevereiniteit terugeisen want jullie verdienen niet minder na zo lange tijd als slaven te zijn behandeld. Het doet individueel niet zo ter zake wat jullie misschien in het verleden hebben gedaan want jullie kwamen naar de Aarde om de dualiteit te ervaren. Jullie hebben allemaal je hoogte- en dieptepunten gehad en wat jullie vandaag zijn, is hetgeen wat werkelijk telt. Het komt neer op het geleerd hebben van de lessen die je nodig had om te evolueren, en jullie zullen allemaal weten waar je in dat opzicht staat. Als jullie jezelf beschouwen van het Licht te zijn, zitten jullie ongetwijfeld op dat pad en zijn jullie alle bagage aan het lossen die jullie hebben verzameld. Jullie beginnen je ware zelf te begrijpen en leven naar jullie wens om van het Licht te zijn en jullie zullen beter weten dan ieder ander hoe je het doet. Wees goedhartig, medelevend en liefdevol naar alle zielen en als jullie in staat zijn dit te doen, zijn jullie goed op weg naar ascenderen.

De tijd nadert waarop gemeenschappen mogelijk bij elkaar moeten komen ter ondersteuning van hen die heel verward kunnen raken door wat er gaat gebeuren. Het zal lijken alsof de wereld op zijn kop wordt gezet en de toekomst onzeker is. Sommige gebieden kunnen last hebben van tekorten als gevolg van beperkingen in gebruikelijke verbindingen. Het is dus belangrijk dat jullie voor elkaar zorgen wanneer de behoefte zich voordoet. De problemen zullen slechts tijdelijk, zonder lange termijn problemen zijn want we zijn goed voorbereid en weten al waar hulp nodig zal zijn. Ga de toekomst met een opgewekte verwachting tegemoet en help de vrede te handhaven die essentieel is in deze tijd.

Wij van de Galactische Federatie zijn zo blij voor jullie dat jullie eindelijk de resultaten kunnen zien van alle verrichte inspanningen om een einde te maken aan de beperkingen die jullie levens ernstig hebben aangetast. De Overheersers zijn op weg naar de uitgang doordat ze hevig zijn beperkt in hun vermogen de enorme operaties die ze uitvoerden te financieren. Wanneer de wijzigingen in bankieren zijn doorgevoerd, zal dat hun macht verder reduceren en louche of onwettige handelingen zullen niet meer mogelijk zijn. Open en transparante transacties zullen aan de orde van de dag zijn, en zullen mogelijk zijn omdat de bedriegende handelaren zullen zijn verwijderd. Veel was echter afkomstig van de top van het establishment en ook dat zal met het afleggen van meer verantwoording veranderen. Jullie hebben capabele mensen die weten wat er gedaan moet worden en wij zullen met ze samenwerken.

Jullie bewustzijnsniveaus blijven toenemen en dat is een goed teken en jullie garantie voor het bereiken van een niveau dat hoog genoeg is om te ascenderen. Het voordeel is dat jullie nu minder geneigd zijn terug te vallen en het zal gemakkelijker worden je focus op het Licht te houden. Jullie krijgen immense hulp en het traject van de komende laatste maanden heeft nog meerdere belangrijke momenten die jullie verheffing gaan ondersteunen. Wij blijven bevestigen dat ondanks de vertragingen alles goed verloopt en dat we klaar zijn om ogenblikkelijk in actie te komen. We zijn eigenlijk aanwezig op Aarde op manieren die niet direct duidelijk zijn want we hebben bases die ons nuttige toegang verlenen tot onze bondgenoten. We kunnen ook gemakkelijker bepaalde leden van de Illuminatie volgen die proberen te vermijden dat ze zich over moeten geven.

We zouden willen dat jullie media hun twijfels laten vallen om verslag te doen van het echte nieuws, want als het eerlijk zou worden gedaan, zou het meer mensen bereiken die nog weinig of geen idee hebben over wat er gaat gebeuren. In de tussentijd kijken we naar jullie om het nieuws overal en wanneer mogelijk te verspreiden en binnenkort zullen we regelen dat onze bondgenoten een stem krijgen die het algemene publiek bereikt. Communicatie staat heel hoog op onze lijst en jullie zullen zien dat er een nieuw systeem wordt ingevoerd dat verre superieur is aan wat jullie nu hebben. We willen dat iedereen het kan gebruiken en het gebruik van vrije energie heeft er mee te maken.

Ik ben SaLuSa en ik dank jullie voor jullie aanhoudende doorzettingsvermogen.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |SaLuSa wordt ook gechanneld door Laura Tyco. Vertalingen van haar channelings worden gepubliceerd door onze zuster-site Despertando.Me.


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!