Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, June 20, 2012

SaLuSa, June 20, 2012

Jullie zitten zo dicht bij wat echte acties die geen enkele twijfel bij jullie zullen laten bestaan dat jullie getuigen zijn van het begin van het einde van de duistere machten. Het is allemaal geregeld en kan niet veel langer worden tegengehouden. Zelfs dan zullen jullie worden verrast door wat er staat te gebeuren en verbaasd zijn dat een operatie van een dergelijke omvang is opgezet. Er is uiterst nauwkeurig gepland om ervoor te zorgen dat de arrestaties zo veel mogelijk in de kortst mogelijke tijd worden verricht. Wees ervan verzekerd dat het bewijs van criminele daden voor iedereen individueel zorgvuldig is gedocumenteerd en dat het voldoende zal zijn om de aanklachten te onderbouwen.

De Illuminatie zijn geshockeerd door de snelheid waarmee hun geluk is omgeslagen en hadden nooit gedacht dat zij zich voor hun misdaden tegen de Mensheid zouden moeten verantwoorden. Ze proberen ook ten einde raad de uiteindelijke gerechtigheid te vermijden maar merken dat wij hun ontsnappingsroutes hebben geblokkeerd. We hebben ieder van hen gevolgd zodat onze bondgenoten hen snel kunnen aanhouden en wij houden toezicht op de hele operatie. Voor de oude garde is dit de tijd van het onvermijdelijk afleggen van verantwoording maar in plaats van het terugblikken op hun levens en daden na de dood, staan zij in hun geval tegenover jullie, die willen dat er gerechtigheid plaatsvindt. Het is ook belangrijk dat jullie begrijpen hoe jullie eeuwenlang zijn tegengehouden en wat hun rol was achter vrijwel ieder incident met een immens verlies aan mensenlevens. Oorlogen werden “gearrangeerd” om hun zakken te vullen en de bevolking te reduceren, hetgeen altijd hun doel is geweest.

Maar we willen dat jullie je op de toekomst concentreren en eerst proberen het Licht op Aarde te handhaven, zonder je energie te verspillen door je woede op de Illuminatie en hun aanhangers te richten. Het zullen moeilijke tijden worden voor iedereen die recentelijk dierbaren of vrienden heeft verloren als gevolg van hun activiteiten. Maar het zal een test zijn in jullie vermogen binnen het Licht te blijven en je kracht te tonen door de verantwoordelijken te vergeven. Als jullie dat niet doen en een of andere vorm van wraak zoeken, ben je uiteindelijk niet veel beter dan hen en vormen jullie een energieverbinding met ze. Ze verdienen misschien niet veel sympathie maar beschouw ze als ernstig verdwaalde zielen die hun vonk van Licht bijna waren kwijtgeraakt. Er zal een hoop Licht nodig zijn om hen weer omhoog te krijgen maar het kan. We zijn ervan overtuigd dat jullie inzien dat het veel beter is de gevallenen opnieuw omhoog te helpen, in plaats van hun situatie te verergeren door hen met nog meer negatieve energie te verbinden.

Jullie hebben allemaal fases gehad waarin jullie tegen het Licht ingingen. Op een paar uitzonderingen na hebben jullie echter de redenen begrepen die het veroorzaakten, en op dit moment staan jullie model als degenen die de uitdagingen van de dualiteit hebben overwonnen. Jullie zijn allemaal des te sterker geworden en dat is inderdaad de reden waarom jullie ervoor hebben gekozen veel levens in de lagere dimensies door te brengen. We zien nu de meest prachtige zielen bij jullie die een niveau van meesterschap en Licht hebben behaald zodat zij overal waar ze gaan bakens van Licht zijn om anderen te helpen te ontwaken. Zo zien we dat het massabewustzijn snel toeneemt en dat is een andere garantie dat jullie een vastgesteld pad hebben naar Ascentie.

Blijf sterk, wat er ook om jullie heen gebeurt of rechtstreeks met jullie, en alle problemen zouden snel opgelost moeten zijn want jullie zitten nu duidelijk op de weg omhoog en laten de lagere energieën achter je. Feitelijk trekken nu zo velen van jullie een duidelijke streep tussen zichzelf en de oude energieën die niet langer jullie wens voor de zuivere dingen in het leven bevredigen. Het kan problemen veroorzaken met familie en vrienden maar jullie dienen je eigen behoeften te volgen. Jullie bevinden je in een tijd van zelfrealisatie en ontdekken wie jullie werkelijk zijn en zitten niet langer vast aan de mening van anderen. Ga, indien nodig, je eigen weg naar Ascentie en laat anderen hetzelfde doen. Er kunnen ook geliefden bij betrokken zijn maar ook zij moeten hun intuïtie volgen en we herhalen dat de liefdesband er altijd zal zijn.

In de nabije toekomst zullen jullie, als je dat wilt, kunnen reizen middels gedachtekracht en dat gebeurt ogenblikkelijk. Jullie geliefden zullen dus nooit volledig buiten jullie bereik zijn. Gedurende elk op Aarde doorgebracht leven waren jullie hechte relaties buitengewoon beperkt, en in het bijzonder als jullie de neiging hadden met dezelfde groep zielen te incarneren. Maar jullie hebben eigenlijk veel goede relaties opgebouwd gedurende een zeer lange periode, en eenmaal geascendeerd zullen jullie het je weer herinneren. Velen wachten op jullie verheffing zodat vriendschappen weer kunnen worden vernieuwd en niet op de laatste plaats met jullie echte familie, die jullie ogenblikkelijk zullen kennen. Jullie zullen begrijpen dat er veel op grootse wijze te vieren zal zijn.

Jullie kunnen je beter gaan voelen over het leven vanwege wat het belooft te gaan worden en voel het vanuit het hart want zodra jullie zijn geascendeerd, zal het een genoegen zijn te leven. Het zal weinig gelijkenis hebben met wat jullie nu ervaren want in sommige opzichten hebben jullie nog niet geleefd zoals het de bedoeling was. Jullie zouden voortdurend blij en gelukkig moeten zijn en niet alleen tijdens vluchtige momenten. Het verblijf in de energie van de hogere dimensies is een zegen en jullie zullen overal om je heen liefde voelen. Het is stimulerend en vreedzaam op zo’n manier dat jullie er nooit meer weg willen maar er altijd willen blijven.

Zelfs aan boord van onze schepen worden de energieën “aangepast” om jullie naar Liefde en Licht te verheffen en jullie zullen de vrede en harmonie kunnen voelen die overal aanwezig is. Het is vergelijkbaar met de ervaringen die sommige van jullie hebben wanneer ze het lichaam verlaten en de astrale werelden van Licht betreden. Vergeleken met de trilling van de Aarde zijn deze opmerkelijk hoger en het is geen verrassing dat veel zielen proberen te blijven in plaats van terug te keren naar hun lichaam. Jullie zijn echter op je eigen manier van Moeder Aarde gaan houden, maar ze zou meer erkenning en liefde mogen krijgen voor de manier waarop ze met jullie aanwezigheid is omgegaan. Alles wat ze jullie nu vraagt, is dat jullie je aandeel leveren in het opruimen van de puinhoop waar jullie de Aarde in hebben achtergelaten en zij zal de rest doen. Zoals jullie weten Dierbaren, gaan wij van de Galactische Federatie onze technologie gebruiken om de vervuiling snel op te ruimen, met inbegrip van gebieden die door radioactief afval en neerslag zijn verontreinigd. Jullie kunnen ons helpen bij het herstellen van de balans tussen jullie en de natuur en alle andere vormen van leven. Zij hebben enorm geleden onder de opeenvolgende generaties die hen hebben gebruikt voor hun eigen winst en hebzucht om geld te verdienen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik vertrouw erop dat we jullie hart en geest hebben opgebeurd. Zoals altijd sturen we jullie onze liefde en beste wensen.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |SaLuSa wordt ook gechanneld door Laura Tyco. Vertalingen van haar channelings worden gepubliceerd door onze zuster-site Despertando.Me.


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!